Calendar Creștin Ortodox, 3 septembrie 2021. Ce mare sărbătoare este astăzi

Creștinii sărbătoresc un mare sfânt vineri, 3 septembrie 2021!

Autor: Loredana Dobre

In articol:

În fiecare an, pe data de 3 septembrie, potrivit Calendarului Creștin Ortodox, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Mucenic Antim.

Calendar Creștin Ortodox, 3 septembrie 2021. Cine a fost Sfântul Mucenic Antim

Sfântul Sfinţit Mucenic Antim, episcopul Nicomidiei, este sărbătorit de creștini pe data de 3 septembrie. El a păstorit Biserica Nicomidiei în timpul persecuţiilor împotriva creştinilor, în vremea împăratului Diocleţian (284-305), urmând Sfântului Chiril în scaunul episcopal al Nicomidiei.

Citeste si: De ce se ține post miercurea și vinerea. Care sunt beneficiile acestui ritual

Sfântul Antim a reuşit să păstreze biserica unită şi credinţa întreagă într-o vreme în care prigoana asupra creştinilor era la apogeu în toate părţile Răsăritului şi mai ales în Nicomidia, reşedinţă imperială. „Când a ieşit porunca împărătească pentru uciderea creştinilor scrisă pe hârtie şi a fost citită în mijlocul cetăţii Nicomidia, apoi a fost pironită în zid la loc de privelişte, Sfântul Antim a mărturisit pe Hristos înaintea tuturor şi a rupt acea poruncă de pe zid şi a sfărâmat-o, ocărând cu mare glas păgânătatea. Atunci mai întâi Antim s-a arătat mucenic în Nicomidia”. (Vieţile Sfinţilor).

Cine a fost Sfântul Mucenic Antim

Una din epistolele sale trimisă creştinilor din închisoare a fost predată împăratului Maximian, care a poruncit ca Antim să fie prins. Sunt trimişi douăzeci de soldaţi în căutarea şi prinderea să. Antim le-a ieşit în întâmpinare soldaţilor, i-a dus la casa sa, le-a slujit la masă ca unor oaspeţi şi numai după aceea le-a mărturisit că el este cel căutat. Soldaţii, uimiţi de bunătatea lui Antim, i-au poruncit acestuia să se ascundă, spunând că-i vor mărturisi împăratului că nu l-au găsit.

Citeste si: Rugăciunea copiilor pentru părinți. Cât de important este să ne rugăm pentru cei care ne-au adus pe lume

Sfântul Antim le-a spus că nu se fereşte să primescă moartea pentru Hristos şi că nu i se cade cestinului să mintă. În drum spre împărat, toţi soldaţii au crezut în Hristos şi au primit să fie botezaţi. Ajuns în faţa împăratului, Sfântul Antim a fost supus la multe torturi, iar în urma acestora i s-a tăiat capul.

Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei, glasul al 4-lea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Citeste si: Rugăciune pentru iertarea păcatelor celor adormiți. Cum să te rogi pentru cei plecați dintre noi

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Pe voievozii cei tari, pe cele trei părţi ale sufletului, Cel Ce Te-ai născut din Fecioară, Te rog în adâncul nepătimirii aşează-i. Că Ţie, ca într-o alăută în omorârea trupului, să-Ţi cânt cântare de biruinţă.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înflorind cu sfinţenie ca şi crinul în livada mucenicilor, Sfinte Antim, cu mirosul cel bun al nevoinţelor tale, înmiresmează sufletele tuturor credincioşilor, celor ce cu credinţă te laudă pe tine, ierarhe şi mucenice, mult pătimitorule.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu învăţături neîncetat întărindu-ţi sufletul prin lupte bărbăteşti, pe vrăjmaşul ai stricat şi neputincios l-ai arătat. Pentru aceea toată Biserica, cunoscându-te pe tine mucenic nebiruit, te cinsteşte, fericite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vrăjmaşul cel cumplit văzându-te pe tine, înţelepte, că stai bărbăteşte înaintea divanurilor, s-a mirat şi prin momeli socotea să-ţi slăbească vitejia; dar a fost biruit el şi au căzut trufiile semeţiei lui.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din tine, Preacurată, răsărind Domnul precum a ştiut, a luminat cetele pătimitorilor, care au urmat Patimilor Lui, cele purtătoare de viaţă şi morţii Lui celei fără dreptate, prin care ne-a îndreptat pe noi cei ce am păcătuit.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Biserica cea stearpă a născut din păgâni, iar adunarea cea cu mulţi fii a slăbit; Minunatului Dumnezeului nostru să-I strigăm: Sfânt eşti, Doamne.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Datu-te-ai pe tine celor ce te căutau asemenea ca pe Hristos şi ai fost dus la junghiere, ca un miel ales, Sfinte Antim, sfinţind cu sângele tău pe cei ce te cinstesc pe tine.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin Dumnezeiescul dar risipind toată înşelăciunea demonilor, ai fost dus legat, mucenice, închipuind pe Cel Ce a fost legat pentru tine, Sfinte Antim şi cu moartea pe moarte a stricat.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Uneltele de arsură şi cele de chinuire văzându-le înaintea ochilor tăi, nu ţi s-a smintit gândul; şi cu aprindere ai mers către mucenicie, Sfinte Antim, mult pătimitorule.

Rugăciunea puternică pentru dezlegare blestem și de toată lucrarea diavolească

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Înfrumuseţatu-te-ai, Preacurată, născând pe Cel mai Frumos decât toţi pământenii pe Fiul şi Cuvântul Tatălui. Pe Acela, iubindu-L vitejii mucenici, s-au luminat cu mărire.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Îndurate, pentru dragostea Chipului Tău ai stat pe Crucea Ta şi s-au topit neamurile. Că Tu eşti, Iubitorule de oameni, Tăria şi Lauda mea.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiindu-ţi întărit cugetul pe piatra credinţei, cu pietre te-au ucis mucenice, ca şi pe Sfântul Ştefan. Pentru aceea, te încununăm pe tine cu laude, veselindu-ne.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind aprins de râvnă Dumnezeiască, nu ai simţit pătrunderile cu fier încins, cel ce eşti podoaba mucenicilor.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind uns cu mirul cel sfânt al preoţiei şi luminat cu cinstita mucenicie, bucurându-te, ai intrat în Sfânta Sfintelor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Nedespărţindu-se de sânurile cele părinteşti, Cuvântul S-a sălăşluit în sânurile tale, Fecioară, ca un Prunc, vrând să mă zidească din nou pe mine, cel ce eram supus stricăciunii.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Lumina Ta, Doamne, trimite-o nouă şi din negura greşelilor slobozeşte-ne pe noi, Bunule, pacea Ta dăruindu-ne nouă.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arzându-ţi-se picioarele cum plit, strădalnice, ai călcat capul vrăjmaşului celui fără de trup şi către ceruri ai călătorit, ca unul ce eşti împodobit cu cununa muceniciei, sfinţite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin Glas Dumnezeiesc fiindu-ţi întărită inima, cu vitejie ai biruit pe vrăjmaşul neamului omenesc, ierarhe mult pătimitorule.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un prinos întreg, ca o junghiere sfinţită, ca o jertfă bine primită, ca un dar Dumnezeiesc te-ai adus Împăratului, păstorule şi mucenice, veselindu-te.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Prin umbra legii s-a însemnat mai înainte Lumina care a Răsărit din tine, Fecioară cu totul fără prihană şi a luminat cetele mucenicilor ce te laudă pe tine.

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Strigat-a mai înainte închipuind îngroparea Ta cea de trei zile, proorocul Iona în chit rugându-se: din stricăciune scapă-mă, Iisuse, Împăratul Puterilor.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind cuprins de dureri şi legat de roată şi cu făclii din toate părţile necontenit fiind ars, te-ai arătat nebiruit, Sfinte Ierarhe Antim, mult pătimitorule.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Laudă înălţai lui Dumnezeu când erai ars; pentru aceea, ca şi oarecând cei trei tineri, ai primit prin rouă răcorire din cer, purtătorule de chinuri, Preafericite Antim.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tămăduieşte sufletul meu care boleşte nevindecat, că ai putere a curaţi păcatele ca un preot, fericite şi a tămădui bolile ca un mucenic nebiruit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Stârpind odraslele răutăţii, Ceea ce nu ştii de mire, smulge spinii patimilor mele, cu darul Celui Ce a odrăslit din tine şi fă sufletul meu vrednic a odrăsli înţelegeri Dumnezeieşti.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai înălţat..

Între preoţi strălucind cu evlavia şi călătoria muceniciei săvârşind, slujbele idoleşti le-ai stins, ajutor făcându-te turmei tale, de Dumnezeu Înţelepţite. Pentru aceasta, pe tine şi cinstindu-te, cu taină strigăm ţie: din nevoi miluieşte-ne pe noi cu rugăciunile tale, Sfinte Antim, părintele nostru.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Tinerii lui Avraam oarecând în Babilon văpaia cuptorului au călcat, cu laude strigând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văpăile în care a fost pus trupul tău, prin apărarea Dumnezeieştilor îngeri nevătămându-te nicidecum, s-au întors către cei ce te chinuiau.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Puterea lui Dumnezeu cea Atotputernică a oprit roata care te chinuia pe tine şi cu minunea aceasta, s-au întors la credinţă popoarele necredincioşilor, înţelepte, învăţătorule de cele sfinte.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru paza poruncilor celor Dumnezeieşti ai fost osândit la temniţă, unde, fiind păzit de Hristos, prin Dumnezeieştile tale învăţături, te-ai arătat mântuitor al celor ce te păzeau pe tine, fericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din prisosul iubirii de oameni S-a Întrupat Cuvântul din tine, Fecioară şi mântuieşte pe cei ce cântă: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Mântuitorule al tuturor, Atotputernice, pe cei ce se ţineau de dreapta credinţă, în mijlocul văpăii pogorându-Te, i-ai rourat şi i-ai învăţat să cânte: toate lucrurile, binecuvântaţi şi lăudaţi pe Domnul.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Propovăduind fără sfială înaintea tiranilor celor fărădelege Întruparea Domnului, ai suferit cumplite chinuri amare şi dureri, Ierarhe Antim, mult pătimitorule.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un fier te-ai călit, fericite, cu focul chinurilor şi biruind taberele cele nenumărate ale demonilor, ţi-ai împletit cununi de biruinţă, slăvind pe Dumnezeu.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind ucis de bunăvoie, preafericite, ai dobândit viaţa cea neîmbătrânitoare şi intrarea în Rai şi locaşurile cele Dumnezeieşti, în care dănţuind, adu-ţi aminte, Sfinte Antim şi de cei ce te cinstesc pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu glasuri sfinţite să fericim Cortul lui Dumnezeu cel Neîntinat, Sicriul cel Însufleţit, Lauda mucenicilor, pe cea mai Aleasă decât Heruvimii şi decât toată zidirea.

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Eva, prin boala neascultării, blestem înăuntru a adus; iar tu, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla purtată în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit. Pentru aceasta, toţi te mărim.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un trandafir şi ca un crin ai înflorit în casa Dumnezeului nostru. Pentru aceea, ne umpli pe noi de miros, făcându-te bună mireasmă a Domnului şi patimile cele greu mirositoare le goneşti de la sufletele noastre, fericite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi săvârşeşte pomenirea ta cea lăudată cetatea Nicomidiei cea vestită între cetăţi, îndemnând pe toţi spre prăznuire. Că te-ai făcut ei purtător de grijă şi o păstoreşti din cer, mucenice.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Antim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pământul a primit sângele tău vărsându-se, ierarhe; iar duhul tău s-a înălţat la ceruri, ca să se veselească împreună cu Dumnezeieştile duhuri, cu care împreună adu-ţi aminte şi de noi, Sfinte Antim, Dumnezeiască pârgă a mucenicilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sabia cea de văpaie, care oprea mai înainte intrarea în Rai, se îndepărtează acum, Fecioară, de la cei ce au urmat cinstitelor Patimi ale lui Hristos, Care a fost împuns cu suliţa de bunăvoie şi pe tine, cea Preacinstită, te cinstesc.

 

SURSE: doxologia.ro,  crestinortodox.ro

 

Distribuie pe:
Galerie foto  Urmatorul articol
Abonează-te pe

Citește și:

Lista ţărilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizată! Iată care sunt noile modificări

Nicole Cherry, despre conexiunea incredibilă pe care o are cu fiica ei: „Nu am cum să explic în cuvinte”

Nelu Tătaru a vorbit despre greșelile care au dus la situația dezastruoasă de la ATI: „S-au tratat acasă și au venit în stare gravă la spital”

Horoscop 27 Octombrie 2021: pe nativii Capricorn îi așteaptă o perioadă plină de surprize, Săgetătorii câștigă respectul oamenilor

ANUNT BOMBA despre a treia doză de Pfizer! Ce efect are asupra tinerilor

SMILEY se desparte de Gina Pistol! A aflat ce a făcut aceasta ca să devină prezentatoare la Antena 1! ESTE SCANDAL IMENS!

NOUL VIURSU pune pe jar sistemul medical! Pacienții ajung în stare critică la spital. E MULT MAI GRAV

Detalii din interior! Laurenţiu Reghecampf, apărat în divorţul de Anamaria Prodan: ,,Mi-e greu să cred că l-ar putea influenţa cineva”

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies