Stiri

Sărbătoare mare pe 6 decembrie! Rugăciunea către Sfântul Nicolae pentru belşug şi armonie în familie

Pe data de 6 decembrie se sărbătoreşte Sfântul Nicolae! În această zi este bine să rosteşti o rugăciune pentru a avea belşug şi armonie în familie.

Distribuie pe:

Autor: A.V.

Anual, pe data de 6 decembrie, creştinii îl prăznuiesc pe Sfântul Nicolae. Numele său provine din grecescul ”Nikolaos”, care este format din ”nike” (victorie) şi ”laos” (popor). Rugăciunea de mai jos este bine să o rosteşti pentru mult belşug şi armonie în familie.

”O, preabunule părinte Nicolae, păstorul şi învăţătorul celor ce aleargă cu credinţă către a ta folosire şi cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguieşte degrab a le ajuta. Izbăveşte turma lui Hristos de lupii ce o răpesc pe ea şi toate părţile creştineşti le ocroteşte şi le păzeşte, prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumeşti, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie şi de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală şi de moarte grabnică. Şi precum ai miluit pe cei trei bărbaţi care şedeau în temniţă şi i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului şi de tăierea sabiei, aşa ne miluieşte şi pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul şi cu lucrul suntem întru întunericul păcatelor şi ne izbăveşte de mânia lui Dumnezeu şi de chinul cel veşnic ca prin mijlocirea ta, cu ajutorul, cu mila şi cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viaţă liniştită şi fără de păcat, ca să vieţuim în veacul acesta, şi de partea stării de-a stânga să ne izbăvească şi în partea de-a dreapta, împreună cu toţi sfinţii, să ne învrednicim. Amin”, este rugăciunea pe care trebuie să o rosteşti, conform doxologia.ro. 

Galerie foto  Urmatorul articol