Calendar Creștin Ortodox, duminică, 6 noiembrie 2022. Canonul Sf. Ierarh Pavel

Creștinii sărbătoresc un mare sfânt, duminică, 6 noiembrie 2022!

Autor: Elena Popescu

In articol:

Potrivit Calendarului Creștin Ortodox, pe data de 6 noiembrie, enoriașii îl sărbătoresc Pe Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul. Duminica a 24-a după Rusalii.

Calendar Creștin Ortodox, duminică, 6 noiembrie 2022. Cine a fost Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul?

Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul a fost originar din Tesalonic și a lucrat ca diacon și secretar al Sfântului Alexandru. De aceea, pe patul de moarte, Sf. Alexandru a lăsat vorbă să îl lase pe Sf. Pavel, păstor în locul său.

Așadar, după moartea Sfântului Alexandru, Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul a fost ales patriarh al Constantinopolului.

Însă ereticii și prigonitorii creștinilor nu l-au acceptat pe Sfântul Pavel, iar acesta a fost nevoit să se refugieze la Roma, unde l-a întâlnit pe Sfântul Atanasie cel Mare.

Mai târziu, Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul a fost exilat în Armenia, iar acolo, în timpul Sfintei Liturghii, a fost sugrumat de arieni cu omoforul său.

Pe vremea împăratului Teodosie, moaștele Sfântului Pavel Mărturisitorul au fost mutate la Constantinopol, iar în anul 1236 au fost aduse la Veneția.

Tot în această zi, în calendarul creștin ortodox, se face pomenirea Sfântului Cuvios Luca din Sicilia, dar și a Sfântului Varlaam Hutinski.

Citeste si: Când se lasă secul pentru Postul Crăciunului 2022? Tradiții românești la Lăsatul Secului pentru Postul Nașterii Domnului

Calendar Creștin Ortodox, duminică, 6 noiembrie 2022

Calendar Creștin Ortodox, duminică, 6 noiembrie 2022

[Sursa foto: Shutterstock]

Duminica a 24-a după Rusalii- Învierea fiicei lui Iair

”În vremea aceea a venit la Iisus un om al cărui nume era Iair și care era mai-marele sinagogii. Și, căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să intre în casa lui, că numai o fiică avea, ca de doisprezece ani, şi ea era pe moarte.

Iar, pe când se ducea Iisus şi mulţimile Îl împresurau, o femeie, care de doisprezece ani avea curgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei şi de nici unul n-a putut să fie vindecată,

apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui şi îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Și a zis Iisus: Cine s-a atins de Mine? Dar toţi tăgăduind, Petru şi ceilalţi care erau cu El au zis: Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi Te strâmtorează, şi Tu întrebi: Cine s-a atins de Mine? Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva, căci am simţit o putere care a ieşit din Mine.

Atunci femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând şi, căzând înaintea Lui, a spus de faţă cu tot poporul din ce pricină s-a atins de El şi cum s-a tămăduit îndată. Iar El i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Mergi în pace! Pe când încă vorbea El, a venit cineva de la mai-marele sinagogii zicând: A murit fiica ta. Nu mai supăra pe Învăţătorul.

Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: Nu te teme; crede numai şi se va izbăvi. Şi, venind în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu El decât numai pe Petru, pe Ioan şi pe Iacob, pe tatăl copilei şi pe mamă. Și toți plângeau şi se tânguiau pentru ea. Iar El a zis: Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme. Și râdeau de El, ştiind că a murit. Iar El, scoţând pe toţi afară şi apucând-o de mână, a strigat, zicând: Copilă, scoală-te! Şi duhul ei s-a întors şi a înviat îndată; şi a poruncit El să i se dea copilei să mănânce. Şi au rămas uimiţi părinţii ei. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat”.

Calendar Creștin Ortodox, duminică, 6 noiembrie. Ce NU ai voie să faci în această zi

În sfânta zi de duminică, la fel ca în zilele de mare sărbătoare, este de cuviință care orice creștin să meargă la biserică, să spună o rugăciune, să aprindă o lumânare și să facă fapte de milostenie.

Credincioșii ortodocși practicanți trebuie să țină cont că în sfânta zi de duminică nu se fac treburi casnice, nu se lucrează pământul, nu se coase, nu se tricotează, nu se spală și nu se mătură.

De asemenea, în această zi de sărbătoare nu ai voie să mănânci până nu se termină Sfânta Liturghie la biserică.

Citeste si: Sfinții Mihail și Gavriil 2022. Rugăciune făcătoare de minuni. Îți aduce sănătate și te apără de necazuri

Calendar Creștin Ortodox, duminică, 6 noiembrie 2022

Calendar Creștin Ortodox, duminică, 6 noiembrie 2022

[Sursa foto: Shutterstock]

Rugăciune către Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul

Troparul Sfântului Ierarh Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea...

Pentru mărturisirea Dumnezeieştii credinţe, alt Pavel pe tine Biserica te-a arătat râvnitor între preoţi. Strigă împreună cu tine şi Abel către Domnul şi sângele cel drept al lui Zaharia. Părinte cuvioase, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:  Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maice şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei bucurându-mă.

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întăritor credinţei, învăţător Bisericii şi stâlp nemişcat al mărturisirii, luminător cu multe lumini ale harului şi gură de foc suflătoare te propovăduim pe tine, Sfinte Pavel.

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfântul Pavel, soarele cel preamare al lumii, te arată pe tine, de trei ori fericite, ca al doilea Sfânt Pavel, ca pe un foc ce arde toate eresurile şi ca pe o secure ce taie necredinţa.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Citeste si: Armin Nicoară și Claudia Puican au împlinit un an de căsnicie! Ce mesaje și-au transmis cei doi: „Într-o căsnicie există urcușuri și coborâșuri”- kanald.ro

Citeste si: UPDATE/FOTO/VIDEO- O tânără a fost descoperită decedată pe o plajă din Mamaia. Ea a fost văzută de mai mulți trecători care au apelat 112: „S-ar fi putut întâmpla peste noapte”- stirilekanald.ro

După Lege te-ai luptat, grăitorule de Dumnezeu, primejdii răbdând pentru Dumnezeiasca cuvântare ca un ierarh credincios. Şi cu vinele dogmelor tale ai sugrumat pe Arie cel cu mintea deşartă, ca pe o fiară.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Veniţi să lăudăm toţi pe Preacurata Maria, care Singură a împodobit omenirea, pe cea care a născut pe Dumnezeu Întrupat şi a rămas Fecioară Curată.

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe ai tăi cântăreţi...

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te fiu prin Dumnezeiescul har, pe Fiul Cel din fire Singur, pe Cel dimpreună fără de început cu Tatăl nu L-ai pogorât întru zidire, Sfinte Pavele, urmând dogmele Sfântului Pavel purtătorul de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu gura, cu limba şi cu inima ai propovăduit tu pe Hristos: Înţelepciunea şi Puterea lui Dumnezeu şi Cuvânt Ipostatic, Sfinte Părinte Pavel, gânditorule de Dumnezeu cuvioase, defăimând pe Arie cel de rea credinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe Duhul lui Dumnezeu Cel Sfânt, al Puterii Celei mai presus de fiinţă, prin Care noi ne îndumnezeim, cu dreaptă cugetare, preaînţelepte, L-ai mărturisit Dumnezeu din fire, a toate Lucrător şi Atotputernic.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul Tatălui Celui fără de început şi mai presus decât toată începătoria acum a luat început Întrupându-Se din tine, Curată şi S-a făcut sub vreme Cel mai presus de toţi anii.

Irmosul:  Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească întăreşte-i şi întru Dumnezeiască mărirea ta, învredniceşte-i pe ei de cununile măririi.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:  Dumnezeiescul Sfat cel neurmat al Celui Preaînalt, al Întrupării Tale celei din Fecioară, proorocul Avacum înţelegându-l, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cinstea cea nepreţuită, a pus Ziditorul, cu dreapta Sa cea purtătoare de viaţă, pe creştetul tău cununa mărturisirii, ca unui purtător de biruinţă, Sfinte Pavel, arătătorule de Dumnezeu fericite.

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Precum te-ai nevoit pentru dogmele cele de dreaptă credinţă, preaînţelepte, ai luat răsplătirile acum, dobândind lemnul vieţii, Fericite Pavel, arătătorule de Dumnezeu, minunate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Învrednicitu-te-ai a dănţui în pământul cel ceresc, unde dănţuiesc picioarele celor blânzi, fiind nevoitor luminat şi apărător al adevărului, Preacinstite Pavel.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

De o Fiinţă cu Tatăl ca un Fiu văzându-Te, Mântuitorule, Întrupându-Te Te-ai născut din Fecioară, de o fiinţă cu noi, vrând să mântuieşti neamul omenesc.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:  Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta. Că tu, Fecioară Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut pe Fiul Cel fără de ani; Cel Ce dă viaţă tuturor celor ce te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Citeste si: „Ieri am avut un incident destul de neplăcut, dar nu sunt pregătită încă să vorbesc.” Ce i s-a întâmplat Ioanei Ginghină, la puțin timp după nuntă- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Acuzații tulburătoare. Mai mulți copii ar fi fost bătuți de educatoare- stirilekanald.ro

Citeste si: Cauza morții actorul Michael Gambon, celebru pentru rolul Dumbledore din filmele Harry Potter- radioimpuls.ro

Semnătura şi putreziciunea eresului ai încetat, punând doctorie prealucrătoare, de Dumnezeu înţelepţite părinte, mărturisirea ta, lumina dogmelor tale, curăţirea gândului şi râvna cea Dumnezeiască.

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu îndestulare s-a vărsat harul Sfântului Duh pe buzele tale, preafericite, aflându-te cu adevărat apărător tare al Ortodoxiei; de aceea ai luminat adunările cele Dumnezeieşti ale dreptmăritorilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Necredinţa lui Arie şi hula lui Macedonie azvârlindu-le, Sfinte Pavel, cu ţesătura dogmelor şi învăţăturilor tale cele de Dumnezeu insuflate, precum David de demult pe cei de alt neam, i-ai sugrumat pe aceştia şi cu tărie i-ai osândit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul Cel fără de început şi împreună Veşnic, acum S-a făcut sub vreme, luând Trup însufieţit şi înţelegător din tine, Fecioară Curată, Neispitită de nuntă, dăruind pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

Cântarea a 6-a. Irmos: Venit-am întru adâncurile...

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arie cel ce a grăit către Cel Preaînalt cuvinte de hulă şi pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu L-a micşorat întru făptură, a fost osândit ticălosul de tine, purtătorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Macedonie cel fără de minte, fără de Dumnezeu şi fără de pricepere, care a micşorat pe Dumnezeiescul Duh, a fost surpat prin împotrivirea ta cea tare, descoperitorule de cele Dumnezeieşti, părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şarpele cel amăgitor, înmulţitorul cetei eresurilor, a fost omorât cu cuvintele tale cele învietoare, arhiereule al lui Dumnezeu preafericite, grăitorule de cele Dumnezeieşti, preasfinţite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lăudăm, Fecioară Maica lui Dumnezeu, Naşterea ta cea mai presus de fire şi Curăţia ta cea Neîntinată. Că întru tine cu minune s-au adunat Naşterea şi Fecioria şi cele Nestricate.

Irmosul:  Venit-am întru adâncurile mării şi m-a înecat pe mine viforul păcatelor mele celor multe. Ci, ca un Dumnezeu, scoate din adânc viaţa mea, mult Milostive.

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Căutând cele de sus...

Luminând pe pământ, ca o stea din cer luminătoare luminezi acum Biserica cea a toată lumea, pentru care şi pătimind, sufletul tău, Sfinte Pavel, ţi l-ai pus şi ca al lui Zaharia şi al lui Abel, lămurit strigă sângele tău către Domnul.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:  N-au slujit făpturii cugetătorii de Dumnezeu, fără numai Făcătorului, ci groaza focului bărbăteşte călcând-o, se bucurau cântând: Prealăudate Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mutatu-te-ai, gânditorule de Dumnezeu, Sfinte Pavel, către Locaşurile cele Cereşti şi apropiindu-te către Dumnezeu, fiind îndumnezeit prin împărtăşire, te-ai făcut Dumnezeiesc, cântând, cuvioase: Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luând învăţătură de la cuvintele tale, Sfinte Pavel, Prealăudate, ne-am învăţat a cinsti netăiat Dumnezeirea Cea în Trei Sori Nedespărţită, Căreia şi cântăm: Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Surse: doxologia.ro, ziarullumina.ro, crestinortodox.ro

Distribuie pe:
Galerie foto  Urmatorul articol
Abonează-te pe

Citește și:

Moşii de toamnă 2022. Ce se dă de pomană în Sâmbăta Morților?

Astăzi se lasă secul pentru Postul Crăciunului 2022! Tradiții și obiceiuri la Lăsatul Secului pentru Postul Nașterii Domnului

Cel mai înspăimântător sunet din lume a fost reprodus. Era folosit la sacrificiile umane

Armin Nicoară și Claudia Puican au împlinit un an de căsnicie! Ce mesaje și-au transmis cei doi: „Într-o căsnicie există urcușuri și coborâșuri”

O femeie și-a lăsat fiul să moară de foame după ce soțul i-a ordonat să-l nu-l mai hrănească. Bărbatul susținea că acesta trebuia hrănit doar cu „razele soarelui”. Cei doi au...

„Minunată, o fată așa cum mi-am dorit de la viață, să am lângă mine.” Ce a declarat Marius Elisei despre noua sa relație

Mario Fresh i-a dat inelul fiicei lui Dragoș Bucur. Imaginile care au stârnit controverse

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies