Calendar Creștin Ortodox 7 iunie 2022. Biserica Ortodoxă îl cinstește astăzi pe Sfântul Sfințit Mucenic Teodot

Calendar Creștin Ortodox 7 iunie 2022. Pe 7 iunie 2022, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Chiriniei.

Autor: Ioana Enache

In articol:

Calendar Creștin Ortodox  7 iunie 2022. Astăzi, Biserica Ortodoxă și credincioșii săi îl prăznuiesc pe Sfântul Sfințit Mucenic Teodot.

Vezi cine a fost Sfântul Teodot și de ce este important pentru ortodocși.

Calendar Creștin Ortodox 7 iunie 2022. Cine a fost Sfântul Sfințit Mucenic Teodot

Calendar Creștin Ortodox 7 iunie 2022. Sfântul Sfințit Mucenic Teodot este prăznuit de două ori pe an: prima dată pe 18 mai și a doua oară pe 7 iunie, ziua în care a primit cununa muceniciei după ce i-a fost tăiat capul.

Sfântul Sfințit Mucenic Teodot a fost un adevărat credincios, care s-a sacrificat în numele lui Hristos. El a trăit în Ancira Galatiei, pe vremea împăraților Diocletian și Maximilian.

Citeste si: Rusalii 2022, dată! Sărbătoarea se mai numeşte şi Pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea

 Pe vremea când credincioșii erau uciși, Sfântul Mucenic Teodot le lua trupurile care erau aruncate spre mâncarea câinilor și le îngropa în mod creștinesc.

Într-o noapte, când Sfântul Teodot a scos trupurile celor șapte fecioare înecate în iezer, a fost prins de ighemonul Teotecn. Drept pedeapsă, sfântul a fost supus la foarte multe chinuri și ucis prin tăierea capului, devenind unul dintre mucenici.

Calendar Creștin Ortodox 7 iunie 2022. Biserica Ortodoxă îl cinstește astăzi pe Sfântul Sfințit Mucenic Teodot

Calendar Creștin Ortodox 7 iunie 2022. Biserica Ortodoxă îl cinstește astăzi pe Sfântul Sfințit Mucenic Teodot

[Sursa foto: doxologia.ro]

Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Teodot, Episcopul Chiriniei

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Teodot, Episcopul Chiriniei, glasul al 4-lea

 

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea

 

Irmosul:

 

Adâncul Mării Roşii, cu picioare neudate, trecându-l pedestru Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustiu a biruit.

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Năzuinţele tale, mucenice, le-ai îndreptat către Dumnezeu, ale Cărui Porunci păzindu-le te-ai făcut ierarh şi cu sângele mu­ceniciei, cu adevărat ai strălucit.

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Dumnezeieşte şi cu bunăcuviinţă petrecând, prin nevoinţele înfrânării ai omorât porni­rile trupului şi ai dobândit via­ţă, cel ce eşti podoaba ierarhi­lor şi desăvârşirea mucenicilor.

Citeste si: Cristina Ciobănașu radiază de fericire, la un an de la marea despărțire! A spus-o chiar ea: „În sfârșit observați și voi că sunt bine”

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

 

Duhul Sfânt sălăşluindu-Se în inima ta cea înţeleaptă, din pruncie te-ai arătat drept, plin de milă şi blând, Dumnezeiescule ierarh, Sfinţite Mucenice Teodot.

 

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

 

Firea omenească, prin înşelă­ciune, a fost robită mai întâi. Dar, născând tu pe Hristos, a dobândit liberare, cu multă în­ţelepciune lăudându-te pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

 

 

 

Cântarea a 3-a

 

Irmosul:

 

Se veseleşte de Tine Bise­rica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti Puterea şi Scăparea şi Întărirea mea, Doamne.

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Cu lacrimile, cu suspinele şi cu curgerea sângelui tău ai stins cărbunii cei aprinşi ai înşelă­ciunii, Sfinţite Mucenice Teodot.

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Viaţa ta cea curată arătându-te pe tine Sfinţit şi Dumneze­iesc luminător, te-a făcut şi mărturisitor adevărat al Pati­milor lui Hristos.

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

 

Stând înaintea locului de jude­cată şi rănit fiind cu răni cum­plite, nu te-ai lepădat de numele lui Hristos, Sfinte Mucenice Teodot.

 

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

 

Tămăduieşte sufletul meu cel slăbit de năvălirile şarpelui celui viclean şi robit de păcate, Preacurată.

 

 

 

Cântarea a 4-a

 

Irmosul:

 

Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat întru a sa rânduială, precum se cuvine, strigând: Slavă Puterii Tale, Doamne!

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Sfărâmându-ţi-se trupul de lovituri, cugetul ţi-a rămas cu adevărat prea tare şi ai strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne!

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Aprinzându-te de dragostea Stăpânului, ai suferit cu răbdare durerile cele cumplite ale rănilor, ca şi cum nu tu, ci altul ar fi pătimit, Sfinţite Mucenice Teodot, cel mare între mucenici.

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

 

Chinurile ce se apropiau de trupul tău nu te-au înfricoşat; căci prin cuget curat ai văzut răsplătirile cele viitoare, care ţi-au uşurat durerile tale, de Dumnezeu înţelepţite părinte.

Citeste si: Ziua 585 de război în Ucraina: Armata ucraineană a doborât 40 de drone rusești. Persoanele din zona localității Vinița au fost evacuate- kanald.ro

Citeste si: UPDATE/FOTO/VIDEO- O tânără a fost descoperită decedată pe o plajă din Mamaia. Ea a fost văzută de mai mulți trecători care au apelat 112: „S-ar fi putut întâmpla peste noapte”- stirilekanald.ro

 

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

 

Palat Prealuminos al Stă­pânului, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, arată-ne şi pe noi locaşuri ale Sfântului Duh, când aducem laudă Domnului, în locaşul tău cel Sfânt.

 

 

 

Cântarea a 5-a

 

Irmosul:

 

Tu, Doamne, Lumină în lume ai venit, Lumina Cea Sfântă, Care întorci din întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă.

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Ridicat fiind pe lemn, Înţe­lepte Teodot, cu tărie ai răbdat sfâşierile trupului tău, în timp ce toţi se minunau.

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Fiind spânzurat, ai răbdat strujirile trupului, având de partea ta pe Stăpânul, Care cu credinţă în El te întărea pe tine, Sfinte Teodot.

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Cu vărsarea sângelui vopsindu-ţi haina ta cea sfinţită, prealuminoasă ai arătat-o, Fericite Teodot.

 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

 

Zămislit-ai pe Dumnezeu, Cel Ce s-a făcut Om, Stăpână! Pentru aceasta, neamuri şi nea­muri te fericesc pe tine.

 

 

 

Cântarea a 6-a

 

Irmosul:

 

Jertfi-voi Ţie cu glas de lau­dă, Doamne, strigă către Tine Biserica, cea curăţită de sângele demonilor, cu Sângele Cel curs din coasta Ta.

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Închis în temniţă ca un tâl­har fiind, Sfinte Teodot, ai păzit Po­runcile cele Dumnezeieşti ale Stăpânului, Celui Ce a luminat Dumnezeiască pomenirea ta.

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Ai stat înaintea judecăţii ce­lor nedrepţi şi fiind judecat, ai judecat tu însuţi pe cei fărădelege, care socoteau mai mult nedreptatea decât dreptatea, de Dumnezeu înţelepţite.

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Valurile chinurilor celor ce se abăteau asupra ta s-au sfărâ­mat ca de o piatră, înălţându-te tu, cu suirea inimii tale, către Piatra Cea din capul unghiu­lui, Hristos Dumnezeu, Fericite Teodot.

 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

 

Sălăşluindu-Se în pântecele tău Hristos, Dumnezeul nostru, a alungat păcatul care se sălăşluise între oameni şi prin iubirea Sa de oameni, i-a făcut pe aceştia ai Săi.

 

 

 

CONDAC, glasul al 3-lea

 

Credinţa cea rea a mării ai ruşinat şi înşelăciunea închi­nării la idoli cu puterea dreptei credinţe ai rănit-o şi făcându-te ca o ardere de tot Dum­nezeiască, prin lucrarea minu­nilor tale ai ajuns cunoscut până la marginile lumii, Preasfinţite Mucenice Teodot. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să ne dăru­iască nouă mare milă.

 

 

 

Cântarea a 7-a

 

Irmosul:

 

În cuptorul din Babilon, tinerii lui Avraam, de dorul dreptei credinţe mai mult decât de văpaia focului fiind aprinşi, au strigat: Binecuvântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne!

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

De dragostea Dumnezeies­cului Duh fiind aprins şi pe pat înroşit în foc fiind pus, ai rămas nears, strigând: Binecu­vântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne!

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Ca şi cum altul ar fi pătimit, iar nu tu, cu tot cugetul tău ai alergat către Dumnezeu, feri­cite şi tăierile şi arderile nu le-ai luat în seamă, nesimţindu-le, prin purtarea de grijă a lui Hristos.

Citeste si: Noi detalii ies la iveală în urma decesului Laurei Roșca! Obiectele personale ale lui DJ Lalla au fost găsite pe o plajă din Mamaia. Tatăl fetei, mărturisiri dureroase despre decesul fiicei sale!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Acuzații tulburătoare. Mai mulți copii ar fi fost bătuți de educatoare- stirilekanald.ro

Citeste si: ”Este ținut prizonier. E făcut cu moșmoande!” Oana Zăvoranu imploră vecinii pentru ajutor. Vedeta, convinsă că amanta lui Alex Ashraf face vrăji- radioimpuls.ro

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Cu înţelepciunea cuvintelor tale pe cei ce erau lipsiţi de în­ţelegere, la judecata ta i-ai ru­şinat, arătându-i ca pe nişte ne­putincioşi plini de rea credinţă, că ţineau mai mult la altarele idolilor decât la Ziditorul.

 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

 

Împreună cu cetele cele de sus, Maica lui Dumnezeu, stri­găm ţie: bucură-te, cer însufle­ţit şi palat preaslăvit şi scaun de foc, pe care Hristos cu Trupul S-a odihnit.

 

 

 

Cântarea a 8-a

 

Irmosul:

 

Mâinile întinzându-şi Da­niel, gurile leilor cele deschise în groapă le-a închis; şi puterea focului au stins-o, cu fapta cea bună încingându-se, tinerii cei iubitori de dreaptă credinţă, strigând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Împotrivindu-te vrăjmaşului, prin chinurile tale, Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, piroane ţi s-au bătut în picioare şi ai mers pe cărarea care duce către Împărăţia Ce­rurilor, prealăudate, cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Propovăduind pe Dumnezeu, Cel Ce a venit pe pământ şi prin Dumnezeieştile Patimi a nimicit patima cea de tot pierzătoare, ai suferit patima cea Dumneze­iască şi fericită cu trupul, Sfinte Teo­dot, cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Cu picăturile sângelui tău şi cu apele învăţăturilor celor sfinţite ai adăpat cu har inimile credincioşilor celor buni, preasfinţite şi ai făcut ca să odrăslească în ele Înţelepciunea Cea Dumnezeiască a Ziditorului, Căruia strigăm: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

 

De toată spurcăciunea ai cu­răţit firea omenească, Fecioară, născând Ploaia Cea Cerească, pe Cel Ce s-a făcut Om pentru noi şi pe noi, cei ce eram învechiţi, ne-ai înnoit, Preacurată, pe cei care strigăm: Binecuvân­taţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

 

 

 

Cântarea a 9-a

 

Irmosul:

 

Hristos, Piatra Cea Ne­tăiată de mână, Cea din capul unghiului, din tine, Muntele cel Netăiat, S-a tăiat Fecioară, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta, veselindu-ne, pe tine Născătoare de Dumnezeu te mărim.

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Racla cea Dumnezeiască a moaştelor preasfinţitului păs­tor izvorăşte tot felul de tămă­duiri şi potoleşte patimile şi dezleagă durerile cele din toată vremea, cu Darul cel Dumneze­iesc al Mântuitorului.

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Ca un sfinţit mucenic având puterea de a lega şi de a dezle­ga, dezleagă lanţurile răută­ţilor mele şi răcoreşte sufletul meu, cel ce arde de focul păca­tului, rugând pe Cel Milostiv pentru mine.

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Astăzi Biserica prăznuieşte cu credinţă pomenirea ta cea preasfinţită şi mutarea ta către Iubitorul de oameni; şi bucurându-se, îţi împleteşte ţie cu­nuni Dumnezeieşti de laude.

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Câştigându-te pe tine ca pe o stea plină de lumină străluci­toare, cu Razele Cele Luminoase ale Dumnezeieştilor doriri şi cu luminile cele curate ale minu­nilor tale ne luminăm, de Dumnezeu grăitorule, Sfinte Mucenice Teodot.

 

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

 

Născut-ai nouă, Fecioară, Lumina Care a Strălucit în chip de negrăit din Tatăl mai înainte de lumină, risipind întunericul necunoştinţei; şi pe cei ce dor­meau în umbra păcatului i-a luminat.

 

 

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei tale...

 

Neînţeleasă şi nepricepută este, Stăpână, de Dumnezeu dăruită, Taina cea cu adevărat înfricoşătoare, care s-a săvârşit întru tine! Că, pe Cel Necuprins zămislindu-L, L-ai născut cu Trup din Preacuratul tău sânge; pe Care, ca pe Fiul tău, roagă-L totdeauna, Preacurată, să mân­tuiască sufletele noastre.

 

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei tale...

 

Preacurata Mieluşea şi Maica Ta cea Neispitită de nuntă, Hristoase, văzându-te mort, spânzurat pe Cruce, cu dure­re de mamă jelindu-se, striga: ce Ţi-a răsplătit Ţie adunarea cea fărădelege şi nemulţumi­toare, care de multe şi mari da­ruri s-a bucurat de la Tine, Fiul meu? Laud smerenia Ta cea Dumnezeiască!

 

sursă: doxologia.ro

Distribuie pe:
Galerie foto  Urmatorul articol
Abonează-te pe

Citește și:

Bogdan de la Ploiești este într-o relație? Gestul care l-a dat de gol pe manelist

Anamaria Prodan, sărut pe obraz cu un bărbat celebru din fotbal! Imaginea cu care au făcut senzație

Explozie în apropiere de sediul Parlamentului de la Ankara. Guvernul denunță un „atac terorist”

Lorena va izbucni în lacrimi! „Va rog frumos să mă votați în Gală să plec acasă!” Aflați cum va reacționa Laurențiu și ce se va întâmpla, sâmbătă, 30 septembrie, în Casa...

Un matematician celebru spune că lumea riscă să fie anihilată din cauza a cinci oameni

„Eu am lăsat totul în urmă și am plecat doar cu hainele mele!” Alex Ashraf a dat cărțile pe față! Ce a spus despre divorțul de Oana Zăvoranu, după ce bruneta l-a acuzat de...

”A venit cu o piedică de mort acasă” Noi detalii șocante ies la iveală despre mariajul dintre Oana Zăvoranu și Alex Ashraf

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies