Ce acte sunt necesare pentru eliberarea paşaportului pentru copii

Actele necesare pentru eliberarea paşaportului pentru copii se găsesc pe pagina Direcţiei Generale de Paşapoarte.

Distribuie pe:

Autor: Matei Vaihan

Actele necesare pentru eliberarea paşaportului pentru copii se găsesc pe site-ul pasapoarte.mai.gov.ro. Minorilor cetăţeni români care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulaţie în strainătate li se eliberează paşapoarte simple electronice în următoarele condiţii:

  1. a) în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea- ambilor părinţi;

- părintelui supravieţuitor;

- părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă; - părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau în temeiul ordonanţei preşedinţiale date în condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului;

- părintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori o ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;

- reprezentantului legal;

-persoanei împuternicite printr-o procură specială de persoanele sus-menționate; - părintelui împuternicit de celălalt părinte printr-o procură specială ori care are acordul scris al celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului.

  1. b) în cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, la cererea acestuia, cu acordul- ambilor părinţi;

- părintelui supravieţuitor;

- părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;- părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă sau rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori în temeiul unei ordonanţe preşedinţiale date în condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a-şi da singur acordul pentru eliberarea paşaportului;

- părintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori o ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;

- reprezentantului legal al minorului.

Citeste si: Cum sa-ti pastrezi biroul organizat mai mult timp

Citeste si: Ce acte sunt necesare eliberare paşaportului. Acesta poate fi ridicat în 10 zile

Citeste si: Ce se verifica la ITP?

Acte necesare paşaport copii. Ce documente trebuie pentru minorii sub 14 ani, cu domiciliul în România

Minorului căsătorit în condiţiile legii i se eliberează, la cererea acestuia, paşaport simplu electronic fără a fi necesar acordul părinţilor sau al reprezentantului legal. Eliberarea paşaportului simplu electronic pentru minor, în cazul în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, se efectuează numai după soluţionarea acestor cazuri de către instanţa de judecată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori prin ordonanţă preşedinţială prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului.Pe durata suspendării exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate, cetăţeanului român i se refuză temporar eliberarea documentului de călătorie de către autoritatea competentă să elibereze acest document, iar dacă i-a fost eliberat, îi este retras de către autorităţile competente să pună în executare măsura. (vezi ce acte sunt necesare pentru eliberarea cazierului judiciar)

Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu electronic în cazul minorilor cu domiciliul în România, care nu au împlinit vârsta de 14 ani.

  certificatul de naştere al minorului, în original;

  document/documente de identitate al părintelui/ale parinţilor, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;

  documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului;

  paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există;În situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de: - procură specială prin care un părinte împuternicește celălalt părinte sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013; - procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013; - hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că părintele/reprezentantul legal în favoarea căruia s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului; - hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului; - actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor; - act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original.

Acte necesare paşaport copii. Ce documente trebuie pentru minorii care au împlinit 14 ani

Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu electronic în cazul minorilor cu domiciliul în România, care au împlinit vârsta de 14 ani:

  cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original;

  certificatul de naştere al minorului, în original;

  declaraţii privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic, date, după caz, de ambii părinţi/un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu sunt necesare aceste declaraţii);

  certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original;

  documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului;

  paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.În situaţia în care cererea este formulată cu acordul pentru eliberarea paşaportului simplu electronic dat de un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, aceasta trebuie să fie însoţită, după caz, şi de: - hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă sau hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a-şi da singur acordul pentru eliberarea paşaportului; - hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţa preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte; - actul de deces al celuilalt părinte, în original; - actul de desemnare a reprezentantului legal.

Galerie foto  Urmatorul articol
Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Setari de confidentialitate