Schimbarea la Față 6 august 2021. Ce NU ai voie să faci la marea sărbătoare închinată Domnului Iisus

Schimbarea la Față 6 august 2021. Ce NU ai voie să faci dacă vrei să îţi meargă bine tot anul.

Autor: Elena Popescu

In articol:

Schimbarea la Față 6 august 2021. Ce NU ai voie să faci la sărbătoarea Obrejeniei, cum se mai numește în termeni populari.

În fiecare an, la data de 6 august, Biserica Ortodoxă prăznuiește Schimbarea la față a Mântuitorului Iisus Hristos, această sărbătoare fiind una din cele 12 praznice împărătești.

Schimbarea la Față 6 august 2021. Ce NU ai voie să faci la sărbătoarea Obrejeniei 

Schimbarea la Față a Domnului NU trebuie să te prindă certat cu aproapele tău. Cine se ceartă în această zi de sărbătoare atrage ghinionul asupra sa: “De Probejenie, indiferent că e băiat, bărbat, fată, femeie, se ferește de a se ocărâ unul cu altul, căci tot anul nu trăiește decât în sfadă cu alții”.

Citeste si: Schimbarea la Față 2021, tradiții și obiceiuri. Superstiții care se țin pe 6 august de Obrejenie

Strugurii, merele, prunele și alte fructe de sezon NU se pot gusta înainte de această zi. Gustatul primei boabe de strugure se face după un ritual din care nu lipsește formula de consacrare pronunțată cu voce tare: “Boabă nouă în gură veche!”

Probejenia sau Schimbarea la Față a Domnului este zi de odihnă, NU se muncește la câmp sau prin case fiindcă altfel te îmbolnăvești și atragi relele.

Ca și la alte sărbători, în ziua Schimbării la Față a Domnului, NU se spală, nu se calcă și nu se mătură în casă.

Schimbarea la față 2021. Ce NU ai voie să faci pe 6 august la sărbătoarea Obrejeniei
Schimbarea la față 2021. Ce NU ai voie să faci pe 6 august la sărbătoarea Obrejeniei[Sursa foto: PixaBay]

Schimbarea la față 2021. Tradiții și superstiții

Schimbarea la Față se mai numește în mod popular și Pobrajen, Pobrajeni sau Pobrejenie. În această zi, oamenii au obiceiul să meargă la biserică și să se roage alături de preot la Sfânta Liturghie.

Potrivit tradiției populare, Schimbării la Față marchează sfârșitul verii, schimbarea culorilor în natură și pregătirea noului anotimp. Cu alte cuvinte, Obrejenia este privită ca o zi de hotar între vară și toamnă.

De acum frunzele încep a îngălbeni, apele se răcesc, păsările pleacă spre țări mai calde, iar insectele și târâtoarele se pregătesc să intre în pământ, la adăpost de iarna ce urmează, relatează traditii-superstitii.ro.

La Schimbarea la Față a Domnului se duc la biserică fructe și legume din noua recoltă pentru ca preotul să le sfințească, iar mai apoi se dau de pomană credincioșilor veniți la slujbă.

Citeste si: Vasilică Ceterașu și-a întrebat soția la TV cu câți bărbați s-a iubit înainte să fie cu el. Răspunsul Amaliei este surprinzător- bzi.ro

O superstiție veche spune că ziua Schimbării la Față a Domnului este ultima zi din an în care se pot culege plante de leac, deoarece după această zi toate buruienile și florile dau înapoi și se veștejesc.

Obrejenia sau Schimbarea la Față a Domnului este de asemenea prilej de a afla cum va fi vremea în perioada următoare. Astfel, dacă plouă mult în ziua de Obrejenie sau în postul Adomirii Maicii Domnului toamna va fi mohorâtă, iar iarna rece și plină de ninsori. În schimb, dacă de Obrejenie este cald și însorit, așa va fi și toamna ce urmează, iar iarna va fi una uscată, fără prea multe ninsori.

Schimbarea la Față 2021. Rugăciunea grabnic ajutătoare și Acatistul Schimbării la Față a Domnului

Schimbarea la față 2021. Ce NU ai voie să faci pe 6 august la sărbătoarea Obrejeniei
Schimbarea la față 2021. Ce NU ai voie să faci pe 6 august la sărbătoarea Obrejeniei[Sursa foto: PixaBay]

Schimbarea la Față 2021. Acatistul Schimbării la Față a Domnului

Troparul Schimbării la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos, glasul al 7-lea:

Schimbatu-Te-ai la Faţă în munte, Hristoase Dumnezeule, arătându-le ucenicilor Tăi slava Ta, pe cât li se putea. Străluceşte şi nouă, păcătoşilor, lumina Ta cea pururea fiitoare, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Dătătorule de lumină, slavă Ţie.

Condacul 1

Alesule Voievod şi Împărat al slavei, pe Tine, Făcătorul cerului şi al pământului, văzându-Te pe muntele Taborului, schimbându-Te la Faţă întru slavă, toată zidirea s-a mirat, cerurile s-aucutremurat şi toţi pământenii s-au bucurat, iar noi, nevrednicii, aducându-Ţi pentru Schimbarea Ta la Faţă închinare de mulţumire, împreună cu Petru din suflet Îţi cântăm: Iisuse, Dumnezeul cel Preaveşnic, bine este nouă să fim totdeauna sub acoperământul harului Tău!

Icosul 1

Îngerilor necunoscută şi oamenilor nepătrunsă a fost Dumnezeirea Ta, Dătătorule de Lumină, Hristoase, când, cu fulgerele şi razele Luminii Tale neînserate, Te-ai arătat pe muntele Taborului ucenicilor Tăi, care s-au înspăimântat, văzând norul strălucind luminos şi glasul Tatălui auzind, au înţeles taina Întrupării Tale şi au cântat aşa:
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu cel fără de moarte, luminează-ne pe noi cu lumina Feţei Tale;
Iisuse, Dumnezeul cel Bun şi Puternic, trezeşte-ne pe noi, cei ce dormim în adâncul întunericului şi în somnul păcatului;
Iisuse, Cel ce locuieşti întru lumina cea nepătrunsă, scoate-ne şi pe noi din locul întunericului;
Iisuse, Cel ce ai umplut toată lumea cu slava Ta, sălăşluieşte-ne şi pe noi în lăcaşurile raiului;
Iisuse, Lumina lumii, slobozeşte-ne din mâna celui viclean pe noi, cei ce stăm în întuneric;
Iisuse, Soarele Dreptăţii, îmbracă-ne în veşmântul adevărului şi al dreptăţii pe noi, cei ce dormim în umbra morţii;
Iisuse, Dumnezeul cel Preaveşnic, bine este nouă să fim totdeauna sub acoperământul harului Tău!

Condacul al 2-lea

Văzând, Iubitorule de oameni, Doamne, că ucenicii Tăi nu sunt încă luminaţi şi nu pricep că Tu trebuie să mergi la Ierusalim şi acolo să pătimeşti multe şi să fii omorât, ai început de atunci să le spui că toate acestea trebuie să le rabzi de bunăvoie pentru mântuirea noastră. Totuşi, ei neputând înţelege dacă sunt de la Dumnezeu sau de la om, după şase zile ai luat cu Tine pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan şi i-ai dus pe muntele Taborului, ca să le arăţi, înainte de Cruce, slava Ta dumnezeiască, ca şi în timpul pătimirilor Tale să-Ţi cânte: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Înţelesul cel greu de pătruns al pătimirii Tale celei de bunăvoie neputând să-l înţeleagă ucenicii Tăi, Doamne, mai înainte de crucea Ta, ai dus pe trei dintre ucenicii Tăi într-un munte înalt, ca să vadă minunea înfricoşatei Tale Schimbări la Faţă şi dumnezeiasca Ta slavă, cea pururea fiitoare, ca atunci când Te vor vedea răstignit să înţeleagă că pătimirea Ta este de bunăvoie şi să-Ţi cânte aşa:
Iisuse, Care de jos ai urcat pe un munte înalt, urcă-ne şi pe noi întru cele de sus, ca să căutăm desfătarea întru cele înalte;
Iisuse, Care ai îndepărtat pe Petru şi pe fiii lui Zevedeu de mulţimea grijilor lumeşti, îndepărtează şi mintea noastră de lucrurile pământeşti, ca să învăţăm a ne feri de patimile cele josnice;
Iisuse, Care cu multă trudă ai dus pe prietenii Tăi la o înălţime preafrumoasă, învaţă-ne şi pe noi ca prin sudoare şi multă trudă să ne nevoim în toate zilele;
Iisuse, Care ai arătat ucenicilor, în tăcerea rugăciunii, Schimbarea Ta la Faţă, învredniceşte-ne acum şi pe noi, credincioşii Tăi, să ne luminăm cu dulceaţa cuvintelor Tale;
Iisuse, Care ai arătat trei martori ai slavei Tale în liniştea Taborului, dă-ne şi nouă, celor tăcuţi şi goi, să cugetăm totdeauna la slava Ta;
Iisuse, Care pentru numele Tău s-a veselit Taborul şi Ermonul, dă-ne şi nouă, ca prin chemarea preadulcelui Tău nume, să săvârşim urcare la cele înalte;
Iisuse, Dumnezeul cel Preaveşnic, bine este nouă să fim totdeauna sub acoperământul harului Tău!

Condacul al 3-lea

Aleşii Tăi Apostoli, îmbrăcaţi fiind cu putere de sus, Doamne, i-ai urcat în Tabor, ca să înveţe a cânta cele înalte şi să cugete la cele cereşti, iar nu la cele pământeşti. Îmbracă-ne, dar, şi pe noi cei căzuţi întru cele de jos şi biruiţi totdeauna de neputinţele trupului, cu puterea şi slava Ta, ca puterea Ta să lucreze în neputinţele noastre, şi să-Ţi cântăm Ţie cu dragoste: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Vrând ca înainte de Cruce, de pătimirea cea de bunăvoie, să descoperi în parte slava dumnezeirii Tale, Hristoase, Mântuitorul nostru, ai ales numai trei dintre muritori care să fie martorii acestei slave: pe Petru, care Te-a iubit mai mult decât toţi şi Te-a mărturisit, primul dintre toţi, Fiu al lui Dumnezeu, pe Iacob, care, având nădejdea bunătăţilor viitoare, capul sub sabie şi-a plecat şi, astfel, a pus început mucenicilor Tăi, şi pe Ioan cel feciorelnic, care, mai mult decât toţi păstrând neprihănirea trupului şi a duhului, a primit har deosebit întru vederea unor negrăite descoperiri şi a slavei Tale dumnezeieşti. Împreună cu ei primeşte şi de la noi aceste cântări de laudă:
Iisuse, Cel ce de la Petru, mai înainte de Schimbarea la Faţă, ai primit mărturisirea, primeşte şi calda noastră mărturisire;
Iisuse, Cel ce aceluiaşi Petru, în Tabor, i-ai dat îndrăzneală să vorbească cu Tine, spune şi inimilor noastre celor paşnice şi bune;
Iisuse, Cel ce pe fiii lui Zevedeu, pentru iubirea lor înflăcărată, i-ai numit fiii Tunetului, nu ne birui cu tunetul mâniei Tale;
Iisuse, Cel ce aceloraşi ucenici nu le-ai îngăduit să coboare foc din cer asupra samaritenilor, stinge focul patimilor noastre lăuntrice;
Iisuse, ridică-ne împreună cu feciorelnicul Ioan în Taborul cel de sus, întru curăţia trupului şi a sufletului;
Iisuse, Cel ce ştiai că Iacob va bea întâiul Tău pahar, găteşte-ne şi nouă locuri în rai;
Iisuse, Dumnezeul cel Preaveşnic, bine este nouă să fim totdeauna sub acoperământul harului Tău!

Sursa: doxologia.ro

Distribuie pe:
Galerie foto  Urmatorul articol
Abonează-te pe

Citește și:

Schimbarea la Față 6 august 2021. Cea mai puternică rugăciune care se citeşte la sărbătoarea din Postul Adormirii Maicii Domnului

Schimbarea la Față 6 august 2021, tradiții și obiceiuri. Superstiții care se respectă la marea sărbătoare de astăzi

Schimbarea la Față 6 august 2021. Mare sărbătoare cu dezlegare la pește și cruce roșie în Postul Adormirii Maicii Domnului

Horoscop Zilnic Marți 28 Septembrie 2021: Taurul se va simţi deosebit de înviorat şi va căuta experienţe care îl vor face să se simtă proaspăt şi plin de energie

Nenorocirea care va lovi România. Repetăm tragedia din Lombardia. Nu vom scăpa

BOMBĂ! Gina Pistol și Smiley s-au despărțit! Este SCANDAL IMENS

Simona Halep i-a impus condiții speciale lui Toni Iuruc. Știa doar familia, dar acum știu toți

Femeia pe care Gigi Becali a impresionat-o în trecut: ,,M-a sunat să ne vedem la palat, să ne cunoaştem mai bine”

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies