Calendar Ortodox 12 februarie 2021. Zi de post și rugăciune

Calendar Ortodox 12 februarie 2021. Azi, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Meletie și pe Sf. Hristea.

Calendar Ortodox 12 februarie 2021
Calendar Ortodox 12 februarie 2021[Sursa foto: doxologia.ro]
Autor: Elena Popescu

In articol:

Calendar Ortodox 12 februarie 2021. Azi, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Ierarh Meletie și pe Sfântul Mucenic Hristea. Este zi de post și rugăciune.

Calendar Ortodox 12 februarie 2021

Sfântul Ierarh Meletie

Sfântul Ierarh Meletie s-a născut din părinți creștini și de bun neam, fiind iubit de toți, a fost ales arhiepiscop la scaunul Antiohiei, fiind primit cu cinste și evlavie de popor, încât fiecare își numea copiii după numele sfântului, socotind că prin aceasta îl au pe sfântul în casa lor.

Însă la 30 de zile după instalarea în scaunul Antiohiei, sfântul a fost izgonit de ereticii care vrăjmășeau asupra adevărului, iar el învăța poporul să țină de dogmele Sinodului de la Niceea, iar cei care nu fac așa sunt rătăciți.

Nelegiuitul Iulian, după ce s-a întărit în împărăție, s-a lepădat pe față de Hristos și s-a închinat idolilor, apoi a început prigoana împotriva creștinilor, astfel a izgonit și pe Meletie din Antiohia.

Citeste si: Mesaje de Valentine's Day. Cele mai frumoase urări de Ziua Îndrăgostiților

Calendar Ortodox 12 februarie 2021
Calendar Ortodox 12 februarie 2021[Sursa foto: doxologia.ro]

După pieirea lui Iulian Paravatul și venind la domnie iubitorul de Hristos, Iovian, cetatea Antiohiei, iarăși a avut păstor pe Sfântul Meletie, în care s-a adunat și un sinod local care a întărit dogma de la Niceea.

Însă, murind Iovian, după acesta a venit Valens, care a izgonit, de asemenea pe sfântul, însă după pieirea răucredinciosului împărat, din nou a fost chemat sfântul în Antiohia.

După ceva vreme, s-a adunat sinodul al II-lea Ecumenic, la Constantinopol, în zilele împăratului Teodosie cel Mare, cel care înainte de a fi ales domn, văzuse în vis pe sfântul Meletie, punându-i coroana imperială.

Sfântul Meletie a plecat la Domnul, încă neisprăvindu-se soborul, iar mai pe urmă a fost dus în Antiohia, fiind așezat aproape de Sfântul Mucenic Vavila, pentru apărarea cetății și spre slava lui Hristos.

Cadouri de Valentine's Day. Idei de cadouri pentru Ziua Îndrăgostiților

Calendar Ortodox 12 februarie 2021
Calendar Ortodox 12 februarie 2021[Sursa foto: doxologia.ro]

Sfântul Mucenic Hristea

Sfântul Mucenic Hristea a fost grădinar și a trăit în Constantinopol. În anul 1748, mărturisind dreapta credință, a murit de sabie.

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Meletie 

Troparul Sfântului Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari, glasul al 4-lea:

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Meletie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:Pe Faraon cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, lovind în chipul Crucii şi despărţind marea şi pe Israel cel ce fugea şi mergea pedestru l-a mântuit; pe cel ce cânta cântare lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Meletie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stând înaintea Dătătorului de lumină, cu totul luminat, luminează ochiul cel întunecat al sufletului meu, cu lumina cunoştinţei şi alungă negura patimilor, cu rugăciunile tale; că tu ai îndrăzneală ca un ierarh, Preacuvioase Meletie.

Stih: Sfinte Părinte Meletie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce şade în Sânurile Tatălui, Cuvântul Cel împreună Veşnic şi de o Fiinţă cu Cel Ce L-a născut, Însuşi te-a aşezat pe tine propovăduitor al naşterii Sale, ca pe unul ce eşti asemenea la fapte cu Apostolii, purtătorule de Dumnezeu, Sfinte Ierarhe Meletie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu Dumnezeiască Strălucire fiind luminat, ai teologhisit, cuvioase pe Cuvântul Cel Unul-Născut din Tatăl Cel fără de început, Nezidit şi Veşnic, înfruntând pe cei de o credinţă şi de un gând cu Arie, cu Dumnezeiască într-armare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai Presfântă, Întrupat pe Cel mai înainte Neîntrupat, Cuvântul Cel cu Dumnezeiască Stăpânire. Că numai tu din veac, cu Razele Curăţiei şi cu Frumuseţea Fecioriei şi cu haruri Preacurate te-ai arătat Vrednică întru tot Curată.

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce ai întărit...

Stih: Sfinte Părinte Meletie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Avându-ţi sufletul mai tare decât diamantul ai făcut să înceteze, preafericite, învăţătura cea putredă a rătăcirii, înflăcărat de dreapta credinţă. Pentru aceasta toţi credincioşii te mărim în cântări, înţelepţite de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Meletie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Asemănându-te prin faptele bune cu Apostolii lui Hristos, ai moştenit în chip vădit stăpânirea şi scaunul acelora, Sfinte Ierarhe Meletie, Preamărite, făcându-te stâlp al Ortodoxiei şi al cucerniciei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătând că Dumnezeu Cuvântul, Cel din Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu, nu L-ai pogorât neînţelepţeşte în rândul zidirii, ci L-ai Preaslăvit ca pe un fără de început şi de un Scaun cu Tatăl, Făcător şi Ziditor al celor făcute, de Dumnezeu insuflate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

În Sfânt pântecele tău Sălăşluindu-Se Dumnezeu, S-a Întrupat precum Însuşi ştie, Maică a lui Dumnezeu şi ne-a mântuit pe noi cu Patimile Sale cele purtătoare de viaţă. Pentru aceea Uşă de mântuire te cunoaştem pe tine, Fecioară.

Irmosul:Cel Ce ai întărit dintru început cerurile cu înţelepciune şi ai întemeiat pământul pe ape, întăreşte-mă pe piatra Poruncilor Tale, Hristoase; că nu este sfânt afară de Tine, Unule Iubitorule de oameni.

Calendar Ortodox 12 februarie 2021
Calendar Ortodox 12 februarie 2021[Sursa foto: doxologia.ro]

Rugăciunea zilei de vineri

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe. Mă rog, însă, Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pentru credinţa, speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, o, Doamne, ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta, ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta şi mai vârtos, cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios şi pocăit şi ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi şi cu bună întoarcere şi căinţă mă aşază împreună cu el în Rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti. Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa:

Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul, a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului.

Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului.

Bucură-te, cheie împărătească, ce ai deschis uşa raiului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!

Și fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă. De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc că neputincios sunt de nu mă vei întări, orb de nu mă vei lumina, legat de nu mă vei dezlega, fricos de nu mă vei face îndrăzneţ, pierdut de nu mă vei cerca, sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Distribuie pe:
Galerie foto  Urmatorul articol
Abonează-te pe

Citește și:

Horoscop 12 februarie 2021. Noroc în dragoste pentru anumite semne astrale

Mesaje, SMS-uri, felicitări de Ziua Îndrăgostiților 2021. Cele mai frumoase urări și declarații de dragoste de Valentine's Day

Cadouri de Valentine's Day, 14 februarie. Idei de cadouri pentru Ziua Îndrăgostiților 2021

Anamaria Prodan nu recunoaște divorțul de Laurențiu Reghecampf

Calendar ortodox duminică, 20 iunie. Ce este INTERZIS TOTAL de Rusalii!

SCANDAL IMENS! Cine este femeia pentru care Laurențiu Reghecamf divorțează de Anamaria Prodan? Ea este motivul real al separării. Este BOMBA ANULUI

O nouă molimă lovește americanii. Sunt extrem de otrăvitoare. Americanii sunt îngroziți

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies