Calendar Creștin Ortodox, 26 septembrie 2021. Ce mare sfânt este sărbătorit astăzi

Creștinii sărbătoresc un mare sfânt duminică, 26 septembrie 2021!

Autor: Loredana Dobre

In articol:

Potrivit Calendarului Creștin Ortodox, pe data de 26 septembrie, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Voievod Neagoe Basarab.

Calendar Creștin Ortodox, 26 septembrie 2021. Cine a fost Sfântul Voievod Neagoe Basarab

Sfântul Voievod Neagoe Basarab a fost conducătorul Ţării Româneşti și a domnit între anii 1512 şi 1521. El a fost înmormântat în gropniţa domnească de la Curtea de Argeş, ctitoria sa, notează crestinortodox.ro. 

Citeste si: Rugăciune pentru iertarea păcatelor celor adormiți. Cum să te rogi pentru cei plecați dintre noi

Conicarul Gavriil Protul, în „Viaţa Sfântului Nifon”, patriarhul Constantinopolului, spune despre Sfântul Voievod Neagoe Basarab: „Ce vom spune despre lucrurile şi mănăstirile pe care le-au miluit?... Şi în toate laturile de la Răsărit până la Apus şi de la Amiază-zi până la Amiaza-noapte, toate sfintele biserici le hrănea şi cu multă milă pretutindeni da.  Şi nu numai creştinilor fu bun, ci şi păgânilor, şi fu tuturor tată milostiv, asemănându-se Domnului ceresc, care străluceşte soarele Său şi ploaia şi peste cei buni, şi peste cei răi, cum arată Sfânta Evanghelie”.  

Citeste si: Rugăciunea copiilor pentru părinți. Cât de important este să ne rugăm pentru cei care ne-au adus pe lume

Cine a fost Sfântul Voievod Neagoe Basarab

Voievodul Neagie Basarab a făcut donaţii manăstirilor ortodoxe din Muntele Athos, Muntele Sinai, Ierusalim, Tara Românească și a fost ctitor al multor biserici din ţară. De asemenea, sfântul Voievod a fost autorul uneia dintre cele mai vechi capodopere ale literaturii româneşti, „ Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie".

Acatistul Sfântului Voievod Neagoe Basarab

Troparul Sfântului Voievod Neagoe Basarab, glasul 1:

Domnitor preaînţelept între căpeteniile neamului românesc, ctitor de lăcaşuri sfinte, prieten al Sfinţilor Părinţi, învăţător luminat de Duhul Sfânt şi mare iubitor de pace, Sfinte Neagoe Voievod, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

Condacul 1

Pe cel ce a strălucit ca o lumină în toate laturile Ortodoxiei, măritul voievod Neagoe Basarab, să-l lăudăm cu inimi curate şi să-l cinstim ca pe un adevărat dregător creştin şi învăţător inspirat de Duhul Sfânt al neamului românesc, zicându-i cu bucurie: Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre!

Icosul 1

Fiu preastrălucit, ieşit din viţa nobilă a neamului românesc, Sfinte Neagoe, din fragedă copilărie ai fost hrănit cu învăţăturile cele mântuitoare şi povăţuit spre împlinirea faptelor credinţei celei lucrătoare prin iubire, plăcute lui Dumnezeu şi oamenilor. Pentru aceasta, noi, cei ce săvârşim cu dragoste sfântă pomenirea ta, îţi aducem această cântare: Bucură-te, podoabă aleasă din neamul Basarabilor; Bucură-te, veselia nespusă a bunilor tăi părinţi;

Bucură-te, copil curat întărit de harul Sfântului Duh; Bucură-te, că Domnul Hristos ţi-a pus sufletul în lumină necreată; Bucură-te, că tinereţile tale ţi-au fost călăuzite de Sfântul Nifon; Bucură-te, cel ce te-ai deprins cu rugăciunea încă din copilărie; Bucură-te, că ai sorbit din înţelepciunea înţelepţilor; Bucură-te, harnic învăţăcel în dobândirea ştiinţelor acestei lumi;

Bucură-te, că Sfintele Scripturi ţi-au luminat viaţa; Bucură-te, cunoscător şi împlinitor al operelor Sfinţilor Părinţi; Bucură-te, cinstitor al călugărilor iscusiţi şi al creştinilor râvnitori; Bucură-te, că prin tine s-a binecuvântat neamul românesc; Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre!

Condacul al 2-lea

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

Aşa cum Mântuitorul nostru Iisus Hristos, după vârsta de treizeci de ani, a ieşit la propovăduirea Cuvântului vieţii, aşa şi tu, Sfinte Neagoe, dacă ţi-ai desăvârşit dobândirea învăţăturilor omeneşti şi duhovniceşti, la aceiaşi vârstă ai fost chemat să primeşti sceptrul domniei unui popor smerit şi evlavios, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Asemenea lui Moise cel de demult, care a condus poporul ales spre pământul făgăduinţei, scoţându-l din robia lui Faraon, şi tu, înţeleptule voievod, ai chivernisit bunurile materiale şi sfintele doriri ale neamului tău, învăţând pururi că pământul făgăduinţei nu este în lumea aceasta, ci în ceruri. După atâtea veacuri ne minunăm de înţelepciunea ta şi darurile pe care le-ai primit de la Dumnezeu, cântându-ţi: Bucură-te, voievod desăvârşit între dregătorii neamului românesc;

Bucură-te, că Hristos a fost povăţuitorul de taină al sufletului tău; Bucură-te, că pe Moise, prietenul lui Dumnezeu, l-ai avut ca model; Bucură-te, mare biruitor, asemenea împăratului Constantin; Bucură-te, urmaş vrednic al împăraţilor Bizanţului strălucitor; Bucură-te, simbol al Ortodoxiei, plăcut lui Dumnezeu; Bucură-te, protector al creştinătăţii din Balcani şi din întregul Orient; Bucură-te, soare care ai întunecat semiluna;

Bucură-te, icoană mult cinstită de creştinii ortodocşi; Bucură-te, cel ce ai avut conştiinţa că dregătoria ta este de la Dumnezeu; Bucură-te, principe creştin, cel ce ai condus popoarele la pocăinţă; Bucură-te, mărite voievod, închinat slujirii lui Dumnezeu şi oamenilor; Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învăţător al neamului românesc!

Condacul al 3-lea

Precum soarele de pe cer luminează şi pe cei buni, şi pe cei răi, tot aşa şi tu, binecredinciosule voievod, ai fost, în toată viaţa ta, acelaşi pentru toţi şi diferit pentru fiecare. Căci nimănui, Sfinte, nu ai făcut părtinire, ci ai ajutat deopotrivă pe cei bogaţi şi pe cei săraci, pe călugări şi asceţi, pe văduve şi pe orfani, văzând în fiecare chipul lui Dumnezeu în lumina asemănării; şi dând slavă pururea Sfintei Treimi, ai cântat: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Bineştiind, Sfinte Neagoe, că demnitatea şi misiunea principelui creştin înţelege stăpânirea pământească, chip al Împărăţiei cerurilor, te-ai socotit împreună cu Macarie, Mitropolitul Ţării Româneşti, simbol al aceluiaşi Hristos – Împărat şi Arhiereu – lucrând toate cu dreaptă socotinţă şi smerenie. Drept aceea îţi cântăm aşa: Bucură-te, om al lui Dumnezeu cu minte luminată de Duhul Sfânt; Bucură-te, cel ce ai dovedit că stăpânirea oamenilor se face prin cultivarea sufletelor; Bucură-te, filosof care ai despărţit ştiinţa lumii deşarte de învăţătura lui Hristos;

Citeste si: Rugăciune pentru călătorie. Cum te rogi atunci când mergi la drum

Bucură-te, cel ce te-ai ocupat de ştiinţa conducerii popoarelor creştine; Bucură-te, duhovnicesc voievod, chip şi asemănare a marilor împăraţi; Bucură-te, cel ce ai avut povăţuitor în ceruri pe Împăratul Hristos şi Sfântul Nifon pe pământ; Bucură-te, binefăcător şi ocrotitor al celor oropsiţi; Bucură-te, erou al libertăţii şi făcător de pace în Balcani; Bucură-te, prieten al sfinţilor şi vorbitor cu îngerii; Bucură-te, voievod creştin, icoană a Împăratului Celui veşnic; Bucură-te, umanist ortodox, purtătorul peceţii culturii bizantine; Bucură-te, prinţ cu demnitate neveştejită, altoit pe viţa Hristos; Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre!

Condacul al 4-lea

Învăţăturile tale, Sfinte Neagoe, lăsate moştenire fiului tău Teodosie şi poporului binecredincios, sunt şi pentru noi chemare sfântă la împlinirea poruncilor pline de mireasmă duhovnicească ale Evangheliei lui Hristos şi la cântarea Dumnezeului Celui în Treime lăudat: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Preaînălţate, preastrălucite, preaevlavioase şi preaortodoxe ai fost numit, mărite voievod, ca un înţelept al vremurilor tale; dar noi nu te vom chema mai mult decât Sfinte al lui Dumnezeu şi prieten al sfinţilor, cântând aşa: Bucură-te, domnitor creştin iubitor de linişte şi bunăstare; Bucură-te, condeiul inspirat de harul Duhului Sfânt; Bucură-te, apărător al dreptăţii şi împăciuitorul celor răzvrătiţi; Bucură-te, pildă de smerenie şi chip al blândeţilor;

Bucură-te, aducător de pace şi bucurie oamenilor; Bucură-te, cel ce ai statornicit reguli sfinte pentru Biserică şi domnitori; Bucură-te, mărinimos împodobitor al lăcaşurilor sfinte; Bucură-te, semănătorul curăţiei şi al adevărului; Bucură-te, purtător de grijă al celor oropsiţi; Bucură-te, ritor al credinţei celei mântuitoare; Bucură-te, purtător de biruinţă asupra vrăjmaşilor; Bucură-te, alăută dumnezeiască a Ortodoxiei; Bucură-te, luceafăr care străluceşte în întunericul necunoştinţei; Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învăţător al neamului românesc!

Citeste si: „Eu așa mi-am găsit metoda.” Emilia Ghinescu a reușit să slăbească vizibil. Câte kilograme a pierdut artista- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 7 iunie 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Nu a văzut mesajul. Dar nu-mi pasă". Radu Vâlcan, gest surprinzător pentru Adela Popescu. Postarea cu soția lui a generat reacții în lanț- radioimpuls.ro

Condacul al 5-lea

Toată viaţa ta, Sfinte, ai arătat, prin faptă şi cuvânt, că virtuţile creştineşti sunt trepte de urcuş către Dumnezeu-Iubire, de la Care vine toată darea cea bună şi toată dreptatea. De aceea, îndeletnicindu-te cu postul, rugăciunea, curăţia, smerenia şi milostenia, ai urcat treptele urcuşului duhovnicesc către Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Din sfaturile tale, mărite voievod, învăţăm că adevăratul umanism înseamnă realitatea umanităţii îndumnezeite după modelul lui Hristos. Pentru a ajunge pe această treaptă, toată viaţa ai împlinit decalogul desăvârşirii, pe care şi noi vom încerca să-l împlinim, fericindu-te, zicând: Bucură-te, cel ce ţi-ai îndreptat propria viaţă după poruncile lui Hristos; Bucură-te, că inima ta a fost sălaş al luminii necreate; Bucură-te, domnitor creştin, rugător pentru supuşii tăi; Bucură-te, principe isihast, aducător de pace în lume; Bucură-te, gură de aur, care a rostit cuvintele înţelepciunii;

Bucură-te, cel ce n-ai făcut nici un rău aproapelui; Bucură-te, că ai dobândit smerita cugetare ca început al virtuţilor; Bucură-te, că n-ai dispreţuit pe săracii fără ajutor; Bucură-te, conducător, care ai făcut făgăduinţe şi le-ai împlinit; Bucură-te, că ai iubit pe Dumnezeu din tot sufletul tău şi din toată virtutea ta, iar pe aproapele ca pe tine însuţi; Bucură-te, chipul dregătorului, adevărat iubit de popor; Bucură-te, părtaş al lucrurilor şi necazurilor semenilor tăi; Bucură-te, Sfinte Neagoe Basarab, rugător fierbinte pentru sufletele noastre!

Condacul al 6-lea

Mare ctitor de lăcaşuri sfinte şi înzestrător neîntrecut al multor biserici şi mănăstiri te numim pe tine, binecredinciosule voievod; căci n-ai precupeţit nici un efort pentru ca sălaşele lui Hristos pe pământ să strălucească în frumuseţe şi podoabe ca luminătorii pe cer. Pentru toate ai adus mulţumire lui Dumnezeu Celui ce te-a îmbogăţit de darurile cereşti, cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea

„Această casă Tatăl o a zidit, această casă Fiul o a înnoit, această casă Duhul Sfânt o a luminat şi a sfinţit sufletele noastre”, s-a cântat la târnosirea Sionului românesc de la Argeş, Sfinte Neagoe. Aşadar, Meşterul Manole, ziditorul sălaşului Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, nu-i altul decât Însuşi Emanuel, Dumnezeu, Cel mai înainte de veci. Minunate sunt lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut! Bucură-te, ctitorul Sionului românesc de la Argeş;

Rugăciunea puternică pentru dezlegare blestem și de toată lucrarea diavolească

Bucură-te, că faima frumuseţii acestuia s-a răspândit în toată lumea; Bucură-te, cel ce ai dăruit lui Dumnezeu buchet de flori duhovniceşti; Bucură-te, că biserica ta este poarta cerului şi casa lui Dumnezeu; Bucură-te, că Sfânta Filofteia sălăşluieşte în ctitoria ta; Bucură-te, cel ce ai înzestrat cu podoabe scumpe ctitoria îngropării tale; Bucură-te, că mulţi se minunează de această casă a lui Dumnezeu;

Bucură-te, că lăcaşul tău a devenit sălaş de veşnică odihnă multor dregători; Bucură-te, cel ce ai dăltuit în piatră istoria neamului tău; Bucură-te, că măreţia acestei biserici s-a păstrat peste veacuri; Bucură-te, că şi în ceruri ţi-ai zidit lăcaş sfânt; Bucură-te, că Dumnezeu a primit jertfa ostenelilor tale; Bucură-te, Sfinte Neagoe, mărite voievod, învăţător al neamului românesc!

 

SURSE: doxologia.ro,   crestinortodox.ro

Distribuie pe:
Galerie foto  Urmatorul articol
Abonează-te pe

Citește și:

Municipiul Constanța intră în scenariul roșu! Rata de infectare cu COVID-19 a depășit 3 la mia de locuitori

Marcel Pavel, declarații despre starea de sănătate a Monicăi Anghel: "Pe mine mă înjura lumea când era să mor. Monica are o formă ușoară". Când și-a dat seama artista...

Veste șoc pentru Nicolae Guță! I-a dat cu ciocanul în cap și a ajuns în stare gravă la spital

Brigitte Pastramă, victima violenței domestice: „Să îmi pună o floare pe mormânt”. Declarațiile cutremurătoare despre momentul în care a crezut că o să își piardă viața

Calendar ortodox 7 iunie 2023. Ce sărbătoare este miercuri?

„Au fost foarte multe momente urâte” Vica Blochina, copilărie de coșmar! Cum a fost umilită ani la rând fosta balerină de la Melody

Ce a rugat-o Vlad Gherman pe Cristina Ciobanasu in momentul cand s-a cuplat cu Oana Mosneagu

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies