Sfânta Treime 2021. Semnificaţia celei de-a doua zi de Rusalii

Sfânta Treime 2021. Ce înseamnă Sfânta Treime, care se sărbătoreşte pe 21 iunie 2021.

Sfânta Treime 2021
Sfânta Treime 2021[Sursa foto: MediaFax Foto]
Autor: Elena Popescu

In articol:

Sfânta Treime 2021. Ce semnificaţie are Sfânta Treime, sărbătoarea din a doua zi de Rusalii, care se sărbătoreşte pe 21 iunie 2021.

Sfânta Treime 2021. Semnificaţia Sfintei Treimi

Marea sărbătoare a Sfintei Treimi este celebrată pe 21 iunie 2021, în a doua zi de Rusalii, care mai este cunoscută şi ca Pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea.

Citeste si: Când începe Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel 2021? Prima zi începe cu dezlegare la peşte

Sfânta Treime 2021
Sfânta Treime 2021[Sursa foto: MediaFax Foto]

Învăţătura despre Sfânta Treime  este greu de înţeles, spune arhimandritul Ilie Cleopa, dar este spre folosul nostru să înţelegem câte ceva.

Sfânta Treime îl reprezintă pe Dumnezeu Tatăl, pe Dumnezeu Fiul și pe Sfântul Duh ca pe un singur Dumnezeu. Potrivit Sfintei Scripturi, Sfânta Treime înseamnă trei Persoane, care împărtășesc aceeași substanță sau natură. Toate cele trei Persoane sunt consubstanțiale Una cu Cealaltă, adică sunt de aceeași esență.

Citeste si: Sfinţii Petru şi Pavel 2021. Cât zile durează Postul Sfinţilor Apostoli sărbătoriţi pe 29 iunie

Sursa și unitatea Sfintei Treimi este Tatăl, din care se naște fără de timp Fiul și din care purcede Sfântul Duh. Astfel, Tatăl este, în același timp, fundamentul unității Sfintei Treimi.

A încerca să înțelegi nenașterea (Tatăl), nașterea (Fiul), sau purcederea (Duhul Sfânt) conduce la nebunie, spune Sfântul Grigorie Teologul și, astfel, Biserica se apropie de Dumnezeu în mister divin, fiind mulțumită să-L întâlnească personal pe Dumnezeu și să realizeze, în același timp, neputința minții umane de a-L înțelege, relatează orthodoxwiki.org.

Sfânta Treime 2021
Sfânta Treime 2021[Sursa foto: MediaFax Foto]

Sfânta Treime 2021. Tradiţii şi superstiţii

În tradiţia populară se zice că cine se va certa în Lunea Sfintei Treimi va avea parte de necazuri tot anul.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

În a doua zi de Rusalii nu se spală şi nici nu se scaldă, fiindcă zânele apelor sunt în sărbătoare.

În unele zone ale ţării, în a doua zi de Rusalii se împart străchini cu lapte cu orez şi cireşe. Copiii sunt spălaţi pe picioare cu săpun de casă şi li se dă de pomană.

Credincioşii merg la biserică, participă la slujbă, aprind lumânări pentru Sfânta Treime şi dau de pomană în numele Sfintei Treimi.

În ziua Sfintei Treimi nu se fac treburi în gospodărie, nu se spală, nu se calcă şi nu se coase.

Tot în această zi nu se munceşte la câmp, nu se face curat, nu se sapă şi nu se tunde.

De nu se intră în vie, nu se merge în locuri pustii, pe lângă păduri sau fântâni, deoarece spiritele rele sunt libere, iar oamenii pot fi ademeniți de ele.

Sfânta Treime 2021
Sfânta Treime 2021[Sursa foto: PixaBay]

Sfânta Treime 2021. Cea mai puternică rugăciune

Icosul 1

Arhanghelii şi îngerii, începătoriile şi puterile, scaunele şi domniile, stând înaintea scaunului slavei Tale, nu pot a slăvi mărimea desăvârşirilor Tale. Heruvimii cei cu ochi mulţi şi serafimii cei cu câte şase aripi, acoperindu-şi feţele, cu frică şi cu dragoste grăiesc unii către alţii: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot. Iar noi ca unii ce suntem pământ şi ţărână mai lesne ar fi să iubim tăcerea; însă pentru ca să nu ne arătăm nerecunoscători şi nemulţumitori, pentru atâtea îndurări revărsate asupra noastră, urmând doxologiei celor de sus, cu credinţă şi cu dragoste zicem unele ca acestea:

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti înălţimea desăvârşirilor celor nespuse şi adâncul tainelor celor neurmate;
Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pretutindenea eşti şi toate le împlinești, Cel ce Unul eşti, acelaşi ieri, astăzi şi în veac;
Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pe toate le faci numai cu voia, aducând în fiinţă pe cei ce nu sunt, ca şi cum ar fi; Cel ce cobori până la iad şi iarăşi ridici;
Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pui la încercare inimile şi rărunchii oamenilor; Cel ce numeri stelele şi tuturor nume le dai;
Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, ale Căruia toate căile sunt adevărate şi toate judecăţile drepte şi totodată şi dorite.
Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce răsplăteşti păcatele părinţilor asupra fiilor, miluieşti şi ajuţi din neam în neam;
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeu nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru numele Tău cel Sfânt!

Condacul al 2-lea

Văzându-Te pe Tine Isaia pe scaun înalt şi preaînălţat a zis: O! ticălosul de mine, că om fiind şi buze necurate având, am văzut pe Domnul Savaot cu ochii mei; iar când cărbunele cel de foc purtat de înger s-a atins de buzele lui, cu curăţie Te laudă pe Tine, Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh, pe Unul Dumnezeu. Deci, o, Preasfântă Treime arde cu focul Dumnezeirii Tale spinii fărădelegilor noastre celor multe, ca să cântăm Ţie cu inimă curată: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Înţelegerea cea neînţeleasă căutând să o înţeleagă marele între prooroci Moise, a zis: arată-mi mie faţa Ta! Însuţi cunoscut să Te văd pe Tine. Iar Tu ai zis către dânsul: spatele Meu vei vedea, dar faţa Mea nu se va arăta ţie că nu va vedea omul faţa Mea şi să rămână viu. Dar nouă, deşi nevrednici fiind, ai binevoit a Te arăta pe Tine în faţa Unuia-Născut Fiului Tău; pentru aceasta cu mulţumire grăim:

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti dragostea cea cu văpaie arzătoare a serafimilor şi înţelepciunea cea pururea luminătoare a heruvimilor;
Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti Împăratul cel mai presus de scaunele cereşti, şi Domnul cel adevărat al domniilor celor mai presus de lume;
Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti tăria cea nebiruită a puterilor cereşti, şi atotputernice Stăpânitorule al stăpâniilor celor înalte;
Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti bunavestire cea plină de bucurie a arhanghelilor şi propovăduirea cea fără tăcere a îngerilor;
Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce eşti începutul a toată începerea începătoriilor celor inţelegătoare şi a tuturor puterilor cereşti, Atotţiitorule al poruncitor;
Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai nemurire şi petreci în Lumina cea neapropiată; iar cu aleşii Tăi, ca şi cu nişte prieteni, faţă către faţă vorbeşti;
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru numele Tău cel Sfânt!

Condacul al 3-lea

Cu puterea Ta cea nespusă, toate le ţii; cu cuvântul înţelepciunii Tale celei neurmate, toate le chiverniseşti; şi cu Duhul gurii Tale, toate le înviezi şi le faci a se bucura. O, Cel în trei sori a toate Făcătorule, Tu ai măsurat cerul cu dreapta şi pământul cu palma, Care porţi şi hrăneşti toată făptura, toate pe nume le chemi; şi nu este nimeni care să se poată ascunde de puternicia dreptei şi a vederii Tale. Pentru aceasta împreună cu toate puterile cele de sus şi de jos, cu umilinţă căzând, cântăm Ţie: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Având toată zidirea slujitoare poruncii Tale, pretutindenea arăţi urmele proniei şi ale desăvârşirilor Tale celor neurmate; pentru aceasta cele nevăzute ale Tale, şi puterea cea pururea fiitoare şi Dumnezeirea, de pe făpturi cugetându-le le vedem; pentru care cu mirare şi cu bucurie grăim unele ca acestea:

Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, puternice Făcătorule al celor văzute şi nevăzute, şi Chivernisitorule cel cu dragoste îmbelşugată al celor de acum şi celor viitoare;
Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce din patru stihii ai alcătuit făptura şi cu patru timpuri ai încununat cununa anului;
Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai poruncit soarelui să lumineze ziua, şi luna cu stelele să lumineze noaptea;
Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce scoţi vânturile din vistierii; Cel ce îmbraci cerul cu nori şi trimiţi ploaie şi rouă spre răcorirea căldurii;
Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce încingi dealurile cu bucurie şi văile cu veselie; Cel ce împodobeşti crinii ţarinii şi încununezi câmpiile cu roade;
Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce trimiţi hrană puilor de corbi şi adăpi toate fiarele câmpului şi trimiţi îndurările Tale peste toate lucrurile Tale;
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi, zidirea Ta cea căzută, pentru numele Tău cel Sfânt!

Sursa: doxologia.ro

Distribuie pe:
Galerie foto  Urmatorul articol
Abonează-te pe

Citește și:

Rusalii 2021. Sărbătoarea Rusaliilor și Acatistul Pogorârii Sfântului Duh

Rusalii iunie 2021. Ce este bine să dai de pomană de Pogorârea Sfântului Duh

Pe ce dată sunt Rusaliile în 2021? Sărbătoarea se mai numeşte şi Pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea

Horoscop Zilnic Sâmbătă 31 Iulie 2021: Racii sunt încurajați să analizeze punctul la care au ajuns în acest moment în viață și să vadă dacă sunt mulțumiți cu ceea ce au

SE ANUNȚĂ RESTRICȚII în România! Lovitură totală pentru milioane de români. Cine sunt cei vizați

CUTREMUR ÎN SHOWBIZ! Cu cine a fost prins Cătălin Botezatu în ipostaze INTIME! De aceea a fost dat afară de la Kanal D!

Turcia e îngenuncheată. Localnicii și turiștii trăiesc apocalipsa, focul pârjolește tot. GALERIE FOTO

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies