Calendar Ortodox 4 iunie 2021. Sărbătoare mare la o mănăstire din Tulcea

Calendar Ortodox 4 iunie 2021. În această zi se face pomenirea Sfinţilor Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel.

Sfinţii Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel
Sfinţii Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel[Sursa foto: doxologia.ro]
Autor: Elena Popescu

In articol:

Calendar Ortodox 4 iunie 2021. Biserica Ortodoxă îi prăznuieşte pe Sfinţii Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel, judeţul Tulcea. Zi de post cu dezlegare la peşte, ulei şi vin.

Tot în această zi se face pomenirea Sfântului Ierarh Mitrofan, Patriarhul Constatinopolului, dar şi a Sfintelor Mironosiţe Marta şi Maria, surorile lui Lazăr cel înviat din morţi.

Calendar Ortodox 4 iunie 2021

Sfinţii Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel

Sfinții Mucenici Zotic, Atal, Camasis și Filip sunt patru mucenici ale căror moaşte au fost descoperite în toamna anului 1971 în comuna Niculiţel din judeţul Tulcea. ​Prăznuirea lor în Biserica Ortodoxă  se face la 4 iunie.

Citeste si: Când începe Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel 2021? Postul va avea multe zile cu dezlegare la peşte

Sfinţii Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel
Sfinţii Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel[Sursa foto: doxologia.ro]

Citeste si: Pe ce dată este Înălţarea Domnului în 2021? Sărbătoarea va avea loc la 40 de zile de la Sfintele Paşti

Sfinţii Zotic, Atal, Camasis și Filip, au fost înmormântați într-o criptă a unei bazilici descoperite pe teritoriul comunei Niculițel din județul Tulcea, în toamna anului 1971, cu ocazia unor surpări de teren datorate unor ploi abundente. Localitatea aceasta era în antichitate o așezare romană rurală pe teritoriul orașului Noviodunum, Isaccea de astăzi. Moaștele mucenicilor au fost depuse într-o raclă specială de lemn și depuse în criptă, iar în interior, pe peretele de lângă intrare, a fost inscripționat textul „Martirii lui Hristos”, apoi înscrierea numelor lor în ordinea în care sunt astăzi cinstiți: „Zotikos, Attalos, Kamasis și Filippos”, relatează orthodoxwiki.org.

Sfinţii Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel
Sfinţii Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel[Sursa foto: doxologia.ro]

Pe 17 ianuarie 1973, arhiepiscopul Dunării de Jos, Antim Nica, a dat binecuvântare ca moaștele celor patru sfinți mucenici să fie depuse în biserica mănăstirii Cocoș, din județul Tulcea, spre a fi venerate de credincioși. Ele au fost duse de arhiereul Gherasim Constănțeanul pe atunci, actualmente Arhiepiscopul Râmnicului, și preotul consilier Dumitru Capaciurea din Macin. Sfintele moaște se află la Mănăstirea Cocoș până astăzi, izvorând mângâiere și întărire în credință celor ce se învrednicesc să ajungă în pelerinaj până acolo.

Citeste si: Pe ce dată sunt Rusaliile în 2021? Marea sărbătoare se mai numeşte şi Pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Sfinţii Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel
Sfinţii Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel[Sursa foto: doxologia.ro]

Acatistul Sfinţilor Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel

Troparul Sfinţilor Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, Zotic, Atal, Camasie şi Filip, întru nevoinţele lor cununile nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au şi ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul 1

Veniţi, toţi credincioşii, să lăudăm pe Zotic, pe Atal, pe Camasie şi pe Filip, Mucenicii lui Hristos, care au propovăduit adevărata credinţă şi au primit cununa cerească. Iar voi, fericiţilor, cei ce aveţi îndrăzneală către Dumnezeu, din toate nevoile sloboziţi-ne pe noi, care strigăm: Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici, rugători fierbinţi pentru sufletele noastre!

Icosul 1

Cu dreaptă credinţă şi evlavie se cuvine să lăudăm pe Zotic, Mucenicul, care paharul suferinţelor cu bucurie a băut, cu botezul sângelui s-a botezat şi până la moarte a urmat lui Hristos. De aceea şi noi cu dragoste să-l cinstim, zicând:
Bucură-te, Zotic, martirul lui Hristos;
Bucură-te, al crucii apărător zelos;
Bucură-te, trandafir din grădina părintească;
Bucură-te, rugătorule pentru obştea creştinească;
Bucură-te, că sângele tău tot pământul nostru a adăpat;
Bucură-te, că prin tine credinţa vie s-a arătat;
Bucură-te, mărgăritar de preţ, ascuns sub pământ;
Bucură-te, că ale tale moaşte s-au găsit în mormânt;
Bucură-te, comoară sfântă strămoşească;
Bucură-te, nestemată scumpă duhovnicească;
Bucură-te, al Evangheliei vestitor neînfricat;
Bucură-te, al Bisericii far prealuminat;
Bucură-te, Zotic, viteazule ostaş al lui Hristos!

Condacul al 2-lea

Zis-a Domnul: „Oricine Mă va mărturisi pe Mine înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu pe el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri”. Drept aceea şi tu, Mucenice Zotic, cu îndrăzneală ai mărturisit pe Hristos în privelişte şi pe mulţi dintre cei ce erau de faţă la lumina dreptei credinţe i-ai adus, cântând: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Îngerească viaţă pe pământ ai petrecut, Mucenice Atal, pentru Dumnezeu cel în Treime închinat, din toată inima L-ai iubit şi pe Hristos Domnul înaintea tuturor L-ai propovăduit, pentru care noi smeriţii te cinstim cu evlavie, zicând:
Bucură-te, Atal, care glasul Evangheliei ai ascultat;
Bucură-te, că dreapta credinţă în a ta inimă ai purtat;
Bucură-te, că pe Hristos înaintea tiranilor ai mărturisit;
Bucură-te, că a lor cruzime ai biruit;
Bucură-te, al Bisericii luceafăr neapus;
Bucură-te, că pentru Hristos sufletul ţi-ai pus;
Bucură-te, că a Lui înfocată dragoste ai purtat;
Bucură-te, că a ta credinţă prin fapte ai arătat;
Bucură-te, al cetăţii Noviodunum fiu duhovnicesc;
Bucură-te, cetate a Ierusalimului ceresc;
Bucură-te, minunată viţă din tulpina lui Hristos;
Bucură-te, mlădiţă sfântă şi rod preafrumos;
Bucură-te, Atal, mult pătimitorule pentru Hristos!

Condacul al 3-lea

Atal, Preafericite, tu de sine cu totul te-ai lepădat şi Crucea lui Hristos până la moarte ai purtat; pe Dumnezeu din toată inima L-ai iubit şi cu gura L-ai mărturisit, strigând: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Altă mlădiţă cuvântătoare, Mucenicul Camasie, din buciumul vieţii răsărind şi multă roadă duhovnicească aducând, pe mulţi la dreapta credinţă i-a povăţuit şi pentru Hristos sufletul său şi-a pus; pentru care, cu buna cuviinţă, îl lăudăm, zicând:
Bucură-te, ales al Biserici dreptmăritoare;
Bucură-te, al credinţei noastre soare;
Bucură-te, că pentru adevăr toate ai suferit;
Bucură-te, că, în chinuri, spre Cruce ai privit;
Bucură-te, că de ucidea trupului nu te-ai înspăimântat;
Bucură-te, că de ruşinarea sufletului ai scăpat;
Bucură-te, că Dumnezeu din cer spre tine a căutat;
Bucură-te, că duhul tău la Sine l-a luat;
Bucură-te, că, primind har, vitejeşte ai pătimit;
Bucură-te, că a viţei cunună de la Hristos ai dobândit;
Bucură-te, că pătimirile tale multora le-au fost de folos;
Bucură-te, că, privind la acestea, mulţi la Adevăr s-au întors;
Bucură-te, Camasie, vrednicule următor a lui Hristos!

Condacul al 4-lea

Aprins fiind de dragoste către Iisus Hristos, Camasie, mânia tiranilor ai înfruntat şi cu mare bărbăţie chinurile morţii ai răbdat, căci privind cu ochii minţii la veşnica fericire, lui Dumnezeu din inimă cântai: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Rază a Soarelui celui de taină ai fost pe pământul Sciţiei Mici, Filip, Preaînţelepte, căci pe păgâni i-ai luminat, pe Hristos înaintea tuturor mărturisind; pentru care te rugăm, auzi-ne şi pe noi, care te lăudăm cu unele ca acestea:
Bucură-te, Filip, care pe cei din păgânătate i-ai îndreptat;
Bucură-te, că pe Soarele cel veşnic la toţi L-ai arătat;
Bucură-te, rodul Dumnezeului cel adevărat;
Bucură-te, că în ogorul Lui cu râvnă ai lucrat;
Bucură-te, că sămânţa Cuvântului bun ai primit;
Bucură-te, că prin a ta osteneală însutit ai rodit;
Bucură-te, că haina sufletului tău cu sânge mucenicesc s-a împodobit;
Bucură-te, că pentru Nunta Mirelui cu ea te-ai pregătit;
Bucură-te, că albinei te-ai asemănat şi la florile duhovniceşti ai zburat;
Bucură-te, că mierea credinţei din Scripturi ai adunat;
Bucură-te, că talantul tău cu dobândă lui Hristos l-ai adus;
Bucură-te, că pentru acesta econom credincios te-a pus;
Bucură-te, Filip, mărturisitor al Evangheliei lui Hristos!

Sursa: doxologia.ro

Distribuie pe:
Galerie foto  Urmatorul articol
Abonează-te pe

Citește și:

Când începe Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel 2021? Acesta este cel mai scurt post din anul bisericesc

Pe ce dată este Înălţarea Domnului în 2021? Sărbătoarea are loc la 40 de zile după Învierea Domnului

Pe ce dată sunt Rusaliile în 2021? Sărbătoarea se mai numeşte şi Pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea

Oana Cuzino a renunțat la emisiunea „Ce se întâmplă, doctore?”

Veste ȘOC despre CAPATOS! Anunțul cutremurător a venit CHIAR ACUM

Mirela Vaida pleacă de la Antena 1. De ce a luat această decizie și unde merge. A vrut să știe toată lumea de la ea

Bombă! Adevărul despre Toni Iuruc. Poate fi dovada unei despărțiri? Ce ascunde „omul de afaceri”

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies