Calendar Creștin Ortodox 3 decembrie 2021. Astăzi este mare sărbătoare

Creștinii sărbătoresc astăzi, 3 decembrie 2021, un mare sfânt.

Autor: Daniela Radan

In articol:

Potrivit Calendarului Creștin Ortodox, astăzi, 3 decembrie 2021, este cruce cu negru, iar Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani.

Calendar Creștin Ortodox 3 decembrie 2021. Cine a fost Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani

Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani s-a născut în anul 1730, într-o familie din Săliștea Sibiului. Acesta a intrat în slujba mitropolitului grec Rosca, un arhiereu aflat la București. Sfântul Cuvios a ajuns și la Muntele Sfânt Athos, unde a ajuns ucenicul mai multor stareți. În cele din urmă, Sfântul Cuvios Gheorghe a revenit în Moldova, la Secu și la Neamț, unde era stareț Paisie Velicicovschi. Trecând și prin Țara Românească, cu gândul la revenirea la Muntele Athos, este convins de Mitropolitul Țării Românești să primească a revigora viața în schitul Cernica, care era în totală părăsire de aproape 30 de ani. Sfântul Cuvios Gheorghe a orânduit o mănăstire după tipicul Muntelui Athos, cu viața de obște aleasă și după tipicul obștilor paisiene din Moldova.

Citeste si: Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul-Vâlcea. Rugăciune grabnic ajutătoare

Datorită determinării sale, Gheorghe a refăcut vatra monahală în doar cinci ani și a adunat în jurul lui 103 ucenici. Văzându-i munca, Mitropolitul Filaret al II-lea i-a dat în seamă și mănăstirea Căldărușani. Din aprilie 1794 și până la moartea sa, pe 3 decembrie 1806, Sfântul Cuvios Gheorghe a condus ambele mănăstiri în paralel, locuind pe rând în fiecare dintre ele.

Acesta a fost înmormântat la Mănăstirea Cernica, iar în octombrie 2005, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea sa la propunerea Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei.

Calendar Creștin Ortodox 3 decembrie 2021. Astăzi este mare sărbătoare

Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani

[Sursa foto: doxologia.ro]

Acatistul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani

Troparul Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica, glasul al 4-lea:

Următor al cuvioşilor părinţi şi împlinitor al virtuţilor sihăstreşti, rugător neîncetat şi înnoitor al monahismului românesc te-ai arătat, Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe.

Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

Condacul 1

Pe cinstitorul de Dumnezeu şi mult nevoitorul Părintele nostru Gheorghe să-l lăudăm după cuviinţă, căci acesta, prin multă osteneală şi nevoinţe călugăreşti, de Împărăţia cea cerească s-a învrednicit de la Hristos Dumnezeu. Pentru aceasta, cu smerenie şi cu credinţă, să-i cântăm din adâncul sufletului: Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

Icosul 1

Din tinereţile tale ai dorit viaţa cea îmbunătăţită a monahilor, Părinte Gheorghe, iubitorule de Dumnezeu. De aceea ai plecat pe calea nevoinţelor sihăstreşti intrând în ascultarea Sfântului Paisie de la Neamţ şi lucrând cu dreaptă socoteală virtuţile dumnezeieşti, ai făcut să se sălăşluiască în sufletul tău puterea Duhului Sfânt. Minunându-ne de râvna ta pentru cele duhovniceşti, îţi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, lucrător bun în via lui Hristos;
Bucură-te, iubitor al chipului monahicesc;
Bucură-te, că inima ţi-a fost plină de har;
Bucură-te, că te-ai lepădat de omul cel vechi;
Bucură-te, că te-ai îmbrăcat în omul cel nou, zidit după chipul lui Dumnezeu;
Bucură-te, învăţător al dreptei credinţe;
Bucură-te, împlinitor al virtuţilor creştineşti;
Bucură-te, chip de bunătate şi cinste;
Bucură-te, că din tinereţe te-ai răstignit pentru Hristos;
Bucură-te, cel ce crucea Domnului cu bucurie ai purtat;
Bucură-te, ucenic al Sfântului Cuvios Paisie;
Bucură-te, vrednic urmaş al cuvioşilor părinţi;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Condacul al 2-lea

Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, descoperită ţie prin Sfântul Ierarh Nicolae, ai fost rânduit să reînnoieşti zidirile şi obştea Mănăstirii Cernica. Şi luând binecuvântare de la iubitorul de Hristos Mitropolitul Grigorie, ai început osteneala restaurării acestui aşezământ, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Citeste si: 1 Decembrie 2021, Ziua Națională a României, semnificație, tradiții și obiceiuri românești

Icosul al 2-lea

Auzind, Sfinte Părinte, chemarea Mântuitorului, ai primit fără şovăire ascultarea încredinţată şi ai început lucrarea duhovnicească de rezidire a Mănăstirii Cernica şi de reînnoire a vieţii călugăreşti, pentru care te lăudăm zicând:
Bucură-te, pildă de statornicie;
Bucură-te, stâlp al ascultării;
Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu;
Bucură-te, cinstitorul sfinţilor;
Bucură-te, povăţuitorule al călugărilor;
Bucură-te, râvnitorul pustiei;
Bucură-te, slujitorul tainelor cereşti;
Bucură-te, lucrătorule în via Domnului;
Bucură-te, rugătorule preafierbinte;
Bucură-te, vrednic ascultător al poruncilor Mântuitorului;
Bucură-te, chip al blândeţii pustniceşti;
Bucură-te, străjer neadormit în osteneli şi privegheri;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Gheorghe, mult nevoitorule!

Condacul al 3-lea

Povăţuit de cuvintele psalmistului care zice: „Arată-mi, Doamne, calea pe care mergi, că la Tine am ridicat sufletul meu”, şi încercat în experienţa trăirii sihăstreşti, ai venit împreună cu dascălul Macarie la locul care ţi se descoperise de sus de Sfântul Nicolae, dând slavă lui Dumnezeu şi cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Puterea Celui de Sus pogorându-se în sufletul tău, Cuvioase Părinte Gheorghe, ai împlinit cu osârdie poruncile Evangheliei lui Hristos, încât numele tău s-a făcut cu repeziciune cunoscut iubitorilor de Dumnezeu din jurul Bucureştilor, pentru care îţi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, întemeietorule de obşti călugăreşti;
Bucură-te, îndrumător al călugărilor cuvioşi;
Bucură-te, cel ce pe Sfântul Nicolae l-ai avut ocrotitor;
Bucură-te, cel ce ai împlinit cu dragoste rânduielile călugăreşti;
Bucură-te, următorule al Cuviosului Părinte Paisie de la Neamţ;
Bucură-te, izgonitorul vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi din mănăstirea ta;
Bucură-te, că făpturile ascultă de cuvântul tău;
Bucură-te, că pentru toate ai slăvit pe Dumnezeu;
Bucură-te, văzătorule al lucrării divine din cele create;
Bucură-te, duhovnic iscusit şi chip prealuminat;
Bucură-te, povăţuitor şi îndrumător duhovnicesc al creştinilor;
Bucură-te, întruchiparea bunătăţii şi a smereniei;
Bucură-te, Părinte Cuvioase Gheorghe, mult nevoitorule!

 

Tot astăzi facem pomenirea: Sfântului Proroc Sofonie, Sfântului Cuvios Teodul, Sfântului Mucenic Anghel, Sfântului Gavriil, episcopul Ganului, Sfântului Cuvios Ioan Sihastrul, episcopul Coloniei.

 

Surse: doxologia.ro, creștinortodox.ro

Distribuie pe:
Galerie foto  Urmatorul articol
Abonează-te pe
Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies