Bacalaureat 2018. Ce subiecte au picat la Limba şi literatura română

Bacalaureat 2018. Pentru susţinerea probelor scrise, în cele 440 de centre de examen, s-au înscris 136.871 de candidaţi din toate promoţiile. 118.856 de candidaţi sunt din promoţia curentă, iar 18.015 candidaţi sunt din promoţiile anterioare.

Bacalaureat 2018. Astăzi are loc proba la Limba şi literatura română

11:04.  La profilul Real, candidaţii au avut de rezolvat, printre altele, genul liric şi au avut de comentat o poezie scrisă de Eminescu sau de Arghezi. 
 
La profilul „Umanist”, candidaţii au avut, printre altele, de comentat arta poetivă a operei lui Ion Barbu sau Lucian Blaga. 
 
Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie 2018, încep luni, 25 iunie, cu testul de Limba şi literatura română- proba E)a). 
 
 
Marţi, 26 iunie, se va desfăşura proba la Limba şi literatura maternă- E)b): maghiară, germană, sârbă, slovacă, croată, turcă, ucraineană şi  italiană. Miercuri, 27 iunie, va avea loc proba obligatorie a profilului- E)c). 
 
Ultima probă scrisă din această sesiune Bacalaureat 2018, proba la alegere a profilului şi specializării- E)d), este programată vineri, 29 iunie. 
 
Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 4 iulie (până la ora 12:00).
În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 12:00-16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.
 
Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30- 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.
Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru.

Bacaluareat 2018. Toate sălile de examen au sistem de supraveghere

Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi.
Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio. 
 
Nu este permis accesul în săli la Bacalaureat 2018 cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.
 
În acelaşi timp, candidaţilor la Bacalaureat 2018 le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. 
 
Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.
 

Bacalaureat 2018. Cei care au medii mari primesc diplome de merit

 
Pentru a fi declarat promovat la Bacalaureat 2018, un absolvent de liceu trebuie să susţină toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, să susţină toate probele scrise şi să obţină minim nota 5 la fiecare dintre acestea şi să obţină media 6 cel puţin, la probele scrise. 
 
Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat 2018 au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.
 
În conformitate cu prevederile metodologice, aplicate începând cu anul 2017, în urma evaluării lucrărilor contestate „nota iniţială se poate modifica, după caz, prin creştere sau descreştere, prin nota acordată la contestaţii.” Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestaţii este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferenţă între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii.
Distribuie pe:
Abonează-te pe
Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies