Înscrieri grădiniță 2019. Ce acte sunt necesare

Înscrieri grădiniță 2019. Înscrierea la grădiniță începe în luna mai a fiecărui an și se desfășoară în trei etape. În urma acestora, la finalul lunii august, vor fi înscriși în învățământul preșcolar cât mai mulți dintre copiii pentru care părinții au depus cereri de înscriere.

Distribuie pe:

Autor: A.I.

fara descriere


In articol:

Orarul reînscrierilor şi înscrierilor va fi stabilit de conducerea fiecărei unităţi de învăţământ şi va fi afişat – la loc vizibil – în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat. Orarul reînscrierilor şi înscrierilor va fi afișat inclusiv pe site-ul grădiniței – acolo unde există – şi, eventual, pe site-urile inspectoratelor şcolare.

După finalizarea procesului de reînscriere, ocuparea locurilor libere se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă:

 

 •  – grupa mare (copii de 5 ani),
 •  – grupa mijlocie (copii de 4 ani)
 •  – grupa mică (copii de 3 ani).

 

În limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

Înscrieri grădiniță 2019. Ce acte sunt necesare

În general, copiii care locuiesc în apropierea grădiniței – și care au frați mai mari acolo – au prioritate.

Pentru grupa mică – copilul trebuie să știe să se descurce singur la baie și să nu mai poarte scutece.

Acte necesare:

 

 •  – copii după buletinele părinților;
 •  – adeverință de la locul de muncă părinți;
 •  – copie și original certificat de naștere copil;
 •  – sentința de divorț – copie (unde este cazul);
 •  – certificat deces-copie, unde este cazul.

 

În prima zi de grădiniță, părinții vor avea asupra lor rezultatele a două analize (obținute de la medicul de familie):

 

 •  – aviz epidimiologic
 •  – exudat faringian.

 

Exudatul faringian este valabil între 2 și 7 zile, iar unele grădinițe mai solicită și:

 

 •  – examen coproparazitologic
 •  – coprobacteriologic.

 

Bineînțeles, este recomandat ca părinții să se intereseze dacă nu cumva la grădinița unde este înscris copilul sunt necesare și analize suplimentare.

Înscrieri gradiniță 2019. Care sunt criteriile generale de partajare

Dacă – într-o anumită grădiniță – numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, se va recurge la aplicarea succesivă a unor criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

 

 •  – existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 •  – existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 •  – existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 •  – existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

 

Fiecare unitate de învățământ preșcolar va elabora criteriile specifice de departajare, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de inspectoratul școlar judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 18 mai.

Important! Criteriile specifice de departajare nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri.  De asemenea, criteriile vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

Înscrieri grădiniță 2019. Informații utile

Grădinițele vor afişa, la vedere, următoarele informaţii:

 

 • – capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată).
 • – numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare.
 • – criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor.
 • – numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

 

Toate grădinițele au și obligaţia de a afișa la loc vizibil dacă sunt autorizate să funcţioneze provizoriu sau sunt acreditate de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

La înscriere nu se percep taxe, fiind vorba de grădinițe de stat. Dar părinții semnează un contract educațional ce include drepturile şi obligaţiile părţilor, potrivit Legii Educaţiei.

Înscrieri grădiniță 2019. Transferarea copilului de la o grădiniță la alta

Transferarea copilului de la o grădiniță la alta se face la cererea părinților sau a susținătorilor legali, cu avizul celor două unități și în limita locurilor planificate.

Scoaterea copilului din evidența grădiniței se face în următoarele situații:

 

 •  – în caz de boală infecțioasă cronică, cu avizul medicului
 •  – în cazul în care copilul absentează nemotivat două săptămâni consecutive.

 

 

Urmatorul articol
Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Setari de confidentialitate