Pe ce dată este Sfântul Ștefan în 2022? Vezi când are loc sărbătoarea cu cruce roșie

Pe ce dată este Sfântul Ștefan în 2022? Vezi care sunt tradițiile și obiceiurile care se respectă în această zi de sărbătoare.

Autor: Elena Popescu

In articol:

Pe ce dată este Sfântul Ștefan în 2022? Vezi când are loc sărbătoarea unuia dintre cei mai cunoscuți sfinți din calendar, dar și care sunt tradițiile care se respectă în această zi. 

Pe ce dată este Sfântul Ștefan în 2022?

Pe 27 decembrie 2022 este sărbătoare mare în România. Creștinii îl sărbătoresc pe Sf. Ștefan, iar o mulțime de români își aniversează onomastica, în a treia zi de Crăciun.

Numele derivate din Ștefan sunt: Ștefana, Ștefănuț, Stefanela, Ștefaniță, Ștefănică, Stefanos, Stefania, Stefanida, Stefanel, Steful, Steflea, Fanica, Fanel, Fane, Fanache, Fana și Istvan.

Numele de Ștefan provine din limba greacă, Stephanos, și înseamnă ghirlandă sau coroană.

La sărbătoarea Sfântului Mucenic Ștefan, care pică în a treia zi de Crăciun, se oficiază Sfânta Liturghie, la care participă toți creștinii ortodocși.

Sfântul Arhidiacon Ștefan este Întâiul Mucenic al creștinătății, care a fost ucis cu pietre de către pentru credința sa în Iisus Hristos.

Citeste si: Pe ce dată este Sfântul Nicolae în 2022? Vezi când are loc sărbătoarea unuia dintre cei mai cunoscuți sfinți din calendar

Pe ce dată este Sfântul Ștefan în 2022

Pe ce dată este Sfântul Ștefan în 2022

[Sursa foto: Shutterstock]

Sfântul Ștefan 2022. Tradiții, obiceiuri și superstiții

Tradiția spune că în ziua Sf. Ștefan trebuie să aduci în casă o icoană cu Sfântul Ștefan pentru ca sfântul să îi ajute pe cei ai casei care au probleme de sănătate, dar și pe cei care trec prin procese de judecată.

La sărbătoarea de pe 27 decembrie se dăruiește icoana Sf. Ștefan, persoanelor care au rude bolnave, care au probleme cu legea sau a celor păgubite. Pe lângă icoană se dăruiește și o candelă nouă.

La sărbătoarea Sfântului Ștefan, în bisericile ortodoxe se pomenesc creștinii care au murit în împrejurări cumplite și se împart pachete cu mâncare celor care poartă numele Sfântului Ștefan, potrivit traditii-superstitii.ro.

În unele zone ale țării se pregătesc pâinici la sărbătoarea Sfântului Ștefan, care au o formă rotundă și sunt făcute dintr-un aluat dulce precum cozonacul. Pâinicile sunt unse cu miere și se dau de pomană, după ce sunt sfințite la biserică. Aceste pâinici amintesc de pietrele cu care a fost ucis Sf. Ștefan.

Nu ai voie să te cerți cu nimeni de sărbătoarea Sf. Ștefan, chiar dacă ai dreptate. Dacă nu te-ai împăcat în Ajunul Crăciunului cu cei cu care ai fost certat, o poți face de Sfântul Ștefan. Împăcările care se fac în această zi sunt mai puternice și mai durabile.

Citeste si: Pe ce dată este Sfântul Dumitru în 2022? Vezi când are loc sărbătoarea Sf. Dimitrie, Ocrotitorul Bucureștiului

Pe ce dată este Sfântul Ștefan în 2022

Pe ce dată este Sfântul Ștefan în 2022

[Sursa foto: Shutterstock]

Sfântul Ștefan 2022. Canon de rugăciune

Troparul Sfântului Apostol Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, glasul al 4-lea:

Încununatu-s-a creştetul tău cu diademă împărătească, pe urma luptelor pe care le-ai pătimit pentru Hristos Dumnezeu, luptătorule cel dintâi printre mucenici. Că vădind nebunia iudeilor, ai văzut pe Mântuitorul tău, de-a dreapta Tatălui. Pe Acela roagă-L totdeauna pentru sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 5-lea. Irmos: Pe cal şi pe călăreţ...

Stih: Sfinte Apostole şi Întâiule Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Veniţi, Biserica lui Hristos, cu cântări să încununăm preamărit pe Sfântul Ştefan, întâiul mucenic; şi cu dumnezeiescul har al lui fiind încununaţi, cântare de biruinţă să cântăm.

Stih: Sfinte Apostole şi Întâiule Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtând cugetul cel blând al Învăţătorului şi smerenia care din dragoste se arată înălţătoare, cu vrednicie a ajuns Sfântul Ştefan întâiul între diaconi şi purtătorul de grijă al văduvelor.

Stih: Sfinte Apostole şi Întâiule Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După vrednicie ai fost chemat ca ajutător al Apostolilor lui Hristos; şi ca un slujitor credincios, purtând numele de cunună, Preasfinţite Ştefan, ai trecut prin sânge acolo unde este Hristos.

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tu, Hristoase, pentru oameni îmbrăcându-Te în Om din Fecioara, ca un Prunc ai fost înfăşat. Iar întâiul Tău mucenic, cu aruncături de pietre fiind împresurat, de om s-a dezbrăcat.

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce ai înfipt pe nimic...

Citeste si: “Am fost foarte afectată.” Catinca Roman, prima reacție după ce sora ei, Oana, a dezvăluit că nu vrea să-și viziteze mama- kfetele.ro

Stih: Sfinte Apostole şi Întâiule Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un ostaş al lui Hristos, Sfântul Ştefan, luptându-se după Lege împotriva ucigătorilor Domnului şi îmbrăcat fiind cu Puterea Lui cea Nebiruită, a biruit toată împotrivirea cea plină de ocară a călcătorilor de lege.

Stih: Sfinte Apostole şi Întâiule Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De râvna dragostei lui Hristos aprinzându-se şi spre luptă dezbrăcându-se, plin fiind de credinţă şi de dumnezeiesc Duh, întâiul mucenic a adeverit tuturor propovăduirea pescarilor cea de Dumnezeu rânduită.

Stih: Sfinte Apostole şi Întâiule Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un propovăduitor al vieţii celei de taină cu adevărat şi dumnezeieşti, întâiul mucenic ca şi cum ar fi trecut cu vederea viaţa de faţă, a arătat cu fapta tuturor, lămurit, adevărul cel purtător de biruinţă, alegând mai bine moartea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

În peşteră lumească, Stăpânul pentru noi a intrat, cu chip smerit; iar Sfântul Ştefan, începătorul mucenicilor, a ieşit din răutatea omenească, atins fiind de dragostea Stăpânului.

Cântarea a 4-a. Irmos: Dumnezeiasca deşertarea Ta...

Stih: Sfinte Apostole şi Întâiule Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pârâş, judecător, călău şi tatăl minciunii, s-a arătat ucigătorul de oameni, Preasfinţite Ştefan; ci, însuşi pe sine s-a doborât, cel ce a născocit curse împotriva ta.

Stih: Sfinte Apostole şi Întâiule Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Marele începător al nevoinţei, socotind ca nimic atacul vrăjmaşului, luptă cu bărbăţie, doborând cu îndemânare pe duşman.

Stih: Sfinte Apostole şi Întâiule Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca cel dintâi între mucenici, care ne-a netezit nouă calea către mucenicie, Sfântul Ştefan, purtătorul de cunună, dănţuieşte încununat cu cunună mucenicească.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Strălucit-ai din Fecioară ca un Soare, Hristoase şi luminezi cu Lumina Ta pomenirea preamăritului întâi mucenic, care împreună a răsărit ca un Luceafăr.

Cântarea a 5-a. Irmos: Cel Ce Te îmbraci cu lumina...

Stih: Sfinte Apostole şi Întâiule Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucit-a ca un înger întâiul Tău mucenic, Hristoase, ajungând mai presus decât bolţile cereşti şi de Slava cea de nespus umplându-se, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Apostole şi Întâiule Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cât de nebiruită a fost îndrăzneala dumnezeieştii râvne a întâiului mucenic! Că s-a luptat vitejeşte, până la sânge, împotriva ucigaşilor de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Apostole şi Întâiule Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu grindina cuvintelor celor ieşite din gura cea de Dumnezeu grăitoare, a surpat întâiul mucenic pe spurcaţii ucigători şi de aceştia, cu nenumărate aruncături de pietre, ca un biruitor s-a încununat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Cel Ce a venit din Maica ce nu ştie de bărbat L-a văzut întâiul mucenic stând în ceruri, întru neschimbata dumnezeire şi slavă a Tatălui.

Cântarea a 6-a. Irmos: Marea patimilor...

Stih: Sfinte Apostole şi Întâiule Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Măritul începător al cetei de mucenici, Sfântul Ştefan, depăşind cu harul Legile firii, se luminează cu dumnezeiasca mărire.

Stih: Sfinte Apostole şi Întâiule Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Următor preaales al cinstitei tale patimi, Stăpâne Hristoase, fiind Sfântul Ştefan, răsplăteşte ucigaşilor săi cu grăire de bine.

Stih: Sfinte Apostole şi Întâiule Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nepărtaşi la spurcata faptă de ucidere, păzeşte, Hristoase, pe cântăreţii tăi şi-i învredniceşte de moştenirea întâiului mucenic, ca un Milostiv.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Începătură de mântuire a toată lumea s-a făcut Stăpâne, Naşterea Ta şi mucenicilor temei de mărturisire vrednică de Dumnezeu.

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi...

Stăpânul nostru, ieri a venit la noi cu Trup, iar astăzi sluga Lui a ieşit cu totul din trup; ieri Împăratul nostru S-a născut cu Trup, astăzi sluga cu pietre este ucisă; că pentru Dânsul se şi sfârşeşte întâiul mucenic şi dumnezeiescul Ştefan.

Cântarea a 7-a. Irmos: Dumnezeul părinţilor...

Stih: Sfinte Apostole şi Întâiule Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobit fiind cu pietrele ca şi cu nişte flori de multe feluri şi frumoase, Preasfinţite Ştefan, pe tine însuţi te-ai adus lui Hristos, Dătătorului de viaţă, cântând: Binecuvântat eşti!

Stih: Sfinte Apostole şi Întâiule Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cât de nebiruită era împotrivirea Apostolului Pavel, pe când prigonea mai înainte pe slujitorii lui Hristos, aşa este şi acum hotărârea cu care aduce neamurile la Hristos, în veci.

Stih: Sfinte Apostole şi Întâiule Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scrâşnind din dinţi, în chip cumplit, cei fărădelege ca nişte fiare au răpit şi au ucis pe Sfântul Ştefan, care dumnezeieşte cânta: Dumnezeule, bine eşti cuvântat!

Stih: Sfinte Apostole şi Întâiule Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înălţat fiind în Duhul Sfânt, Preasfinţite Ştefan, în chip de negrăit ai văzut pe Fiul împreună cu Părintele, strigând Treimii: Dumnezeule, bine eşti cuvântat!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ţie, Celui ce ai Răsărit din dumnezeiasca Fecioară cea curată, s-a adus Sfântul Ştefan, cunună însufleţită, ca unui Împărat, cântându-Ţi dumnezeieşte: Dumnezeule, bine eşti cuvântat!

Cântarea a 8-a. Irmos: Ţie, Făcătorului a toate...

Stih: Sfinte Apostole şi Întâiule Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Veniţi cu gândul, de mărirea Sfântului Ştefan fiind luminaţi, să cântăm lui Dumnezeu, Cel Ce S-a Întrupat: toate lucrurile lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Apostole şi Întâiule Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-S-a ţie Hristos întru Slava Tatălui, vestindu-ţi lămurit răsplătirile cele pentru cumplitele nevoinţe; pentru aceasta ai strigat: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Apostole şi Întâiule Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sursa: doxologia.ro

Distribuie pe:
Galerie foto  Urmatorul articol
Abonează-te pe

Citește și:

Pe ce dată este Sfântul Nicolae în 2022? Vezi când lasă Moș Nicolae cadouri în ghetuțe

Pe ce dată este Intrarea Maicii Domnului în Biserică 2022? La sărbătoarea cu cruce roșie se dă dezlegare la pește

Postul Crăciunului 2022. Vezi când se încheie Postul Nașterii Domnului

Fazele Lunii Februarie 2023. Vezi când apare pe cer Luna Plină

Se întâmplă în TOATE MAGAZINELE din România! Este cutremur total. Nu mai scăpăm

„Când îmi dădea o palmă, vedeam stele verzi și îmi țiuia timpanul.” Oana Roman, despre întâmplările chinuitoare din copilărie

Noi drumuri închise din cauza zăpezii. Pe ce șosele din România nu se poate circula

Postul Crăciunului 2022. Vezi când se încheie Postul Nașterii Domnului

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies