Calendar Ortodox 16 Mai 2021. Mare sărbătoare la Mănăstirea Putna din Bucovina

Calendar Ortodox 16 Mai 2021. În această zi se face pomenirea Sfinţilor Sila, Paisie şi Natan de la Sihăstria Putna.

Autor: Elena Popescu

In articol:

Calendar Ortodox 16 Mai 2021. Biserica Ortodoxă îi prăznuieşte pe Sfinţii Cuvioşi Sila, Paisie şi Natan de la Sihăstria Putnei.

Duminica a treia după Paşti, a Mironosiţelor. Tot în această zi se face pomenirea Sfântului Cuvios Teodor cel Sfinţit.

Calendar Ortodox 16 Mai 2021

Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan au trăit în secolul al XVIII-lea în Sihăstria Putnei, loc de aspră nevoință și de liniște în care se retrăgeau cei mai aleși monahi putneni.

Sfinţii Cuvioşi Sila, Paisie şi Natan de la Sihăstria Putnei

Trei mari sfinţi români sunt pomeniţi duminică, 16 mai 2021. Sărbătoare mare la Sihăstria Putnei, unde au trăit cuvioşii călugări.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, în ședința sa din 6-7 iunie 2016, trecerea în rândul Sfinților a Cuvioșilor Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei, cu zi de prăznuire la 16 mai.

Citeste si: Pe ce dată este Înălţarea Domnului în 2021? Sărbătoarea are loc la 40 de zile de la Paşte

Sfinţii Cuvioşi Sila, Paisie şi Natan de la Sihăstria Putnei
Sfinţii Cuvioşi Sila, Paisie şi Natan de la Sihăstria Putnei[Sursa foto: doxologia.ro]

Sfântul Cuvios Sila

Sfântul Cuvios Sila s-a născut în anul 1697 în judeţul Botoşani, din părinți ortodocși, Ion și Ioana. Pe când avea 17 ani a venit la Sihăstria Putnei, unde a fost primit și apoi călugărit de starețul Teodosie.

În anul 1753, Cuviosul Sila a fost numit stareț de către mitropolitul Moldovei, Sfântul Iacob Putneanul.

Ca părinte duhovnicesc al obștii, a înnoit viața duhovnicească a Sihăstriei Putnei, iar ca bun chivernisitor, cu binecuvântarea mitropolitului Iacob, a zidit o biserică nouă de piatră cu hramul Buna-Vestire, pe care a împodobit-o cu toate cele trebuitoare, precum și o nouă trapeză și chilii.

Citeste si: Pe ce dată sunt Rusaliile în 2021? Sărbătoarea mai este numită şi Pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea

În ultimii ani de viață Cuviosul Sila a trecut prin multe lipsuri şi încercări, deoarece Imperiul Habsburgic pusese stăpânire pe ţinutul Bucovinei. În anul 1774, schitul nu avea cele necesare hranei monahilor și era nevoit să se împrumute de bani și alimente. Cunoscându-și apropiatul sfârșit pământesc, Sfântul Sila a pus povățuitor Sihăstriei Putnei pe Cuviosul Natan, apoi și-a cerut iertare de la toți. La 23 aprilie 1783, după ce se nevoise aproape 70 de ani la Sihăstria Putnei, Cuviosul ieroschimonah Sila și-a dat cu pace sufletul în mâinile Domnului, pe Care L-a iubit și slujit întreaga sa viață, potrivit basilica.ro.

Sfântul Cuvios Paisie

Citeste si: Schimbări pentru călătorii care utilizează metroul. Cât vor aștepta oamenii în stațiile de metrou?- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Sfântul Cuvios Paisie s-a născut în anul 1701 și a intrat de tânăr în viața monahală. Pentru vrednicia sa a fost hirotonit diacon, apoi preot, și a ajuns egumen la Mănăstirea Sfântul Ilie, de unde a trecut la Mănăstirea Râșca şi apoi la Sihăstria Putnei.

Deși nu a fost stareț al Sihăstriei, el era un rugător înfocat, sprijinind în credința ortodoxă pe toți, mai ales în vremea stăpânirii străine. De asemenea, el primise de la Dumnezeu darul înainte-vederii, care, adăugându-se celorlalte virtuți, l-a făcut să fie cinstit de către toți ca un mare părinte duhovnicesc. Împreună cu stareții Sila și Natan a fost martor al greutăților din anii de stăpânire austriacă, dar s-a dovedit un nevoitor plin de râvnă. A trecut cu pace la cele veșnice în data de 16 decembrie 1784.

Sfântul Cuvios Natan

Sfântul Cuvios Natan s-a născut în anul 1717, fiind originar din Pașcani. A fost mai întâi viețuitor și eclesiarh la Mănăstirea Putna, unde a fost hirotonit diacon, apoi preot. Dornic de mai multă rugăciune și liniște, s-a retras la Sihăstria Putnei, unde a primit schima cea mare cu numele de Natan. Cuviosul Natan a fost cunoscut ca un duhovnic foarte iscusit, fiindu-i părinte duhovnicesc și marelui mitropolit Iacob Putneanul.

Citeste si: Rugăciune pentru iertarea păcatelor celor adormiți. Cum să te rogi pentru cei trecuți în neființă

În anul 1781 a fost rânduit stareț de către Cuviosul Sila, care se pregătea pentru trecerea la cele veșnice. Deși înaintat în vârstă, ieroschimonahul Natan a continuat cu multă râvnă și jertfelnicie lucrarea duhovnicească a înaintașului său, călăuzind obștea încredințată lui spre păstorire timp de trei ani și jumătate, deși lipsurile și greutățile erau tot mai mari din pricina ocupației habsburgice.

La capătul unei vieți închinate lui Dumnezeu, în neagonisire și curăție, după ce a purtat cu multă răbdare și necontenită rugăciune povara grea a bolilor, Cuviosul ieroschimonah Natan s-a mutat la Domnul, a doua zi după sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Hristos, pe 26 decembrie 1784.

Sfinţii Cuvioşi Sila, Paisie şi Natan de la Sihăstria Putnei
Sfinţii Cuvioşi Sila, Paisie şi Natan de la Sihăstria Putnei[Sursa foto: doxologia.ro]

Acatistul Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei

Condacul 1

Preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţi Sila, Paisie și Natan, care s-au nevoit duhovniceşte în Sihăstria Putnei şi, ca nişte stele luminoase, au strălucit pe cerul Bisericii româneşti, cântări de laudă să le aducem cu dragoste, ca, prin mijlocirile lor, de toate nevoile şi necazurile izbăvindu-ne, să le cântăm: Bucură-te, treime de Cuvioși Părinți!

Icosul 1

Îngerul Sfatului Celui Mare, Iisus Hristos Domnul, v-a chemat pe voi, fericiţilor Părinţi Sila, Paisie şi Natan, încă din fragedă vârstă la viaţa îngerească. Iar voi, răspunzând chemării, v-aţi arătat prin har şi prin nevoinţă fii ai Tatălui ceresc, pentru aceea vă cântăm:
Bucuraţi-vă, aleșii Tatălui;
Bucuraţi-vă, următorii Fiului;
Bucuraţi-vă, ale Duhului lăcaşuri;
Bucuraţi-vă, ale Treimii sălaşuri;
Bucuraţi-vă, îngeri pământeşti;
Bucuraţi-vă, oameni cereşti;
Bucuraţi-vă, lumini duhovniceşti;
Bucuraţi-vă, făclii soborniceşti;
Bucuraţi-vă, vlăstare ale Duhului;
Bucuraţi-vă, fii ai tunetului;
Bucurați-vă, flori din pustie;
Bucuraţi-vă, a monahilor bucurie;
Bucură-te, treime de Cuvioși Părinţi!

Condacul al 2-lea

Iubind din pruncie curăţia, Cuvioase Părinte Sila, ai mers la Stareţul Ghedeon din Schitul Orăşeni, precum cerbul însetat la izvoarele apelor, așa cum zice psalmistul, şi te-ai supus ascultării, maica smereniei și a întregii înțelepciuni, ca un viteaz ostaş al lui Hristos, cântând: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Înţelegerea cea cu anevoie de înţeles- taina mântuirii- vrând tânărul Sila să o înţeleagă prin trăire, a luat asupra sa crucea lepădării de sine şi L-a descoperit în inima sa pe Hristos Cel înviat, pentru care îl lăudăm:
Bucură-te, ales ca şi Ieremia, din Vechiul Legământ;
Bucură-te, viteaz ca şi David cel preablând;
Bucură-te, nou Abel prin viaţă curată;
Bucură-te, nou Moise prin înţelegere dreaptă;
Bucură-te, a Moldovei odraslă frumoasă;
Bucură-te, a Bisericii stea luminoasă;
Bucură-te, iubitor al slujbelor dumnezeieşti;
Bucură-te, râvnitor al tainelor duhovniceşti;
Bucură-te, ascultător al dumnezeiescului cuvânt;
Bucură-te, împlinitor al acestuia cu mult avânt;
Bucură-te, dispreţuitor al gândurilor trupeşti;
Bucură-te, cinstitor al viețuirii îngereşti;
Bucură-te, Sfinte Părinte Sila, de trei ori fericite!

Condacul al 3-lea

Puterea Celui Preaînalt te-a umbrit, Părinte Paisie, şi ţi-a sădit în suflet dumnezeiescul dor, de care aprins fiind şi cu lacrimi udând pământul inimii tale, ai secerat spicele sfintelor virtuţi, cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Având pe Cuvântul cel veşnic în inima sa Cuviosul Paisie, după ce s-a ostenit în viaţa de obşte, tânjind după viaţa pusnicească, a alergat la Stareţul Sila, care, bucurându-se, a săltat duhovniceşte şi i-a binecuvântat dorirea, iar noi îi strigăm:
Bucură-te, mlădiţă duhovnicească;
Bucură-te, floare pustnicească;
Bucură-te, rod al ascultării;
Bucură-te, fiu al înfrânării;
Bucură-te, ucenic osârduitor;
Bucură-te, părinte primitor;
Bucură-te, cămară a fecioriei;
Bucură-te, vistierie a sărăciei;
Bucură-te, nou Iov întru răbdare;
Bucură-te, alt Avraam prin ascultare;
Bucură-te, cel ce, peste tot, nume bun ai lăsat;
Bucură-te, cel ce de adierea Sfântului Duh ești purtat;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie!

Condacul al 4-lea

Viforul ce se ridicase împotriva fiilor Bisericii dreptslăvitoare, s-a abătut asupra Moldovei Binecredinciosului Voievod Ştefan şi a risipit multe biserici şi mănăstiri; dar, ajungând la schitul tău, Sfinte Natan, i-ai stat împotrivă ca un stâlp însufleţit şi străjer al predaniei Sfinţilor Părinţi şi al limbii româneşti, cântând: Aliluia!

Sursa: ziarullumina.ro

Distribuie pe:
Galerie foto  Urmatorul articol
Abonează-te pe

Citește și:

Rugăciune pentru găsirea unui loc de muncă. Cum să te rogi dacă ai nevoie de ajutor divin

Rugăciune pentru iertarea păcatelor celor adormiți. Cum să te rogi pentru cei plecați dintre noi

Rugăciune către Maica Domnului pe care s-o spui dimineața, înainte să te dai jos din pat

4 zodii trebuie să fie atente mâine. Astrele îi atenționează

UNGURII au dat marea lovitură în TRANSILVANIA! Anunțul venit chiar acum de la Budapesta

Cât a costat inelul de logodnă al Ramonei Olaru. Cătălin Cazacu a scos din buzunar o avere

Anunț important pentru cei care călătoresc! Schimbări la serviciile de pașapoarte

Doliu uriaș în sport – Un campion mondial a fost împușcat în cap de poliție

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies