Calendar Creştin Ortodox 13 Aprilie 2021. Sărbătoarea zilei de astăzi

Calendar Creştin Ortodox 13 Aprilie 2021. Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte pe Sfântul Mucenic Artemon şi pe Sf. Elefterie Persul.

Autor: Elena Popescu

In articol:

Calendar Creştin Ortodox 13 Aprilie 2021. Biserica Ortodoxă Română îl pomeneşte pe Sfântul Mucenic Artemon şi pe Sfântul Mucenic Elefterie Persul. Zi de post şi rugăciune. Postul Mare al Sfintelor Paşti.

Calendar Creştin Ortodox 13 Aprilie 2021

Sfântul Mucenic Artemon

Sfântul Artemon s-a născut din părinți creștini, în Laodiceea, Siria, în prima jumătate a secolului al III-lea. Încă de mic a slujit Biserica, fiind citeț timp de 16 ani.

Citeste si: Când pică Înălţarea Domnului în 2021? În ce zi se vopsesc ouăle care se împart la biserică

Calendar Creştin Ortodox 13 Aprilie 2021
Calendar Creştin Ortodox 13 Aprilie 2021[Sursa foto: PixaBay]

Pentru râvna sa Episcopul Sisinie l-a hirotonit diacon. Sf. Artemon și-a îndeplinit conștiincios această chemare timp de 28 de ani, după care a fost făcut preot. Ca preot Sf. Artemon a slujit Biserica creștină 33 de ani, ducând numele creștinismului printre păgâni.

Citeste si: Dată Paști 2021. În ce zile pică Paştele Ortodox

În Cezareea Patricius l-a pus la judecată pe Sf.

Artemon, obligând-l să se închine în templul lui Asclepius. Plin de curaj și de putere a lui Dumnezeu Artemon a făcut semne minunate care au determinat chiar pe unii preoți păgâni să se convertească. În cele din urmă Artemon a primit cu dragoste și mărturisire cununa martiriului prin tăierea capului, relatează trinitastv.ro.

Calendar Creştin Ortodox 13 Aprilie 2021
Calendar Creştin Ortodox 13 Aprilie 2021[Sursa foto: PixaBay]

Sfântul Mucenic Elefterie Persul

Sfântul Elefterie a trăit pe vremea împăratului Adrian şi era din Roma. Rămânând orfan de tată, a fost crescut de mama sa, Antia, care primise credinţa creştină de la Sfântul Apostol Pavel.

Copil fiind, Elefterie a fost dus la Sfântul Anichit, Episcopul Romei, de la care a învăţat Sfintele Scripturi. Tot Sfântul Anichit l-a hirotonit diacon la vârsta de 15 ani, preot la 18 ani, iar la vârsta de 20 de ani a fost rânduit Episcop al Iliricului.

Luminându-i pe păgâni cu învăţăturile creştine, i-a adus pe mulţi dintre aceştia la Hristos. Împăratul, auzind, s-a mâniat şi l-a adus înaintea sa pentru a-l judeca. Sfântul Elefterie L-a mărturisit senin şi cu mult curaj pe Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu adevărat şi pentru aceasta a fost supus la multe şi cumplite chinuri. A fost culcat pe un pat de aramă încins în foc, apoi a fost aruncat într-un cazan cu untură şi smoală clocotite. Însă, prin harul lui Dumnezeu, Sfântul Elefterie a rămas nevătămat.

Sfătuit de prefectul Coremon, împăratul a făcut un cuptor cu ţepuşe de o parte şi de alta. Atunci, rugându-se Sfântul Elefterie, Coremon s-a umplut de Duh Sfânt şi a intrat el însuşi în cuptor. Ieşind nevătămat de acolo, Coremon L-a mărturisit cu mult curaj pe Mântuitorul Iisus Hristos şi pentru aceasta i s-a tăiat capul. Mama sa, Antia, a fost şi ea ucisă cu sabia, pe când îl îmbrăţişa pe fiul ei mort.

Calendar Creştin Ortodox 13 Aprilie 2021
Calendar Creştin Ortodox 13 Aprilie 2021[Sursa foto: PixaBay]

Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Artemon

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea, glasul al 4-lea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Artemon, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul: Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea Egiptului scăpând Israeliteanul, striga: Mântuito­rului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Artemon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dătătorul înţelepciunii descope­rind vistieriile ei, din destul dă darul cuvintelor, celor ce cu credinţă laudă pe pătimitorul Său, Sfântul Mucenic Artemon.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Artemon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine cel ce te-ai rănit cu săgeata dragostei celei preadulce a lui Hristos, pătimirea trupului, din tinereţile tale, nu a putut să te despartă de dragostea acesteia, Înţelepte Artemon.

Citeste si: Cine este soția lui Visarion Alexa, preotul acuzat de agresiune sexuală? Cei doi au împreună 4 copii- kfetele.ro

Citeste si: Laurențiu Reghecampf reacționează, după scandalul cu Anamaria Prodan. Cum explică situația creată..- bzi.ro

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu deadinsul privind la adân­cimea Dumnezeieştii Scripturi, Sfinţite Mucenice Artemon, înţelepteşte ai scos avuţia cea mai bună a înţelepciunii, cu care pe toţi credincioşii i-ai îmbogăţit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Noi cei de pe pământ născuţi, de pe pământ la înălţimea cerului ne­am înălţat prin naşterea ta, Născătoare de Dumnezeu Curată şi cu starea Cetelor îngereşti neam împreunat.

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Artemon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Puterea Duhului îmbrăcându-te, ai biruit taberele cele asupra Ziditorului, Preaviteazule Mucenice Artemon.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Artemon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ploile sângiurilor tale cele pătimitoare, ai stins văpaia necredinţei, Preacuvioase Artemon.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înfierbântându-te cu grija şi aprinzîndu-te cu dragostea cea Dumnezeiască, preacuvioase, pentru aceasta ai pătimit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Naşterea ta, Preacurată, a dezlegat greşelile noastre şi cu dreptate a legat pe toţi credin­cioşii.

Irmosul: Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti Lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Cântarea a 4-a.

Irmosul: Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Artemon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Jertfa ta s-a înălţat la Jertfelnicul Cel Ceresc şi s-a făcut acum bine primită Stăpânului tuturor.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Artemon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înălţându-ţi cugetul către privirea cea mai aleasă, te-ai învăţat Tainele lui Hristos, pentru care ai şi pătimit, Preacuvioase Artemon.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întemeindu-te pe piatra cea neclintită a dragostei Ziditorului, preacuvioase, nicicum nu te-ai clintit cu cugetul de asupririle şi întreitele valuri ale vrăjmaşului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe o Vistierie Nedeşertată a darurilor avându-te pe tine, Stăpână, toţi primim de la tine darurile minunilor.

Cântarea a 5-a.

Irmosul: Luminează-ne pe noi. Doamne, cu Poruncile Tale şi cu braţul Tău cel înalt, pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Artemon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Oprind valurile necredin­ţei, ai mântuit pe poporul cel bine plecat şi l-ai îndreptat către limanul credincioşilor, înţelepte.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Artemon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un luminător luminos cu lu­mina bunătăţilor ai descoperit întunericul înşelăciunii şi pe oameni i-ai îndreptat către Lumină.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcându-te tăinuitor al lui Hristos, al Tainelor Lui cele negrăite, prin patimă te-ai adus pe tine jertfă plăcută, Prea­cuvioase Artemon.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

De spurcăciunea patimilor şi de tină curăţind sufletul meu, curat du-l înaintea lui Dumnezeu, prin rugăciunile tale, Mireasă a lui Dumnezeu.

Cântarea a 6-a. Irmos: Curăţeşte-mă, Mântuitorule...

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Artemon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După Lege pătimind pentru Hristos, Sfinte Sfinţite Mucenice Artemon, porunca cea rău credincioasă a vrăjmaşi­lor celor fărădelege ai înfruntat. Pentru aceasta te-ai şi arătat mucenic după Lege, încununându-te cu biruinţele cele Dumneze­ieştii.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Artemon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu focul cuvintelor tale secând pâraiele cele tulburi ale necre­dinţei, ai izvorât credincioşilor râuri luminoase ale credinţei, Preacuvioase Artemon.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu alcătuirea cea vitejească într-armându-ţi cugetul asupra şarpelui celui luptător, surpându-l pe acesta l-ai arătat mort şi ai primit de la Dumnezeu cununa biruinţei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu harul cel Dumnezeiesc al naşterii tale, cei muritori ne-am făcut nemuritori şi ne-am mântuit de stricăciunea cea dintâi şi cu haina nestricăciunii ne-am împodobit, Născătoare de Dumnezeu, Preacurată.

Sursa: doxologia.ro

Distribuie pe:
Galerie foto  Urmatorul articol
Abonează-te pe

Citește și:

Înălţarea Domnului în 2022, DATĂ! Sărbătoare cu cruce roșie în calendarul creștin ortodox

Dată Paști 2021. În ce zile pică Paştele Ortodox

Zile cu dezlegare la pește în Postul Paștelui 2022! Vezi în ce zile se consumă pește în Postul Mare

Mâine este ziua cu trei ceasuri bune pentru 7 zodii. Iată zodiile care vor avea spor în toate

ADEVĂRUL despre moartea lui Alexandru ARȘINEL! Care este, de fapt, cauza morții

Veste tristă în lumea actoriei! Alexandru Arșinel s-a stins din viață, la vârsta de 83 de ani

George Simion, umilit crunt de o femeie. E scandalos ce a făcut liderul AUR

FRF a decis soarta lui Edward Iordănescu! Anunțul făcut de directorul tehnic Mihai Stoichiță

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies