Admitere 2021 Facultatea de Drept, din cadrul Universității București. Când are loc examenul și ce subiecte vor avea viitorii studenți la Drept

Admitere 2021 Facultatea de Drept, Universitatea București. Când are loc examenul și depunerea dosarului de înscriere?

Când are loc examenul și ce subiecte vor avea viitorii studenți la Drept
Admitere 2021 Facultatea de Drept, din cadrul Universității București[Sursa foto: Captură YouTube]
Autor: Ioana Stan

In articol:

Admitere 2021 Facultatea de Drept, Universitatea București.

Elevii care vor să urmeze cursurile Facultății de Drept trebuie să se pregătească pentru examenul de admitere.

Admitere 2021 Facultatea de Drept, Universitatea București. Când are loc examenul de admitere

Admitere Facultatea de Drept, Universitatea București
Admitere 2021 Facultatea de Drept[Sursa foto: MediaFax Foto]

Admiterea 2021 la Facultatea de Drept, Universitatea București se face pe baza de concurs de admitere. Viitorii stundeți vor susține un examen la Limba română și Economie, pe data de 21 iulie. Elevii care au obținut pe perioada studiilor liceale premii la olimpiade școlare internaționale recunoscute de minister beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere și fără plata taxei de admitere, pe locuri finanțate de la buget.

Înscrierea la examenul de admitere 2021 la Facultatea de Drept, Universitatea București se va organiza doar on-line, candidații vor trebui să își creeze un cont personal, pe baza datelor de identificare personală, conform cărții de identitate sau pașaportului.

Citeste si: Calendar admitere facultate 2021. Când se fac înscrierile la facultate și ce documente sunt necesare pentru admitere

Subiecte Limba română la examenul de admitere 2021 Facultatea de Drept Universitatea București

Admitere 2021 Facultatea de Drept
Facultatea de Drept, Universitatea București[Sursa foto: MediaFax Foto]

Citeste si: Admitere 2021 Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila". Când este perioada de înscriere la Medicină

Pe site-ul Facultății de Drept sunt publicate propuneri de programă analitică pentru subiectele la Limba română pentru examenul de admitere 2021.

1. Total pozitii: 60, cuprinzând:

- Gramatică (morfosintaxa propoziției și sintaxa frazei)
b- Exprimare corectă: Ortografie, ortoepie, punctuație și forme gramaticale. Aspecte lexico-semantice

2.Detalieri (pe capitole):

- Sintaxa frazei: segmentarea propozițiilor, felul acestora și relațiile dintre ele.


- Morfosintaxa propoziției:
- clase lexico-gramaticale: definiții, tipuri, categorii gramaticale; funcții sintactice.
- Structura morfologică a cuvintelor flexibile și implicațiile ortografice: rădăcină/radical, prefixe, sufixe lexicale, sufixe gramaticale (verbale: de mod, de mod+ timp), desinențe (verbale: de număr+ persoană; nominale: de gen+ număr +caz), articole (hotărâte și nehotărâte). Ordinea liniară a acestor componente în structura cuvântului.
- Ortografie, ortoepie, punctuație și forme gramaticale (inventar aproximativ/ selectiv de probleme):
- accentuarea verbelor de conj. a III-a, pers. a II-a plural;- accentul;
- acordul adjectivului/ participiului;
- adjectivele pronominale de întărire (sg. și pl., N Ac/ G D, toate persoanele);
- despărțirea în silabe;
- forme de genitiv (dativ) la substantive (adjective);
- forme de plural la substantive (adjective);
- formele conjuncte (dativ, acuzativ, dativ+ acuzativ) ale pronumelor personale (reflexive) în acuzativ în combinație cu verbe;
- formele conjuncte (dativ, acuzativ, dativ+ acuzativ) ale pronumelor personale (reflexive) postpuse verbelor;
- formele conjuncte ale pronumelor personale în dativ cu verbul afi;- formele verbului a fi;
- gerunzii pasive (dat, -ă, -i, -efiind....);
- imperativul afirmativ/ negativ al verbelor (aface, a zice, a duce etc.);- ori și or; ori..., ori; sau..., sau...; nici..., nici...; și..., și...; nu numai..., ci și;
- perfectul simplu (pers. I și a II-a sg.) al verbelor de conj. a IV-a (terminate la infinitiv în —i sau —ii);
- pronumele/ adjectivele pronominale demonstrative (N Ac sg. și pl./ G D sg. și pl.);

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

- reguli de utilizare a virgulei/ perechii de virgule (virgulă exclusă, virgulă obligatorie — situații);
- relativul care în acuzativ — complement direct;
- scrierea cu I i/ 2 i/ 3 i la finală de cuvânt (și motivație gramaticală și/sau fonetică);
- verbe de tipul a continua...,
- verbele a ști, a scrie, a veni, a ține etc.
- Aspecte lexico-semantice:
- pleonasme;
- sensul cuvântului;
- sinonime, antonime, omonime, paronime.

Citeste si: Admitere 2021 Academia de Studii Economice, București. Calendarul admiterii, oferte de locuri, ce trebuie să conțină dosarul de înscriere

3. Bibilografie:

- programa și manualele de Limba română pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a, precum și cele de Limbași literatura română pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a, oricare dintre cele avizate și aprobate de Ministerul Educației, indiferent de editură și/sau anul apariției, dar nu înainte de 2010.
- Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM2), Editura Academiei, ediția 2005 — ortografie, ortoepie, punctuałie și forme gramaticale. DEX- Dicționarul explicativ al limbii române, editat de Academia Română și Institutul de Lingvistică ”lorgu Iordan-AI. Rosetti", ediția a 2-a, rev., București, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2009 — aspecte lexicosemantice.
- Marele dicționar de neologisme, ediția a X-a revăzută, augmentată și actualizată), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu) (sau ediții ulterioare).

Precizări: din manualele de limba și literatura română pentn-l clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a se vor reține doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice și de punctuație, precum și elementele referitoare la nivelurile limbii — fonetic, lexico-semantic și morfosintactic.

Citeste si: Admitere facultate 2021 sesiunea de toamnă. Când încep înscrierile la Universitatea București

Subiecte Economie la examenul de admitere 2021 Facultatea de Drept Universitatea București

Elevii care vor să urmeze Facultatea de Drept trebuie să se pregătească și la Economie. Examenul va conține 60 de cerințe la Limba română și 40 de cerințe la Economie.

1. Consumatorul și comportamentul său rațional

-  Nevoi și resurse
-  Cererea
-  Consumatorul și comportamentul său (costul de oportunitate, utilitatea economică)

2. Producătorul/întreprinzătorul și comportamentul său rațional

- Proprietatea și libera inițiativă
- Oferta
- Factorii de producție și combinarea acestora
- Costuri, productivitate, profit, eficientă economică

3. Piața -întâlnire a agenților economici

- Relația cerere-ofertă-preț în economia de piață
- Mecanismul concurențial
- Forme ale pieței: piața monetară, piața capitalurilor, piata muncii

4. Crestere si dezvoltare economica. Fluctuațiile economice

- Utilizarea venitului
- Creșterea și dezvoltarea economică
- Fluctuațiile macroeconomice

5. Echilibrul si dezechilibrul în economie

- Echilibrul și dezechilibrele în economie
- Principalele dezechilibre economice interne: inflația, șomajul

Notă: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor școlare în vigoare. Subiectele pentru examenul de admitere 2021 se elaborează în baza prezentei programe și nu vizează conținutul unui manual anume.

Citeste si: Calendar BAC 2021. Când încep înscrierile la Bacalaureat și în ce zile vor susține elevii claselor terminale de liceu probele scrise

Dosar admitere 2021 Facultatea de Drept, Universitatea București. Ce trebuie să conțină dosarul de admitere

Dosarul de admitere 2021 se va depune online. Dosarul fizic de înscriere va fi depus de candidat în perioada de confirmare a locurilor, respectiv în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale.

Lista documentelor necesare la dosarul de înscriere:

a) Fișă-tip de înscriere (candidații vor completa fișa-tip de înscriere, în care vor
menționa, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv);
b) Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) sau adeverință (în cazul
liceelor la care nu s-au eliberat încă diplomele pentru promoția 2021) eliberată de
către instituția de învățământ, în care se menționează media generală, notele la
probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost
eliberată diploma- în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoţită de
original pentru autentificare);
c) Certificatul de naștere- în copie legalizată sau în copie simplă (însoţită de original
pentru autentificare);
d) Adeverința medicală-tip, emisă cu cel mult 90 de zile înainte de data înscrierii, din
care să rezulte că este apt pentru admitere la facultate – în original, în copie legalizată
sau în copie simplă (însoţită de original pentru autentificare);
e) O fotografie ¾ încărcată și trei fotografii ¾ cm care vor fi depuse la dosar la
secretariat în momentul depunerii dosarului fizic;
f) C.I. sau pașaport- în copie simplă;
g) Chitanța/ordin de plată/dovada achitării on-line a taxei de înscriere la concursul de
admitere, în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universității din București.

Sursa: drept.unibuc.ro

Distribuie pe:
Galerie foto  Urmatorul articol
Abonează-te pe

Citește și:

Cel mai bine cotat liceu din București. Nu oricine ajunge să învețe aici

Admitere 2021 Academia de Studii Economice, București. Calendarul admiterii, oferte de locuri, ce trebuie să conțină dosarul de înscriere

Admitere 2021 Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila". Când este perioada de înscriere la Medicină

Dana Budeanu, previziuni despre următorul val de Coronavirus

"Moartea ne bate la ușă!" MOLIMA cumplită care tocmai a lovit sute de mii de oameni

IMAGINI INTERZISE! Andreea Esca și fiica ei Alexia au pozat GOALE! Fotografiile sunt pe tot internetul: "Valeleuu valeleuu"

Bomba din filmele pentru adulți. Theo Rose a făcut marea dezvăluire

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies