Calendar Creștin Ortodox luni, 28 iunie 2021. Ce mare sărbătoare este astăzi

Creștinii sărbătoresc doi mari sfinți luni, 28 iunie 2021!

Cine au fost Sfinții Mucenici Chir și Ioan 
Sfinții Mucenici Chir și Ioan 
Autor: Loredana Dobre

In articol:

În fiecare an, în data de 28 iunie, potrivit Calendarului Creștin Ortodox, enoriașii îi pomenesc pe Sfinții Mucenici

Chir si Ioan.

Calendar ortodox 28 iunie 2021. Cine au fost Sfinții Mucenici Chir și Ioan 

Mucenici Chir și Ioan sunt pomeniți de Biserică, în fiecare an, pe 31 ianuarie, iar în data de 28 iunie se face pomenirea mutării sfintelor moaște ale celor doi sfinți de la Canopos la Manutin. Sfinții Chir și Ioan au pătimit pentru Hristos în vremea împăratului Dioclețian (secolul al IV-lea). Cei doi îngrijeau bolnavii, fără să primească vreo recompensă.

Citeste si: Postul Sfinţilor Petru şi Pavel 2021. Cea mai importantă rugăciune pe care e bine să o rostești în post

Cine au fost Sfinții Mucenici Chir și Ioan 

Potrivit crestinortodox.ro, Sfinții Chir și Ioan au trăit la sfârșitul secolului al III-lea și începutul secolului al IV-lea. Sfântul Chir era originar din Alexandria, iar Sfântul Ioan din Edesa. 

Din cauza persecuției împotriva creștinilor, declanșată de împăratul Dioclețian (284-305), Chir ajunge în Arabia unde se va călugări, iar Ioan pleacă la Ierusalim. Chir va lăsa meșteșugul său doctoricesc, pentru că va lua de la Dumnezeu darul facerii de minuni. Astfel, nu cu doctorii, ci cu rugăciuni și prin cuvânt tămăduia toate bolile.

Auzind de minunile pe care le săvârșea Chir, Ioan merge să-l cunoască. Cei doi vor deveni prieteni și o vor încuraja pe Atanasia, cu cele trei fiice ale ei: Teoctista, Teodosia și Eudoxia să nu lepede credința în Hristos.

Acesta va fi motivul pentru care în ziua de 31 ianuarie li se vor tăia capetele.

Citeste si: Postul Sfinţilor Petru şi Pavel 2021. Câte zile cu dezlegare la pește sunt în ”Postul de vară”

Potrivit Sinaxarului din data de 31 ianuarie, creștinii au luat trupurile lor și le-au îngropat în biserica Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu. În vremea împăratului Teodosie cel Tânăr (408-450), Sfântul Chiril, patriarhul Alexandriei (412-444), a dus moaștele Sfinților Mucenici Chir și Ioan în satul Manutin, spre izgonirea demonilor și spre slavă lui Hristos.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Acatistul Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Chir și Ioan

(31 ianuarie, 28 iunie)

Preotul, după ce își pune epitrahilul și felonul, deschide dvera și dă obișnuita binecuvântare din fața Sfintei Mese, zicând: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin.

Dacă nu este preot de față, în locul binecuvântării de mai sus, diaconul, monahul sau mireanul va rosti: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne IisusHristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi se rostesc rugăciunile începătoare: Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori). Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește (de trei ori), Slavă..., Și acum... Tatăl nostru Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie ÎmpărățiaTa, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Dacă este preot de față, zice: Că a Ta este Împărăția, șiputerea, și slava, a Tatălui și aFiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin.

Dacă nu va fi preot de față, diaconul, monahul sau mireanul va rosti: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Apoi se zic troparele de umilință: Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi, păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă...,Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum, ca un Milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți – lucrul mâinilor Tale, și nu mele Tău chemăm.

Citeste si: Postul Sfinţilor Petru şi Pavel 2021. Ce NU ai voie să faci în ”Postul de vară”

Și acum..., al Născătoarei de Dumnezeu: Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim noi, cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea nea mului creștinesc.

Simbolul credinței

Cred întru Unul Dumnezeu,Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-apogorât din ce ruri și S-a întru pat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om. Și S-a răstignit pentru noi înzilele lui Ponțiu Pilat și a pă timitși S-a în gro pat; Și a înviat a treia zi, dupăScrip turi; Și S-a înălțat la ceruri și șadede-a dreapta Ta tălui; Și iarăși va să vină cu slavă, săjudece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce, împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, Care a grăit prin proroci. Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților. Și viața veacului ce va să fie. Amin. Doamne, miluieşte (de 12 ori) Slavă..., Şi acum... Veniţi să ne închi năm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul Tău; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă înpicioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veac. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți în toarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi mer ge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Aliluia, aliluia,aliluia, slavăŢie, Dumnezeule! (de trei ori).

Și îndată se cântă, pe glasul al 5-lea: Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori). Troparul Sfinților, glasul al 5-lea: Minunile Sfinților Tăi Mucenici zid nebiruit dăruindu-le nouă, Hristoase Dumnezeule, pentru rugăciunile lor sfaturile potrivnicilor le risipește și stăpânirea credincioșilor o întărește, ca un singur bun și iubitor de oameni (de două ori).

Slavă..., Și acum..., al Născătoarei-Învierii, același glas: Bucură-te, uşa Domnului cea neumblată. Bucură-te, zidul şi acoperământul celor ce aleargă la tine. Bucură-te, limanul cel neînviforat şi neispitită de nuntă, ceea ce ai născut cu trup pe Făcătorul tău şi Dumnezeu, nu lipsi a te ruga pentru cei celaudă şi se închină Naşterii tale. Apoi: Doamne, miluiește (de trei ori). Slavă..., Și acum...

 

SURSE: crestinortodox.ro ,   ziarullumina.ro

Distribuie pe:
Galerie foto  Urmatorul articol
Abonează-te pe

Citește și:

Mama Geta, dezvăluiri dureroase despre soțul infidel: „Încă îl mai aştept...”

Care este motivul pentru care apar neînțelegeri între Andreea Ibacka și soțul ei? Actrița a dezvăluit: "De aici încep boacănele"

Nepăsare cu fițe în plină pandemie! Buluc la intrarea într-un renumit club din Mamaia. Opulența bate orice regulă impusă de autorități

Horoscop Zilnic Marți 3 August 2021: Berbecii trebuie să fie cu băgare de seamă în privinţa deciziilor pe care le au de luat

Toni Iuruc a rămas mască! Ce a putut să facă Simona Halep? Toată lumea a văzut

BOMBA ANULUI! O gimnastă celebră este noua iubită a lui Reghecamf. Relația este oficială și asumată

Laura Dincă a dezvăluit tot. De ce s-a despărțit de Cristian Boureanu

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies