Calendar Ortodox 2 februarie 2021. Sărbătoare mare, cruce roșie în calendar

Calendar Ortodox 2 februarie 2021. Astăzi prăznuim Întâmpinarea Domnului. Este cruce roșie în calendar.

Calendar Ortodox 2 februarie 2021
Calendar Ortodox 2 februarie 2021[Sursa foto: doxologia.ro]
Autor: Elena Popescu

In articol:

Calendar Ortodox 2 februarie 2021. Astăzi prăznuim Întâmpinarea Domnului. Fiind o sărbătoare importantă este marcată cu o cruce roșie în calendar.

Calendar Ortodox 2 februarie 2021

Întâmpinarea Domnului

Aducerea la Templu a Pruncului Iisus, sau Întâmpinarea Domnului, este unul dintre Praznicele Împărătești ale Bisericii Ortodoxe, sărbătorit pe 2 februarie, la patruzeci de zile de la Nașterea Domnului. Această sărbătoare mai este cunoscută și sub numele de Ziua Lumânărilor, în special în țările apusene, datorită obiceiului de a binecuvânta lumânările în această zi.

După patruzeci de zile de la nașterea Sa, Pruncul Sfânt a fost dus la Templul din Ierusalim, centrul vieții religioase a națiunii evreiești. După Legea lui Moise, femeia care a născut un prunc de parte bărbătească nu avea voie să intre în Templul Domnului timp de patruzeci de zile.

La împlinirea acestora, mama venea cu fiul la Templu și aducea jertfă Domnului un miel sau doi porumbei pentru sacrificiul purificării.

Preasfânta Fecioară, Maica Domnului, nu avea nevoie de purificare deoarece ea a născut fără stricăciune pe Izvorul Curăției și Sfințeniei. Cu toate acestea, ea s-a supus cu smerenie Legii timpului.

Citeste si: Ce semnificație are fiecare an de căsnicie și ce cadouri îi poți oferi partenerului la ceas aniversar

Calendar Ortodox 2 februarie 2021
Calendar Ortodox 2 februarie 2021[Sursa foto: doxologia.ro]

În acea vreme, Părintele și dreptul Simeon trăia în Ierusalim.

Lui i s-a proorocit că nu va muri până nu va vedea pe Mesia cel promis. Prin har de sus, Sf. Simeon s-a dus la Templu chiar când Sfânta Fecioară Maria și Dreptul Iosif veneau cu Pruncul Iisus să împlinească Legea.

Simeon Iubitorul de Dumnezeu l-a luat pe prunc în brațe și, mulțumind Domnului, a rostit cuvintele pe care le auzim repetate la fiecare slujbă a vecerniei:

„Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău Israel”.

Sfântul Simeon i-a spus Sfintei Fecioare: "Iată, Acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri. Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi."

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Tradiții la Întâmpinarea Domnului

La 40 zile după Crăciun, pe 2 februarie, când biserica ortodoxă sărbătorește Întâmpinarea Domnului, spiritualitatea populară păstrează sărbătoarea numită Stretenie sau Ziua Ursului. Se consideră că în această zi anotimpul rece se confruntă cu cel cald, sărbătoarea fiind un reper pentru prevederea timpului calendaristic.

Bolnavii de "sperietoare" erau tratați în această zi prin afumare cu păr smuls dintr-o blană de urs iar, în satele pe unde se întâmplă să treacă ursari, se obișnuia ca bărbații să fie "călcați terapeutic" de către urșii dresați.

Schimbarea anotimpurilor era pusă pe seama apariției sau dispariției ursului, credință întâlnită nu numai la bucovineni ci și în întreg spațiul carpatic, în nordul Europei și chiar în unele zone din America.

Citeste si: Cea mai puternică rugăciune de rostit în ziua Sfântului Ioan Botezătorul

Calendar Ortodox 2 februarie 2021
Calendar Ortodox 2 februarie 2021[Sursa foto: doxologia.ro]


Se credea că, daca în această zi este soare, ursul iese din bârlog și, vazandu-și umbra, se sperie și se retrage, prevestind astfel, prelungirea iernii cu încă 6 săptămâni. Dimpotrivă, dacă în ziua de Stretenie cerul este înnorat, ursul nu-și poate vedea umbra și rămâne afară, prevestind slăbirea frigului și apropierea primăverii.

De ziua ursului, în funcție de starea vremii, bătrânii făceau prognozarea timpului optim al culturilor de peste an, stabilind acum un adevărat "grafic" al semănaturilor de primăvară.

Ziua era considerată, pe alocuri, că fiind și începutul anului nou pomi-viticol. Prin livezi se purtau adevărate dialoguri intre pomicultori și pomi, iar pomii fructiferi fară rod în anul ce a trecut erau amenințați cu securea. Se credea că în felul acesta, pomii vor fi determinați să rodească.

Legat de acest moment calendaristic, se mai credea că Stretenia, sub înfățișarea unei divinități meteorologice feminine, trecea peste ape. Daca acestea nu erau înghețate, Stretenia făcea un pod de gheață peste ele.

Acatistul Întâmpinării Domnului

Condacul 1

Astăzi aleasa Maică merge de la Betleem la Ierusalim, iar dumnezeiescul Prunc Iisus în brațele ei ca un nor ușor este purtat. Iar noi, nevrednicii, întâmpinând pe Împăratul Slavei și pe Maica Fecioară Preasfântă, împreună cu bătrânul Simeon cântăm celei binecuvântate: Vino, Preacurată, Domnul este cu Tine și prin Tine împreună cu noi!

Icosul 1

Cetele cerești, plecate spre pământ, văd pe Cel Unul Născut, pe Făcătorul lor și Stăpânul a toată făptura, în brațele feciorești ale Maicii celei neispitite de bărbat, mergând la Ierusalim, purtat ca un Prunc, și bucurându-se, cântă Lui și Împărătesei Fecioare laudă de sărbătoare:
Vino, Împăratul cerului și al pământului, în cetatea Marelui Împărat, Sionul cel sfânt;
Vino, Dumnezeule Preaînalt, din înălțimile cerești în biserica pământească și făcută de mâini;
Vino, Fiule Unule Născut, și Te sălășluiește cu oamenii pe pământ;
Vino, Mielul Cel nevinovat și dumnezeiesc, să Te aduci Domnului, Cel din ceruri;
Vino, Preacurată Porumbiță, Mireasă fără de bărbat, a Sfântului Duh;
Vino, Mielușea neîntinată, Maica neprihănită a Mielului Hristos;
Vino, Pruncă de Dumnezeu aleasă, Fiica cea preadorită a lui Dumnezeu Tatăl;
Vino, Împărăteasa Cerului, Stăpâna cea bună a întregii lumi;
Vino, Preacurată, Domnul este cu Tine și prin Tine împreună cu noi!

Condacul al 2-lea

Preasfânta Fecioară pe sine s-a văzut fiind curată după Nașterea lui Iisus și nu i-a trebuit curățire, pentru că Hristos a trecut precum o rază de soare printr-un diamant, nestricând curăția feciorească a Preacuratei Maicii Sale. Totuși, fiind smerită și nemândrindu-se de neprihănirea curăției Sale, atunci când s-au împlinit zilele legiuite de curățire, a plecat de la Betleem, împreună cu Sfântul Iosif, logodnicul, și au adus pe dumnezeiescul Prunc, la Ierusalim, înaintea Domnului și împreună I-au cântat cu bucurie: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Văzându-te pe tine, printre veacuri, Fecioară, că porți în mâinile tale pe Dumnezeu întrupat, Isaia proorocul a glăsuit: „Domnul va ședea pe nor ușor”. Iar tu, o, Maică a lui Dumnezeu, mergând la Ierusalim și purtând dumnezeiescul Prunc în brațele tale, cugetai: „Cum, fiind mamă, am rămas fecioară?”. Totuși, văzând că această naștere a fost mai presus de fire, cu cutremur ai grăit întru sine: „Cum să Te numesc pe Tine, Fiul meu? Dacă Te numesc om, văd că ești mai presus decât omul, fecioria mea păstrând-o nestricată, pentru că zămislirea Ta a fost dumnezeiască. Dacă Te numesc Dumnezeu, văd că întru toate ești asemenea omului, afară de păcat. Pentru aceasta Te propovăduiesc pe Tine Dumnezeu adevărat și om adevărat”. Noi însă, întâmpinând venirea Ta, Hristoase, pe cea Curată o cinstim cântând așa:
Vino, Curată Fecioară, că ai născut curat pe Curatul Dumnezeu;
Vino, maică fără bărbat a lui Emanuel, care nu a cunoscut nunta;
Vino, ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii, că de a ta curăție s-a minunat Gavriil;
Vino, ceea ce ești mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, că ție ți s-a închinat firea îngerilor;
Vino, țarină nesemănată, că ne-ai răsărit nouă Spicul Vieții;
Vino, rug nears, că întru Naștere nu te-a ars focul dumnezeirii;
Vino, încăpere neîncăpută la care nu pot să privească cei cu câte șase aripi și cei cu ochi mulți;
Vino, masă cu chip de foc, pe care pământenii nu se pricep să te laude după cuviință;
Vino. Preacurată, Domnul este cu tine și prin tine împreună cu noi!

Întâmpinarea Domnului. Rugăciune 

Doamne Iisuse Hristoase,

Fiule, Unul Născut, nestricat cu trupul,
Din Prea Sfânta Fecioară Maria,
Cel ce, în 40-a zi,
În locul cel sfânt,
Întru Întâmpinarea întregii lumi Te-ai arătat ca Prunc,
Purtat în brațele dreptului Simeon,
Pentru mântuirea tuturor,
Cât de proslăvită și prealuminată este aducerea Ta,
În brațele Născătoarei de Dumnezeu în biserica Domnului,
Și întâmpinarea Ta de către bătrânul Simeon.
Astăzi, Cerurile se înveselesc,
Și Pământul se bucură de venirea Ta, Dumnezeule,
Și de venirea Dumnezeului și Împăratului nostru.
În această zi prealuminoasă,
Tu Te-ai arătat pe Tine Om,
Strălucind de nespusa lumină dumnezeiască,
Ca împreună cu Simeon să te vedem față către față,
Să te pipăim cu mâinile
Și să Te primim în brațele noastre, Ca să te cunoaștem pe Tine,
Ca Dumnezeu venit în trup.
Pentru aceasta,
Proslăvim nespusa coborâre a Ta,
Și marea Ta iubire de oameni,
Că prin venirea Ta, ai dăruit acum bucurie Cerească
Neamului omenesc, căzut de demult, în păcat.
Că Tu prin dreapta Ta judecată,
Ai izgonit pe strămoșii noștri
Din raiul desfătării în lumea aceasta,
Iar acum ne-ai miluit
Și iarăși ne-ai deschis locașurile Cerești,
Și ai prefăcut plânsul nostru în bucurie.
Tu, ai venit acum ca să iei păcatele noastre asupra Ta,
Să ne speli cu sângele Tău,
Să ne îmbraci pe noi, cei goi,
În haina mântuirii, în podoaba veseliei și să ne înfrumusețezi ca pe miri.
Pe noi, toți cei care prăznuim Dumnezeiasca Ta Întâmpinare,
Învrednicește-ne să te Întâmpinăm, pe Tine, Mirele nostru Ceresc,
Cu candelele credinței și curăției aprinse,
Să privim cu ochii credinței dumnezeiasca Ta față,
Să Te purtăm în inimi,
În toate zilele vieții noastre,
Ca să ne fii nouă Dumnezeu,
Și noi să fim, poporul Tău.
Iar în slăvita și înfricoșata zi a venirii Tale,
Când toți sfinții vor ieși în văzduh pentru marea Ta Întâmpinare,
Învrednicește-ne și pe noi să te vedem,
Și astfel, pururea cu Domnul vom fi.
Slavă Împărăției Tale, slavă purtării Tale de grijă,
Unule, iubitorule de oameni,
Că a Ta este Împărăția și puterea și slava,
Acum și Pururea,
Și-n vecii vecilor,
Amin!

Sursa: crestinortodox.ro

Distribuie pe:
Galerie foto  Urmatorul articol
Abonează-te pe

Citește și:

Cea mai puternică rugăciune către Sfântului Ioan Botezătorul

Unde este bine să ții aghiasma din ziua de Bobotează. Mulți uită de acest aspect

Calendar Ortodox 1 februarie 2021. Rugăciune către Maica Domnului

Horoscop Zilnic Vineri 30 Iulie 2021: o zi foarte productivă

Boala gravă care apare după COVID-19. Te bagă imediat în spital. Care sunt primele semne

CUTREMUR ÎN SHOWBIZ! Cu cine a fost prins Cătălin Botezatu în ipostaze INTIME! De aceea a fost dat afară de la Kanal D!

Descoperire științifică: Câinii știu când oamenii îi mint!

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies