Calendar Creștin Ortodox 8 iunie 2022. Dezlegare la pește. Iată ce sfinți sunt prăznuiți astăzi de către Biserica Ortodoxă

Calendar Creștin Ortodox 8 iunie 2022. Dezlegare la pește. Biserica Ortodoxă și credincioșii săi îi prăznuiesc astazi pe Sfinții Mucenici Nicandru și Marcian.

Autor: Ioana Enache

In articol:

Calendar Creștin Ortodox 8 iunie 2022. Astăzi este zi cu dezlegare la pește, în care Biserica Ortodoxă și credincioșii săi îi prăznuiesc pe Sfinții Mucenici Nicandru și Marcian.

Calendar Creștin Ortodox 8 iunie 2022. Cine au fost Sfinții Mucenici Nicandru și Marcian

Calendar Creștin Ortodox 8 iunie 2022. Sfinții Mucenici Nicandru și Marcian au fost ostasi în armata romană, unde își îndeplineau serviciul militar la Durostorum, în provincia romană Moesia Inferior. În cursul unui război pe care Imperiul Roman l-a purtat împotriva perșilor, în anul 298, împărații de atunci, Dioclețian și Galeriu au hotărât să îndepărteze din armata romană pe toți aceia care erau creștini, considerând că aceștia nu luptă cu destulă vitejie pentru a apăra hotarele sau integritatea Imperiului Roman.

Citeste si: Calendar Creștin Ortodox IUNIE 2022. Vezi pe ce dată sunt Moșii de Vară

Astfel, în cetatea Durostorum au mărturisit pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos și au suferit pentru El moarte martirică doi ostași din armată romană și anume Marcian și Nicandru. Aflându-se că sunt creștini și recunoscând ei înșiși acest lucru au fost aruncați în închisoare și îndemnați să nege pe Hristos și să jertfească zeilor.

Sfinții au refuzat să renunțe la credință, fiind supuși la mai multe chinuri, până au fost uciși prin tăierea capului.

Calendar Creștin Ortodox 8 iunie 2022. Dezlegare la pește. Iată ce sfinți sunt prăznuiți astăzi de către Biserica Ortodoxă

Calendar Creștin Ortodox 8 iunie 2022. Dezlegare la pește. Iată ce sfinți sunt prăznuiți astăzi de către Biserica Ortodoxă

[Sursa foto: doxologia.ro]

Canonul Sfinților Nicandru și Marcian

Cântarea I

Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui ,,Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel fugăritul şi mergătorul pedestru l-a izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu”.

Stih: Sfintilor Nicandru si Marcian, rugati-vă lui Dumnezeu pentru noi.

De Hristos fiind luminati, ati părăsit desertăciunea lumii si v-ati alăturat ostii ceresti, cu care acum rugati-vă pentru cei ce voiesc a vă împleti vouă cunună de cântări duhovnicesti.

Stih: Sfintilor Nicandru si Marcian, rugati-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Blândul Păstor nu a voit a lăsa sufletele voastre să se piardă pe calea grijilor lumesti si v-a adus la lumina dreptei credinte, ca să Îl slăviti

pe El, Izvorul luminii.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Ca niste buni ostasi ai lui Hristos ati stat înaintea celor fărădelege si ati mărturisit Adevărul, Cel Ce v-a deschis usa muceniciei.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Nu înceta a mijloci pentru robii Tăi să se izbăvească de tirania ispitelor vrăjmasului si să se sălăsluiască la limanul pocăintei.

Citeste si: Când pică Moșii de vară 2022? Sărbătoarea are loc înainte de Rusalii

Cântarea a III-a

,, Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel Ce n-ai lăsat sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu profetul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, iubitorule de oameni.” 

Stih: Sfintilor Nicandru si Marcian, rugati-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Capetele voastre luminate de Soarele Cel vesnic au fost tăiate, dar Hristos v-a încununat si v-a dat spre sălăsluire patria cerească, unde nu încetati a vă ruga si pentru mântuirea sufletelor noastre.

Stih: Sfintilor Nicandru si Marcian, rugati-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca niste vrednici ostasi nu v-ati temut de amenintările tiranilor si temnita ati suferit, Hristos întărindu-vă cu darul Său a răbda toată prigonirea.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Sângele vostru s-a vărsat pentru mărturisirea lui Hristos, îngerii scriind în ceruri numele voastre, ca să vă rugati si pentru izbăvirea sufletelor noastre.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

În brate ai purtat pe Cel fără de ani si pe oamenii cei căzuti din robia mortii ai ridicat Stăpână, Ceea ce nu încetezi a Te ruga si pentru sufletele noastre.

Apoi aceste stihiri:

Paharul chinurilor ati băut pentru Adevăr si la masa cerească ati fost primiti de Împăratul tuturor, Cel Care a primit jertfa voastră si v-a sălăsluit în corturile slavei Sale, ca să aduceti jertfa cântărilor îngeresti.

Maica Luminii, caută cu milostivire spre robii Tăi, cei tulburati de multe chinuri, si pacea Fiului Tău o sădeste si în pământul inimilor noastre.

Sedealna

Doimea de mucenici să fie lăudată, că lui Hristos a urmat pe calea pătimirii si de slava Lui s-a si învrednicit în Împărătia Luminii, unde se roagă si pentru sufletele noastre cele întunecate de păcat.

Cântarea a IV-a

,, Nepăzind poruncile Tale Stăpâne, cu mintea mea intrând în patimile desfătărilor, am fost golit de har şi pentru răni zac gol; ci mă rog Ţie, Mântuitorule, mântuieşte-mă !”.

Stih: Sfintilor Nicandru si Marcian, rugati-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Nu v-ati temut a mărturisi pe Hristos, Sfintilor Mucenici, ci ati urmat cu tot curajul Celui Ce pentru noi a pătimit ca să ne ridice la înăltimea desăvârsirii.

Stih: Sfintilor Nicandru si Marcian, rugati-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Capetele voastre ca niste spice au fost tăiate pentru Capul Bisericii, dar îngerii v-au împletit cununi mucenicesti, ca să vă bucurati în cer pentru roadele nevointei voastre.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Din toate primejdiile izbăviti-ne pe noi, ca unii ce aveti acum îndrăzneală către Împăratul Cel fără de moarte si vă rugati pentru sufletele noastre.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Ca Una ce ai născut lumii pe Biruitorul mortii, înviază si sufletele noastre omorâte de fiarele întelegătoare ale păcatelor, ca să aducem multumire purtării Tale de grijă.

Cântarea a V-a

Citeste si: Cum arată Mihaela Rădulescu în costum de baie. Vedeta a împlinit 53 de ani- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

      ,, Căutând cu ochiul Tău cel neadormit, milostiveşte-Te spre mine, cel cuprins de dormitarea trândăviei, şi care slujesc somnului desfătărilor în patul patimilor; Cel Ce ţi-ai plecat capul pe Cruce şi Te-ai trezit de bunăvoie, micşorând Hristoase, noaptea păcatului, Cel Ce eşti lumina dreptăţii”.

Stih: Sfintilor Nicandru si Marcian, rugati-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Numai pe Hristos ati dorit si cele din lume ati părăsit, ca să împărătiti împreună cu Hristos, Cel Ce la lumina poruncilor Sale v-a povătuit.

Stih: Sfintilor Nicandru si Marcian, rugati-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca niste ramuri de finic ati înflorit, aducând rod bogat de mântuire, iar acum cu rugăciunile voastre hrăniti-ne si pe noi, cei flămânzi de toată fapta bună.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Stând înaintea Treimii cu îndrăzneală, aduceti-vă aminte si de noi, cei încurcati în multe griji lumesti si către pocăintă ne povătuiti.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Poarta mântuirii deschide-mi mie ca Una Ce Te-ai făcut poartă a Împăratului vietii spre scoaterea din pântecele mortii a neamului căzut al lui Adam.

Cântarea a VI-a

        Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfintilor Nicandru si Marcian, rugati-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca niste ostasi viteji ati nesocotit durerile chinurilor si sângele vostru v-ati vărsat pentru Hristos pe Care rugati-L să ne scoată pe noi la limanul mântuirii.

Stih: Sfintilor Nicandru si Marcian, rugati-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cetele îngeresti au săltat de bucurie când v-au văzut pe voi luptând nevăzut cu veliar, pe care si acum îl alungati cu săgetile rugăciunilor voastre de la cei ce vă cinstesc pe voi.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Ca niste flăcări stati înaintea Scaunului de heruvimi al Stăpânului, rugându-vă pentru cei ce sunt aprinsi de focul ispitelor.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Toată suflarea tie Îti aduce laudă Stăpână, căci cu adevărat ai născut lumii pe Dătătorul de viată, pe Cel Ce a scos pe Adam din cele mai de jos, surpând blestemul mortii.

Apoi aceste stihiri:

Ca niste sori străluciti în Împărătia Soarelui dreptătii, luminând pe toti cei din întunericul păcatului care au trebuintă de ajutorul vostru.

Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul

Luminători luminaţi v-aţi arătat, dumnezeieştilor Mucenici, făptura toată luminând-o cu strălucirea minunilor, dezlegând neputinţele şi adâncul întunericului izgonind şi lui Hristos Dumnezeu neîncetat vă rugati pentru noi toţi.

Prochimenul:

Evanghelia

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule...

Slavă... glas 2:

Pentru rugăciunile Mucenicilor Tăi, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum...

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira

Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.

Cu ale voastre mijlociri scoateti din umbra patimilor pe cei ce aleargă la lumina rugăciunilor voastre, ca unii ce sunteti stâlpi ai credintei celor ce vă cinstesc.

Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor 👎, a caror pomenire o savarsim, ale Sfintilor Mucenici Nicandru si Marcian, ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.

Doamne, miluieste (de 12 ori).

Cântarea a VII-a

        Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri! ”.

Stih: Sfintilor Nicandru si Marcian, rugati-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu aripile muceniciei ati zburat către lăcasurile ceresti si v-ati odihnit întru slava Treimii, către Care rugati-vă să mântuiască si sufletele noastre, odihnindu-le dinspre grijile cele lumesti.

Stih: Sfintilor Nicandru si Marcian, rugati-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Doimea de ostasi a lui Hristos a iesit biruitoare si acum mijloceste biruinta asupra patimilor si celor ce cinstesc pomenirea Mucenicilor lui Hristos.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cu florile rugăciunilor voastre acoperiti nevrednicia noastră si ne întăriti a trece cu bine peste toate încercările vietii.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Mireasă a Duhului, nu înceta a mijloci iertare si mare milă celor ce cu dragoste aduc tie flori de laude ceresti.

Cântarea a VIII-a

,, Văzându-Te soarele întins pe Cruce, şi-a strâns razele şi tot pământul s-a clătinat cu cutremur, Împărate al tuturor, văzându-Te de voie pătimind, Cel Ce eşti din fire nepătimitor. Pentru aceasta, Te rog Hristoase: Tămăduieşte ca un doctor patimile sufletului meu !”.

Stih: Sfintilor Nicandru si Marcian, rugati-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Valurile vietii nu v-au răpit de la dragostea Cuvântului, pe Care mărturisindu-L cu bărbătie, v-ati făcut părtasi luminii neapuse.

Stih: Sfintilor Nicandru si Marcian, rugati-vă lui Dumnezeu pentru noi.

În oglinda Duhului au săltat sufletele voastre, vitejilor ostasi ai lui Hristos, si biruitori v-ati arătat împotriva urâtorilor Adevărului.

Stih: Binecuvantam pe Tatal, pe Fiul si pe Sfantul Duh Domnul.

Ca niste stâlpi ai dreptei credinte ati strălucit în cetele Mucenicilor si vă rugati acum ca să ne izbăvim noi de împietrirea inimilor.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Veseleste-Te Preacurată, căci ai purtat în bratele Tale pe Împăratul vietii, pe Cel Ce a nimicit moartea si ne-a dat nouă izbăvire din adâncul păcatelor.

Cântarea a IX-a

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.

Stih: Sfintilor Nicandru si Marcian, rugati-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sabia rugăciunilor voastre, tăiati toate mrejele ispitelor, ca să nu cădem noi în adâncurile păcatelor.

Stih: Sfintilor Nicandru si Marcian, rugati-vă lui Dumnezeu pentru noi.

La lumina pocăintei povătuiti-mă pe mine, cel cumplit încurcat în grijile acestei lumi, ca să măresc purtarea voastră de grijă.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cetele Mucenicilor cu bucurie v-au primit pe voi în sânurile lor, căci ati biruit pe veliar si pentru Hristos, Viata lumii, viata voastră ati jertfit.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Bucură-Te, Preacurată, slava crestinilor, căci prin Tine am aflat împăcare cu Dumnezeu si întoarcere la cinstea cea dintâi.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea Ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Bucurati-vă, stele neapuse ale muceniciei, cei ce frumos împodobiti cerul Bisericii noastre, cu razele rugăciunilor călăuzindu-ne pe toti la limanul Cuvântului.

Capetele voastre au fost secerate de mânia asupritorilor, pe care alungati-i de la cei ce vă cinstesc pe voi.

Poarta rugăciunii deschideti mie, fericitilor ostasi ai lui Hristos, cei ce v-ati învrednicit a ajunge la limanurile cele line ale Adevărului.

Toată suflarea laudă pe Treimea Cea deofiintă, Care v-a si sălăsluit pe voi, Sfintilor Mucenici Marcian si Nicandru, întru lumina Împărătiei Sale.

Cu ale voastre mijlociri scoateti din prăpastia păcatelor pe cei ce cu umilintă mărturisesc nevointele muceniciei voastre.

Toate cetele îngeresti s-au bucurat, văzându-vă pe voi, cei în trup neputincios, biruind pe vrăjmasii cei fără de trup.

Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, cu Sfintii Mucenici Marcian si Nicandru şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule...Preasfanta Treime...Tatal nostru...

Nu încetati a mijloci mântuire celor ce vă cinstesc pe voi si care aleargă la acoperământul rugăciunilor voastre cu bucurie.

Biserica noastră păziti-o Sfintilor, de cumplitul vifor al eresurilor si pe cei ce cumplit s-au afundat în păcate ridicati-i la lumina pocăintei.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.

Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău

 

sursă: doxologia.ro

Distribuie pe:
Galerie foto  Urmatorul articol
Abonează-te pe

Citește și:

Moşii de vară 2022. Ce este bine să dai de pomană în Sâmbăta Morţilor

Pe ce dată pică Moșii de vară 2022? Sărbătoarea are loc înainte de Rusalii

Calendar Creștin Ortodox IUNIE 2022. Astăzi are loc sărbătoarea Sf. Petru și Pavel

Top 100 Mesaje de LA MULTI ANI pentru prieteni

Elena Udrea, DE NERECUNOSCUT! Nimeni nu ar mai recunoaște-o acum

Decizia radicală luată de Alina Sorescu, în plin proces de divorț: „Am decis să plecăm”

Greșeala pe care foarte multă lume o face atunci când pune ciorba în frigider. Cum poate fi păstrată această mâncare

Doliu uriaș în sport – Un campion mondial a fost împușcat în cap de poliție

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies