Calendar Creștin Ortodox luni, 19 iulie 2021. Ce mare sărbătoare este astăzi

Creștinii sărbătoresc un mare sfânt luni, 19 iulie 2021!

Cine a fost Sfânta Macrina 
Cine a fost Sfânta Macrina 
Autor: Loredana Dobre

In articol:

Potrivit Calendarului Creștin Ortodox, în fiecare an, în data de 19 iulie, enoriașii o sărbătoresc pe Sfânta Macrina.

Calendar Creștin Ortodox, 19 iulie 2021. Cine a fost Sfânta Macrina 

Sfânta Macrina s-a născut în anul 327 și a fost sora Sfântului Vasile cel Mare și a Sfântului Grigorie de Nyssa. Ea a

decis să nu se mai căsătorească, după ce logodnicul său a murit. „Nu este drept că fecioara logodita o dată cu un bărbat să caute după aceea iar logodnă; chiar și după legea firii, trebuie să fie o singură logodnă, așa cum este o singură naștere, și o singură moarte”, spunea Sfânta Macrina, potrivit site-ului creștinortodox.ro.

Citeste si: Calendar Ortodox IULIE 2021. Sfântul Ilie- 20 iulie, printre cele mai importante sărbători ale lunii

După decesul logodnicului ei, Sfânta Macrina intră în monahism împreună cu mama sa, Emilia, nevoindu-se în asceză aspră. La nouă luni după moartea Sfântului Vasile, ea a fost vizitată de Sfântul Grigorie de Nyssa, care a găsit-o pe patul morții. Cei doi își împărtășesc amintiri despre Sfântul Vasile, vorbesc despre natura omenească, dumnezeiască iconomie și despre viața de apoi.

Cine a fost Sfânta Macrina 
Sfânta Macrina 

Cu puțin înainte de ceasul morții, Sfânta Macrina s-a rugat Domnului astfel: „Stăpâne Atotputernice Doamne, Carele dai odihnă trupurilor noastre prin somnul morții pentru o vreme, Tu iară le vei scula pre ele la buciumul cel de apoi.

Iartă-mi mie păcatele mele, Stăpâne Doamne lisuse Hristoase, și dă-mi mie cu suflet curat să ies înaintea Ta din acest trup stricăcios, dăruiește-mi mie ca sufletul meu fără de păcat să se înalte, ca tămâia înaintea Ta.”  După aceea s-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci pe frunte, ochi, față și inima, și și-a dat sufletul.

Acatistul Sfintei Cuvioase Macrina

Troparul Sfintei Cuvioase Macrina, glasul al 8-lea:

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând Crucea, ai urmat lui Hristos; şi luptând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii se bucură, Preacuvioasă Macrina, duhul tău.

Condacul 1

Ţie, celei alese de Dumnezeu din neamul drepţilor spre a plini cununa cea împodobită a sfinţeniei, noi, cei ce suntem în necazuri şi întristări în lumea aceasta şi cerem şi aşteptăm mila lui Dumnezeu revărsată asupra noastră prin sfintele tale rugăciuni şi mijlociri, îţi

aducem cântări de mulţumire şi de laudă, strigând aşa: Bucură-te, Sfântă Preacuvioasă Maică Macrina!

Citeste si: Rugăciune pentru găsirea unui loc de muncă. Cum să te rogi dacă îţi cauţi un serviciu

Icosul 1

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Cetelor îngereşti plăcută le-a fost vieţuirea ta aici pe pământ, Maică Preacuvioasă, că, în trup omenesc fiind, ai vieţuit ca un înger, biruind prin înfrânare patimile şi poftele trupului, intrând astfel curată şi neprihănită în patria cea cerească, pentru care te lăudăm zicând: Bucură-te, a maicii tale pârgă cu multă rodire; Bucură-te, tărie bărbătească în femeiască fire; Bucură-te, înger ceresc în trup pământesc; Bucură-te, că ţi-ai răstignit patimile trupului firesc; Bucură-te, flacără aprinsă a dragostei vii pentru Domnul; Bucură-te, că balaurul cu arma Sfintei Cruci l-ai răzbit; Bucură-te, că prin puterea credinţei şi frica de moarte ai biruit; Bucură-te, că ne luminezi mintea cu gândul cel bun; Bucură-te, că prin pilda vieţii tale învăţătura sfântă ne dai; Bucură-te, că ai pătruns adâncul tainelor învăţăturii şi trăirii creştine; Bucură-te, către Domnul tămâie binemirositoare de neîncetată rugăciune; Bucură-te, cădelniţă plină de untdelemnul înţelepciunii, veşnic aprinsă; Bucură-te, Sfântă Preacuvioasă Maică Macrina!

Condacul al 2-lea

Iubind tu pe Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, ai ales cuvintele cântărilor de psalmi ca însoţitoare nedespărţite în tot ceasul. Pentru aceasta te rugăm, întăreşte-ne şi pe noi să împletim cuvinte de laudă din roada faptelor bune, pe care să le aducem prinos Domnului, cântând împreună cu tine: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Spic însutit roditor te-ai arătat a fi, răsărind din ţarina cea binecuvântată a strămoşilor tăi şi, cu înţelepciunea cea cerească fiind dăruită de Dumnezeu, ai ales viaţa cea curată aici pe pământ, pregătind pe cea veşnică prin neîncetate rugăciuni şi nevoinţe, pentru care îţi cântăm: Bucură-te, mugur preafrumos, din vlăstarul dreptei credinţe ivit; Bucură-te, că din rădăcina binecuvântată ai răsărit; Bucură-te, că te-ai adăpat cu apele dulci ale Sfintei Scripturi ca un pământ însetoşat; Bucură-te, că din leagăn cu faptele dreptei credinţe buna ta maică te-a alăptat; Bucură-te, că vârsta prunciei ţi-a fost încununată cu desăvârşită înţelepciune; Bucură-te, blândă mieluşea, că jugul lui Hristos cu bucurie ai luat; Bucură-te, ceea ce cu bună cunoştinţă te-ai înveşmântat; Bucură-te, că ai fost împodobită cu frumuseţea chipului; Bucură-te, că ai câştigat curăţia duhului; Bucură-te, că ai ales dragostea Mirelui Ceresc; Bucură-te, că pentru mântuirea noastră rugăciunile tale fierbinte la Domnul mijlocesc; Bucură-te, că Însuşi Hristos te-a hărăzit să-I fii mireasă; Bucură-te, Sfântă Preacuvioasă Maică Macrina!

Cine a fost Sfânta Macrina 
Sfânta Macrina, sora Sfântului Vasile

Condacul al 3-lea

Încă înainte de naşterea ta un înger i-a vestit de trei ori maicii tale, Emilia, că Tecla te vei chema, proorocind prin aceasta că luptele şi ostenelile tale vor fi asemenea cu ale celei dintâi dintre muceniţe, dar ai primit numele bunicii tale Macrina, ca în vremea prigonirilor să mărturiseşti pe Hristos asemenea ei, cântând neîncetat: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Fecioarelor celor înţelepte asemănându-te, ai păstrat aprinsă candela sufletului tău, ai împodobit-o cu lumina virtuţilor şi ai adăpat-o cu untdelemnul dragostei de Dumnezeu, gata fiind a intra în Cămara de nuntă a Cerescului Mire, Căruia roagă-te acum să ne dăruiască iertarea păcatelor şi mila în ziua Judecăţii nouă, celor ce-ţi cântăm aşa: Bucură-te, către Hristos neîncetat înălţată dulce cântare; Bucură-te, inimă împodobită cu dumnezeiască cugetare; Bucură-te, că ai păstrat vie în tine suflarea Duhului Sfânt şi ai făcut-o mult roditoare; Bucură-te, că te-ai arătat în toate cumpătată; Bucură-te, că alături de maica ta ai vieţuit până la sfârşitul vieţii ei pământeşti; Bucură-te, că aţi ajuns împreună la mari măsuri duhovniceşti; Bucură-te, că, asemenea strămoşilor tăi, ai lepădat averile cele pământeşti; Bucură-te, că, astfel făcând, le-ai dobândit pe cele cereşti; Bucură-te, că, de toate lepădându-te, casa în sihăstrie ţi-ai transformat; Bucură-te, albină de miere adunătoare care de osteneli trupul nu ţi-ai cruţat; Bucură-te, că adesea cu ochiul minţii pe Cerescul Mire L-ai contemplat; Bucură-te, că împreună cu cetele fecioarelor înţelepte te afli acum în desfătare cerească; Bucură-te, Sfântă Preacuvioasă Maică Macrin a!

Citeste si: Când începe Postul Adormirii Maicii Domnului 2021? Postul Sfintei Mării durează două săptămâni

Condacul al 4-lea

Bunătăţile cereşti pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit acum ni le-ai câştigat şi te veseleşti în ceruri de vederea frumuseţii celei negrăite a dumnezeirii, sorbind dulceaţa Mirelui, împreună cu cetele cuvioşilor şi drepţilor, alături de care roagă-te pentru noi, ca să fim izbăviţi de dureri şi de necazuri, ca să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Râvnă fără de margini având spre dobândirea virtuţilor celor sfinte, nu ai contenit ostenelile, întărindu-te în aspre nevoinţe, spre a supune trupul duhului, a te înstrăina de deşertăciunile lumeşti şi a plini prin contemplaţie sfinţenia. Astfel văzând vieţuirea ta, îndrăznim a te lăuda cu aceste cântări: Bucură-te, că vas ales de înţelepciune cerească te-ai arătat; Bucură-te, că în înfrânare te-ai desfătat; Bucură-te, că în smerenie te-ai slăvit; Bucură-te, că prin neagoniseală te-ai îmbogăţit; Bucură-te, către Domnul rugătoare fierbinte; Bucură-te, tărie şi sprijin celor înconjuraţi de ispite; Bucură-te, revărsare de bucurie pentru cei întristaţi; Bucură-te, grabnică mângâiere pentru cei îndureraţi; Bucură-te, pentru cei din războaie liman de liniştire aflat; Bucură-te, pahar preaplin de iubire către Domnul vărsat; Bucură-te, crin cu mirosul faptelor bune înmiresmat; Bucură-te, porumbiţă albă cu blândeţe încununată; Bucură-te, Sfântă Preacuvioasă Maică Macrina!

Condacul al 5-lea

Întocmai ca un atlet încercat ţi-ai săvârşit buna alergare şi ai biruit prin sârguinţa bărbătească piedicile din cale, dobândind în ceruri, de la Domnul Hristos, cununa biruinţei; dă-ne şi nouă acum dragoste fierbinte şi căinţă, înmulţind osârdia în inimile noastre, spre a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Ne minunăm de mulţimea faptelor tale bune şi lăudăm necontenitele tale osteneli, pe care n-ai pregetat a le jertfi cu dragoste pentru Domnul Slavei, primind şi darul facerii de minuni, prin care cu milostivire ai cercetat pe cei din nevoi. Roagă-te acum şi pentru tămăduirea patimilor sufleteşti ale celor ce-ţi cântă ţie: Bucură-te, dor către Domnul de-a pururea arzător; Bucură-te, celor lipsiţi nelipsit ajutor; Bucură-te, mijlocitoarea celor credincioşi către Dumnezeu; Bucură-te, întărire în nădejde a celor păcătoşi; Bucură-te, sfeşnic aprins de razele înţelepciunii dumnezeieşti; Bucură-te, călăuzitoare către lumina Împărăţiei cereşti; Bucură-te, blândă ocrotitoare a celor necăjiţi; Bucură-te, mir dulce mirositor al curăţiei; Bucură-te, foc mistuitor al patimilor; Bucură-te, tămăduitoarea durerilor sufleteşti; Bucură-te, vindecătoarea bolilor trupeşti; Bucură-te, că prin rugăciunile tale liniştea sufletului o câştigăm; Bucură-te, Sfântă Preacuvioasă Maică Macrina!

 

SURSE: crestinortodox.ro, doxologia.ro

Distribuie pe:
Galerie foto  Urmatorul articol
Abonează-te pe

Citește și:

Vaccinarea în România! Doar 8.000 de persoane s-au vaccinat anti-COVID în ultimele 24 de ore

Horoscopul săptămânii 19- 25 iulie 2021! Ana Maria Ticea, astrologul WOWBIZ.ro, totul despre ce ne rezervă astrele

Ghid de cumpărare: Cum să alegi un cuptor electric

Oana Cuzino a renunțat la emisiunea „Ce se întâmplă, doctore?”

Veste ȘOC despre CAPATOS! Anunțul cutremurător a venit CHIAR ACUM

Mirela Vaida pleacă de la Antena 1. De ce a luat această decizie și unde merge. A vrut să știe toată lumea de la ea

Bombă! Adevărul despre Toni Iuruc. Poate fi dovada unei despărțiri? Ce ascunde „omul de afaceri”

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies