Calendar Creștin Ortodox luni, 30 august 2021. Ce mare sărbătoare este astăzi

Creștinii sărbătoresc un mare sfânt luni, 30 august 2021!

Autor: Loredana Dobre

In articol:

Potrivit Calendarului Creștin Ortodox, în fiecare an, în data de 30 august, enoriașii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului.

Calendar Creștin Ortodox, 30 august 2021. Cine a fost Sfântul Ierarh Alexandru

Sfântul Alexandru este unul dintre marii ierarhi ai Bisericii, un apărător neînfricat al credinței creștine în perioada arianismului. El a trăit la începuturile secolului al IV-lea, pe vremea Sfântului Împărat Constantin cel Mare și a fost ucenic al Arhiepiscopului Mitrofan al Bizanțului, notează publicația calendarulortodox.ro.

Citeste si: Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Alexandru. Peste 2.2 milioane de români își aniversează onomastica pe 30 august

Sfântul Ierarh Alexandru a dus o viață modestă, fără știință cărților însă, datorită virtuților și harismelor sale apostolice, el a fost considerat îndeajuns de demn încât să îl slujească pe Sfântul Mitrofan, ca preot al episcopului, iar, în anul 314 că episcop ajutător.

Cine a fost Sfântul Ierarh Alexandru

Mare apărător al dreptei credințe, Sfântul Ierarh Alexandru a participat la Sinodul I Ecumenic de la Niceea din anul 325.

Acolo, el a combătut erezia lui Arie, care era împotriva tradiției creștine. Primul Sinod Ecumenic de la Niceea a fost convocat de către Constantin cel Mare, în anul 325, după ce Arie, un fost preot slujitor al sfântului, a susținut că Fiul nu este veșnic, ci creat de Tată.

În urma acestei erezii, a fost declarată anatemă, iar Arie a fost excomunicat. Pe lângă Sfântul Ierarh Alexandru, în sprijinul dreptei credințe a fost chemat și Osie, episcop de Cordova.

După o viață dedicată Bisericii și lui Dumnezeu, Sfântul Alexandru a trecut la cele sfinte în anul 337, la vârsta de 98 de ani.

Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului

Condac 1:

Noi, turma ta, prin vitejia ta, ierarhe, izbăvindu-ne de mărirea idolească a celor necredincioși, mulțumim ție și cântăm cântare pentru biruință. Celui ce a doborât pe Arie și, cu totul, a legat limba filosofului, grăim: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Citeste si: Mesaje de La Mulți Ani de Sfântul Alexandru. Cele mai frumoase urări şi SMS-uri pentru Alexandra, Sandu și Alexei

Icos 1:

Arătatu-te-ai din tinerețe cinstitor de Dumnezeu, că cuvântului Evangheliei urmând, ai părăsit părinții și rudele și ai poftit viața cea mai bună, luând jugul Domnului; pentru unele ca acestea grăim ție: Bucură-te, ierarhe sfinte, omule ceresc; Bucură-te, fericite și îngere pământesc; Bucură-te, că în lume mărirea nu te-a amăgit; Bucură-te, că acum în cer te-ai sălășluit; Bucură-te, că smerenia te-a adus la cele înalte; Bucură-te, că ai supus cu totul pe eretici; Bucură-te, cel ce ți-ai păzit trupul de patimi; Bucură-te, că de tine demonii au fost biruiți; Bucura-te, vița cea bună cu rod Dumnezeiesc; Bucură-te, cel ce hrănești cu cuvânt duhovnicesc; Bucură-te, că din obște ai fost ales păstor; Bucură-te, că prin tine noi neam păzit de erezie; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Condac 2:

Auzit-am, Alexandre, de învățăturile tale și m-am minunat, căci tu te arătai a fi om prea neînvățat și, mai pe urmă, pe mulți ai rușinat în sobor cu cuvintele tale, pe care i-ai și învățat să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 2:

Vrând a merge la întâiul Sobor din Niceea, după porunca Patriarhului, te-ai pregătit prin rugăciune către Dumnezeu, împodobindu-te cu fapte bune, și- Duhul Sfânt fiind cu tine- te-ai înfățișat. Pentru aceasta auzi de la noi: Bucură-te, părinte, că ești iubit de Mitrofan; Bucură-te, Diadohe, la al său din urmă an; Bucură-te, că în Niceea ai biruit la Sobor; Bucură-te, sfinte, că ai fost de uimire tuturor; Bucură-te, că ai fost cu duhul mai presus de om; Bucură-te, că mulțime de oameni ai adus la credință; Bucură-te, gură sfântă vorbitoare de adevăr; Bucură-te, înțelepciune ce despici firul de păr; Bucură-te, preaiubitul arhiereilor mari; Bucură-te, următorul celor tari în credință; Bucură-te, că acum petreci cu cei ce slăvesc pe Dumnezeu; Bucură-te, că în veci cu dânșii te vei veseli; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Condac 3:

Te-ai arătat în lume păstor bun, Alexandre, spre mustrarea fărădelegi-lor, că tu ai rușinat pe Arie cel orbit de erezie și voiești a curăți de pe pământ toate învățăturile lui cele nedrepte, că turma ta să o luminezi, părinte; pentru aceea cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 3:

Arătatu-te-ai tare mustrător ereziei nebunului Arie, și îngrozindu-l pe el, i-ai zis să nu mai cârtească împotriva Fiului lui Dumnezeu. Pentru aceea și noi, ca unui viteaz nebiruit grăim către tine: Bucură-te, istețime de minte care toate le întreci; Bucură-te, surpătorul capetelor cu minți seci; Bucură-te, ajutorul conducătorilor creștini; Bucură-te, surpătorul celor plini de erezie; Bucură-te, întărirea dogmei celor credincioși; Bucură-te, doborârea vorbei celor mincinoși; Bucură-te, că prin tine creștinii mult s-au întărit; Bucură-te, că slăvirea idolilor ai surpat; Bucură-te, cel ce ai smuls neghina dintre oameni; Bucură-te, că prin tine toate relele s-au scurs; Bucură-te, cel ce ai hrănit lumea cu cuvântul; Bucură-te, că acum de noi toți ești preamărit; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Citeste si: Calendar Ortodox SEPTEMBRIE 2021. Începutul anului bisericesc

Condac 4:

O, întru tot lăudate, Ierarhe Alexandre, toiagul cel tare al bătrâneților, întreaga înțelepciune a povățuirii tinerilor, povățuitorul pruncilor, laudă a tot poporul și cununa Bisericii, pe tine te lăudăm cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Icos 4:

Ca să arăți a ta mare și fierbinte credință ce ai către Fiul lui Dumnezeu, nu te-ai împotrivit poruncii împăratului, când ți sa poruncit să te întreci cu filosoful pentru dogmele cele propovăduite de apostoli; pentru aceea și noi grăim ție: Bucură-te, slujitorul cel gata pentru Hristos; Bucură-te, ascultătorul conducătorului credincios; Bucură-te, cel ce urmezi dogmelor apostolești; Bucură-te, surpătorul măririi celei idolești; Bucură-te, luptătorul cu Arie cel stricat; Bucură-te, că pe dânsul în Sobor l-ai rușinat; Bucură-te, păzitorule al legii celei creștinești; Bucură-te, că ai putut cu darul să legi gurile cele potrivnice; Bucură-te, rugătorule fierbinte către Dumnezeu; Bucură-te, fericite, de minuni făcător; Bucură-te, că prin tine ne închinam Sfintei Treimi; Bucură-te, totdeauna strigăm ție, părinte; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Condac 5:

Către sobor mergând oarecând urâtul Arie, cu îngâmfare și cu mândrie mare, a socotit a răzvrăti Biserica lui Hristos, iar tu, sfinte, l-ai făcut a rămâne rușinat și pe popor ai învățat să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 5:

Mergând tu, Alexandre, de la Sobor, ai venit către Mitrofan, părintele tău și, stând înaintea lui cu smerenie, ai zis: Duhul Domnului peste mine în ziua necazului meu, că am biruit pe Arie cel rău credincios, iar sfântul părinte a zis către tine unele ca acestea: Bucură-te, preafericite, păstorule cuvios; Bucură-te, minunate slujitor al lui Hristos; Bucură-te, că pe tine din pruncie te-am iubit; Bucură-te, totdeauna alesule preaiubit; Bucură-te, că în lume ești de credincioși prealăudat; Bucură-te, că al tău nume de toți este preamărit; Bucură-te, următorul și ascultătorul meu; Bucură-te, păzitorul credinței lui Dumnezeu; Bucură-te, că în Biserică povața ta în veci va sta; Bucură-te, că dintr-însa toți creștinii vor gusta; Bucură-te, că prin tine mulțimea sa mântuit; Bucură-te, totdeauna, că Duhul Sfânt te-a umbrit; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Condac 6:

Minunată sa arătat viața ta pe pământ, Alexandre, că din vremea tinereților tale ai iubit pe Domnul mai mult decât orice pe lume, pentru aceea ai fost preamărit, încredințându-ți-se poporul creștinesc care grăia către Domnul: Aliluia!

Icos 6:

De împresurările diavolești ai izbăvit pe oameni, părinte, cu rugăciuni-le tale și cu râurile sudorilor tale ai stins mulțimea zeilor păgâni, iar acum, dăruindu-ne vindecări neputințelor noastre, ierarhe, grăim ca unui păstor bun: Bucură-te, luminarea care pe toți luminezi; Bucură-te, cel ce lumea către Hristos îndreptezi; Bucură-te, izgonirea patimilor de mulți ani; Bucură-te, tu, balsamul și doctorul fără bani; Bucură-te, stingătorul dogmelor păgânești; Bucură-te, temeinicirea credinței creștinești; Bucură-te, cel ce cu hrană preasfințită ne-ai păscut; Bucură-te, că prin tine pe Hristos am cunoscut; Bucură-te, cel ce nouă ne-ai vestit Treimea Sfântă; Bucură-te, că adevărul prin tine sa întărit; Bucură-te, că pentru acestea ne auzi pe noi preamărindu-te; Bucură-te, că în ceruri cu toți drepții locuiești; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Condac 7:

Având vicleană cunoștință Arie, a început a propovădui învățături fără de Dumnezeu și, intrând în turma ta ca un lup, a vrut să răpească, spurcata fiară, că și până la împăratul s-a dus cu vicleșug, amăgindu-l, dar tu, cu rugăciunile tale, l-ai gonit și ai învățat pe toți să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 7:

Și mai înainte împotrivindu-te lui Arie, celui de trei ori blestemat, ai rușinat învățăturile lui fără de Dumnezeu; dar a doua oară la Sobor l-ai înfruntat și, doborându-l de tot, l-ai rușinat, și l-ai surpat cu rugăciunile tale, pentru aceea, ca unui viteaz și ierarh, grăim: Bucură-te, ierarhe, înțeleptule păstor; Bucură-te, preasfințite, bunule învățător; Bucură-te, mare arhiereu al Bizanțului; Bucură-te, învățătorul dogmelor lui Dumnezeu; Bucură-te, tâlcuire a celor cu greu de priceput; Bucură-te, că prin tine calea cea dreaptă sa început; Bucură-te, stricătorul ereziei păgânești; Bucură-te, vestitorul adevărului ceresc; Bucură-te, cel ce lesne pe Arie l-ai biruit; Bucură-te, că prin tine de erezie neam izbăvit; Bucură-te, întărirea Bisericii lui Hristos; Bucură-te, stâlpul legii poporului credincios; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Condac 8:

Minune dumnezeiască ai arătat, fericite, celui ce a alergat la tine cu căldură, de tot necazul și năvălirea izbăvind pe cei ce cu neîndoită nădejde și cu credință cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 8:

Ca cel ce cu îndrăzneală păzești turma lui Hristos de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți, și pe cei ce scapă sub adăpostirea ta îi aperi de năvălirea lor, Alexandre preafericite, și pe noi, care suntem înviforați de gânduri și de lucruri necuvioase, izbăvește-ne ca să grăim ție: Bucură-te, ierarhe și păstorule ales; Bucură-te, învățătorul cel cu cuvânt de înțeles; Bucură-te, păzitorule al turmei celei creștinești; Bucură-te, gonitorul năvălirii vrăjmașe; Bucură-te, cârmuirea Bisericii lui Hristos; Bucură-te, ajutătorul poporului creștinesc; Bucură-te, cel ce îndată alergi să ne fii de folos; Bucură-te, cel ce stând în ceruri, pentru noi mijlocești; Bucură-te, mângâierea celor triști și necăjiți; Bucură-te, scutul celor deznădăjduiți; Bucură-te, preasfințite, iubitul lui Dumnezeu; Bucură-te, cuvioase, dulce părintele meu; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Citeste si: Acatistul Sfinților Brâncoveni. Citește-l pentru binecuvântarea martirilor

Condac 9:

Nu ne pricepem de unde să începem a-ți aduce laudă ție, părinte, și ce cântare îți vom cânta?! Sau cu ce cunună te vom încununa?! Că, aducân-du-ne aminte de smerenia și de faptele tale cele minunate, ne spăimân-tăm! Și, cu nedumerire preamărindu-te, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 9:

Văzând Stăpânul a tot neamul omenesc pierzându-se cu erezia nebu-niei lui Arie, te-a trimis pe tine mustrător al învățăturilor lui eretice, iar tu, părinte, ca pe un urât l-ai lepădat, stingându-l cu totul de pe fața pământului, de aceea, pentru unele ca acestea, grăim ție: Bucură-te, Alexandre, luptătorule îndrăzneț; Bucură-te, pierzătorul lui Arie cel semeț; Bucură-te, că ai stins clevetirea filosofului; Bucură-te, că ai învins cu totul pe eretici; Bucură-te, îngrădirea gurilor care hulesc; Bucură-te, rușinarea tuturor care clevetesc; Bucură-te, adevărat slăvitor al Preasfintei Treimi; Bucură-te, îndreptător al credinței celei sfinte; Bucură-te, apărarea dogmelor apostolești; Bucură-te, gonitorul închinării păgânești; Bucură-te, bucuria poporului creștinesc; Bucură-te, că toți cei din obștea creștinilor se fălesc cu tine; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Condac 10:

Auzit-am pe înșiși ereticii grăind și pe filosofi spunând tuturor minunile tale pe care le-ai făcut cu dânșii, părinte și, în unire intrând, am preamărit puterea cea dată ție de la Dumnezeu, că tu, ca un bun păstor, degrab alergi către cei ce te roagă pe tine și pentru toți te rogi lui Dumnezeu Stăpânului, cântându-i: Aliluia!

Icos 10:

Izbăvește-ne, părinte, cu rugăciunile tale, ca și pe turma ta, de erezia lui Arie; auzi-ne, preacuvioase, precum ascultând pe împăratul, ai rușinat pe filosoful cel mincinos; dă-ne mâna de ajutor, Sfinte Alexandre, precum ai dat și părinților la sobor împotriva lui Arie, nouă celor ce grăim: Bucură-te, ierarhe, bunul nostru sprijinitor; Bucură-te, cel ce nouă ești mare învățător; Bucură-te, preasfințite, vasul cel ales și sfânt; Bucură-te, că îți cântă laude toți credincioșii; Bucură-te, sprijinirea conducătorilor creștini; Bucură-te, mângâierea celor plini de necazuri; Bucură-te, rugătorul cel cald către Dumnezeu; Bucură-te, mângâierea preaîntristatului nostru suflet; Bucură-te, cuvioase părinte, mielul cel blând; Bucură-te, luminarea relelor mele gânduri; Bucură-te, bunul nostru apărător fierbinte; Bucură-te, cel ce ajuți tuturor creștinilor; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre

Condac 11:

Tu ești păstorul cel bun, Alexandre ierarhe, care turma ta ai povățuit-o către pășune duhovnicească și din izvorul raiului ai adăpat-o pe dânsa, învățând-o să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 11:

Pom al raiului fiind, fericite, cu stâlpări de rugăciune neîncetată către Dumnezeu, învrednicește-ne și pe noi a ne adăposti sub umbra aceluia, ca să grăim ție așa: Bucură-te, cel ce ți-ai pus sufletul tău pentru noi; Bucură-te, cuvioase, cel ce ne umbrești de rău; Bucură-te, cel ce turma ta o păzești și o adăpostești; Bucură-te, cel ce și acum grabnic ne ajuți pe noi; Bucură-te, că acum te-ai învrednicit de cele înalte; Bucură-te, că Stăpânul sufletul ți-a îndulcit; Bucură-te, bucuria cereștilor heruvimi; Bucură-te, veselia îngerilor și serafimilor; Bucură-te, cel ce privești veșnic preasfințitul rai; Bucură-te, că într-însul luminat te preamărești; Bucură-te, grăim ție, ierarhe al lui Hristos; Bucură-te, și trimite credincioșilor folos; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Condac 12:

Mintea ta cea întru tot cinstită pe Arie cel stricat la minte l-a rușinat și, prin înțelepciune, ai surpat mulțimea zeilor păgâni; rugămu-te, surpă și acum pe toți vrăjmașii și împotrivitorii bunilor conducători, că bucurându-ne să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 12:

Cu inima ne-am spăimântat, cu sufletul ne-am cutremurat de faptele tale cele minunate, Ierarhe Alexandre, de aceea, dezlegându-ne limba, pe cât ne pricepem, grăim către tine așa: Bucură-te, Ierarhe Alexandre, păstorul cel minunat; Bucură-te, cel ce în lume lucruri preamărite ai lucrat; Bucură-te, înțelepte, cel cu Duh dumnezeiesc; Bucură-te, gură sfântă, cu cuvânt ritoricesc; Bucură-te, că prin tine Arie a fost biruit; Bucură-te, că ai nimicit erezia cea rea; Bucură-te, că păgânii de tine s-au rușinat; Bucură-te, că în lume vei fi veșnic lăudat; Bucură-te, că credința prin tine a înflorit; Bucură-te, că prin trudă ai adus rod însutit; Bucură-te, că acum te-a încununat Hristos; Bucură-te, totdeauna îți grăim ție neîncetat; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Condac 13:

O, păstorule prea bun, cu umilință dintru adâncul inimii ne rugăm: auzi-ne pe noi care, aducând această puțină rugăciune din învăpăierea sufletelor noastre, cădem către tine; fii mijlocitor către Prea-milostivul Dumnezeu ca să stingă cugetele viclene ale vrăjmașilor noștri și să ne izbăvească de toată nevoia și necazul care tulbură odihna și liniștea vieții noastre, iar noi, lăudându-L pe Dumnezeu Îi cântăm: Aliluia!  (de 3 ori)

Apoi se zice iarăși Icosul 1 și Condacul 1.

Icos 1:

Arătatu-te-ai din tinerețe cinstitor de Dumnezeu, că cuvântului Evangheliei urmând, ai părăsit părinții și rudele și ai poftit viața cea mai bună, luând jugul Domnului; pentru unele ca acestea grăim ție: Bucură-te, ierarhe sfinte, omule ceresc; Bucură-te, fericite și îngere pământesc; Bucură-te, că în lume mărirea nu te-a amăgit; Bucură-te, că acum în cer te-ai sălășluit; Bucură-te, că smerenia te-a adus la cele înalte; Bucură-te, că ai supus cu totul pe eretici; Bucură-te, cel ce ți-ai păzit trupul de patimi; Bucură-te, că de tine demonii au fost biruiți; Bucura-te, vița cea bună cu rod Dumnezeiesc; Bucură-te, cel ce hrănești cu cuvânt duhovnicesc; Bucură-te, că din obște ai fost ales păstor; Bucură-te, că prin tine noi neam păzit de erezie; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

Condac 1:

Noi, turma ta, prin vitejia ta, ierarhe, izbăvindu-ne de mărirea idolească a celor necredincioși, mulțumim ție și cântăm cântare pentru biruință. Celui ce a doborât pe Arie și, cu totul, a legat limba filosofului, grăim: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!

 

SURSE: doxologia.ro, calendarulortodox.ro

Distribuie pe:
Galerie foto  Urmatorul articol
Abonează-te pe

Citește și:

Ludovic Orban, dezamăgit de anumiți colegi din PNL: ”Nu e normal ca pe paginile unor colegi să fiu atacat mai des decât pe cele ale PSD”

EXCLUSIV! La pas prin satul natal al lui Florin Cîțu! Dezvăluiri EXPLOZIVE despre misterioasa soție a premierului. WOWbiz.ro a stat de vorbă cu vecinii

Alexandru Rafila, despre carantina în România: „Lockdown-ul este o măsura extremă. Cineva ar trebui să-și asume”

Ziua de mâine va aduce rezolvarea problemelor pentru 7 nativi

ȘOCUL ANULUI despre Pfizer! Experimentul făcut în direct în România

BOMBA! Relație sexuala secretă între Denise Rifai și Mihai Bendeac. Detalii incendiare ies la suprafață

VIDEO/ Amalia Năstase este o soție norocoasă. Ce face Răzvan Vasilescu fără ca soția lui să-i ceară în mod insistent

Chin nesfârșit pentru o mare campioană a României: ”Izolare și abuz de medicamente. Simt că-mi pleznește inima și nu mai pot merge”

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies