Calendar Ortodox 7 ianuarie 2021. Astăzi se face pomenirea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

Calendar Ortodox 7 ianuarie 2021. Astăzi îl pomenim pe Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul.

Autor: Elena Popescu

In articol:

Calendar Ortodox 7 ianuarie 2021. Astăzi se face pomenirea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, unul dintre cei mai cinstiți sfinți din calendarul ortodox român. 

Sfântul Ioan Botezătorul a fost ultimul dintre prooroci, înainte-mergător și botezător al Domnului nostru Iisus Hristos, „cel mai mare dintre cei născuți dintre femei”, așa cum îi spune Mântuitorul. Iisus mai afirmă că el nu este nici o „trestie clătinată de vânt”, nici un „om îmbrăcat în haine moi”, indicând astfel caracterul neclintit și auster al profetului, potrivit orthodoxwiki.org.

Calendar Ortodox 7 ianuarie 2021

Sf. Ioan Botezătorul s-a născut din preotul și proorocul Zaharia și Elisabeta, din neamul lui Aaron, care au ajuns la bătrânețe fără să aibă copii, lucru rușinos în rândul poporului evreu în acea vreme.

În ziua a opta după naștere, când avea loc ceremonia tăierii împrejur, participanții vroiau să îi pună numele de Zaharia, după numele tatălui său. Elisabeta se opune, spunând că numele noului născut avea să fie Ioan.

Când a ajuns la vârsta maturității, Sfântul Ioan Botezătorul s-a retras în pustiu, unde a dus o viață aspră cu post și rugăciune. Sf. Ioan purta o haină aspră, din păr de cămilă, în semn de pocăință, fiind încinsă cu o curea de piele, care, potrivit exegeților, simbolizează stăpânirea pornirilor trupești. Sfântul se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică, petrecând timpul în rugăciune.

Citeste si: Bobotează 2021. Cea mai puternică rugăciune pe care trebuie să o rostești pe 6 ianuarie, în ziua Botezului Domnului

Sărbătoare 7 ianuarie 2021. Astăzi îl pomenim pe Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul.
Sărbătoare 7 ianuarie 2021. Astăzi îl pomenim pe Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul.[Sursa foto: PixaBay]

Citeste si: Ritualuri aproape uitate de Bobotează. Ce fac bătrânii de la țară pe 6 ianuarie

Sf. Ioan Botezătorul a proorocit Nașterea Lui Iisus Hristos, dar l-a și botezat pe Mântuitorul în râul Iordan.

Hristos însuși mărturisește despre Ioan că a fost prooroc  „și mai mult decât prooroc”, „cel mai mare dintre cei născuți din femei” și, totuși, „cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el”, așa cum spune Iisus. De la el încolo împărăția cerurilor se ia prin străduință. El este mărturisitor al adevărului, „făclia care arde și luminează”, de lumina căreia oamenii au vrut să se bucure o clipă și, cu cuvintele lui Isaia, „înger trimis înaintea feței Domnului ca să-I pregătească calea”.

Citeste si: „El este iubitul meu prinț”. Anca Țurcașiu a împărtășit totul fanilor, iar reacțiile au venit instant: „V-ați găsit un suflet nobil și bun, ca dumneavoastră"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Sf. Ioan a murit după ce i s-a tăiat capul. Irodiada, soția regelui Irod, a sfătuit-o pe fiica sa, Salomeea, să îi ceară regelui, capul Sf Ioan Botezătorul.

Irod și-a prăznuit ziua de naștere, dând un ospăț curtenilor săi, mai-marilor oastei și fruntașilor Galileii, Salomeea (fiica Irodiadei) a intrat la ospăț, a dansat și i-a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Regele i-a zis Salomeeei: „Cere-mi orice vrei, și-ți voi da”. Apoi a adăugat cu jurământ: „Orice-mi vei cere, îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea”. Fata a ieșit afară și a întrebat-o pe mama ei ce să ceară, iar Irodiada i-a spus să ceară capul lui Ioan Botezătorul. Regele s-a întristat, dar pentru că jurase și rușinându-se de invitații săi, a poruncit să i-l dea. Ioan a fost decapitat, iar sfântul său cap a fost adus pe un platou și înmânat Salomeei, care i l-a dat mai departe Irodiadei, potrivit crestinortodox.ro.

Sărbătoare 7 ianuarie 2021. Astăzi îl pomenim pe Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul.
Sărbătoare 7 ianuarie 2021. Astăzi îl pomenim pe Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul.[Sursa foto: PixaBay]

Acatistul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

Troparul, glasul al 4-lea

Prorocule și Înaintemergătorule al venirii lui Hristos, după vrednicie a te lăuda pe tine nu ne pricepem noi cei ce cu dragoste te cinstim; că nerodirea celei ce te-a născut și amuțirea părintelui tău s-a dezlegat la mărita și cinstita nașterea ta, și întruparea Fiului lui Dumnezeu lumii se propovăduiește.

Condac 1:

Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul, după datorita mulțumire, pe tine apărătorul și fierbinte sprijinitorul nostru te rugăm, cel ce ai îndrăznire către Domnul, din toate nevoile ne slobozește pe noi ca să-ți cântăm: Bucură-te, sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Icos 1:

Înger înaintestătător, al cetelor drepților, tu ești Ioane prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta, și cu fierbințeală și dragoste te măresc și zic către tine așa:
Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii;
Bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura;
Bucură-te, cădere de pierire demonilor;
Bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți;
Bucură-te, lumina necuprinsă de ochii omenești;
Bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor;
Bucură-te, că tu ești povățuitorul mântuirii;
Bucură-te, că luminezi inimile credincioșilor;
Bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor;
Bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor;
Bucură-te, prin care se luminează făptura;
Bucură-te, prin care se gonește necazul;
Bucură-te, sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condac 2:

Văzând toți prealuminata vedenia ta, prorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci, atingându-te cu mana de creștetul Stăpânului, ai grăit așa: Aliluia!

Icos 2:

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putință a lauda, numele tău, dumnezeiescule Ioane prorocule și cel mai întâi tuturor cetelor drepților? Ci rugăciune cu cântare aducem ție așa:
Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite;
Bucură-te, plinirea a multă lumină;
Bucură-te, lauda dumnezeiască a sfinților lui Hristos;
Bucură-te, cer cinstit al drepților lui Dumnezeu;
Bucură-te, cunoștința fără de număr ce o dăruiești cântăreților tăi;
Bucură-te, sănătate preaminunată îimpărțită credincioșilor;
Bucură-te, minune mult mărită de îngeri;
Bucură-te, cel ce ești rana demonilor de mult plâns;
Bucură-te, lumina mai strălucită decât soarele;
Bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc;
Bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor;
Bucură-te, povața și lumina orbilor;
Bucură-te, sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Sărbătoare 7 ianuarie 2021. Astăzi îl pomenim pe Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul.
Sărbătoare 7 ianuarie 2021. Astăzi îl pomenim pe Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul.[Sursa foto: PixaBay]

Canon de rugăciune la sărbătoarea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Pe Faraon cel ce se purta...
Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cel ce ai fost glasul Cuvântului, dezleagă neglăsuirea mea, ca şi a părintelui tău de demult, ca să te lăudăm cu glas de bucurie pe tine, întru aflarea aceasta de acum a capului tău, Înaintemergătorule, omule ceresc.
Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Pe capul Bisericii lui Dumnezeu punându-ţi mâna, Înaintemergătorule, arăţi acum a treia oară cinstitul tău cap, care a cunoscut arătarea Treimii şi sfinţeşte luminat adunările dreptmăritorilor creştini.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Nerăbdând în multă vreme a fi ascuns Înaintemergătorule al Domnului, te-ai îngrijit iarăşi a te arăta astăzi, nu în năstrapă încuiat, ci în vas de argint, în loc sfinţit fiind pus şi de preot vădindu-te.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Din pântece sterp ai răsărit, gătind căile, prealăudate, Cuvântului Făcătorului, Celui Ce a răsărit negrăit din Preasfânta Fecioară, pe care de Dumnezeu Născătoarea cunoscând-o, toate neamurile o fericim.

Cântarea a 3-a. Irmos: Doamne, Cel ce ai făcut..
Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Pentru jocurile cele desfrânate, sfinţit capul tău dându-se plată femeii, pe mâini s-a adus; iar acum pe palmele înţeleptului sfinţitor, cu sfinţenie în sfânta biserică s-a adus.
Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Cu dreaptă credinţă te-a întâmpinat pe tine adunarea credincioşilor, împreună cu arhiereul şi cu împăratul, mărite Înaintemergător, cântând cu bucurie şi ţi-a ieşit înainte cu dragoste, sfinţindu-se cu venirea ta.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Din sfinţitele locuri cele de dedesubt, ca un soare luminos preasfinţit capul tău răsărind, toată lumea a luminat cu dumnezeieşti străluciri, Proorocule al lui Hristos şi Înaintemergătorule.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Din pântece sterp luminoasă stea ai strălucit a Soarelui slavei, mergând înaintea Celui ce a răsărit din fecioresc nor, Botezătorule şi a stricat noaptea mulţimii zeilor.

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne...
Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Ca un mai înalt decât Proorocii, pe Cel proorocit a-L vedea te-ai învrednicit, mer ­gând înaintea Lui cu puterea lui Ilie, fericite Înaintemergătorule.
Stih: Sfinte Proorocule Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Preamărit capul tău, care izvorăşte mir de tămăduiri, iată a treia oară l-ai arătat, alungând patimile cele dispreţuite.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Adunându-vă luaţi toţi tămăduiri nedeşertate, ca dintr-un izvor scoase, din cinstit capul al Mergătorului înaintea lui Hristos.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Smerindu-mă miluieşte-mă, pe mine cel ce cu înaltă trufie vieţuiesc, ceea ce ai născut pe Cel Ce a înălţat firea noastră cea smerită, Preacurată.

Distribuie pe:
Galerie foto  Urmatorul articol
Abonează-te pe

Citește și:

Bobotează 2021. Cea mai puternică rugăciune pe care trebuie să o rostești pe 6 ianuarie, în ziua Botezului Domnului

Boboteaza 2022. Cum se păstrează Agheasma Mare care se sfințește la sărbătoarea Botezului Domnului

Ritualuri aproape uitate de Bobotează. Ce fac bătrânii de la țară pe 6 ianuarie

7 zodii vor avea parte de schimbări dure dar necesare astăzi. Ce se întâmplă cu restul zodiilor

S-a anunțat AL TREILEA RĂZBOI MONDIAL! Vestea cumplită venită chiar de la Kremlin: O catastrofă completă

Andreea Bănică, momente cumplite în vacanță! Vedeta și-a pierdut fiul: „Am țipat, am intrat într-o panică totală”

Câte milioane de români i-au pus gând rău lui Klaus Iohannis. George Simion îndreaptă tunurile către președinte

CTP: „Eu nu mă simt mândru pentru David Popovici. Nici România nu are de ce să fie mândră!”

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies