Calendar Ortodox Luni, 29 mai 2023. Sfânta Teodosia este cinstită astăzi

29 mai 2023. Citește canonul de rugăciune către Sfânta Mucenică Teodosia.

Autor: Alina Petre

In articol:

Calendar Ortodox Luni, 29 mai 2023. Biserica îi cinstește astăzi pe Sfânta Mucenică Teodosia și pe Sfinții Mucenici Olivian şi Alexandru.

Calendar Ortodox Luni, 29 mai 2023

Conform Calendarului Ortodox, la data de 29 mai, biserica îi pomenește pe Sfânta Mucenică Teodosia și pe Sfinții Mucenici Olivian şi Alexandru.

Sfânta Teodosia s-a născut într-o familie de păgâni, în Tir, cetatea Feniciei. Încă din copilărie propovăduia credința în Hristos și nu ascundea dragostea ei față de Dumnezeu.

Conform istoricului bisericesc Eusebiu de Cezareea, pe când avea doar 17 ani, Sfânta Teodosia a mers în vizită la creștinii care erau închiși în temnițe, forțați să se închine idolilor. Pentru gestul ei, a fost arestată și chinuită zile în șir, pentru a renunța la creștinism.

Sfânta Teodosia nu a acceptat, astfel că Împăratul a ordonat să fie aruncată în mare, cu o piatră legată la gât. Prin puterea lui Dumnezeu, Sfânta a revenit la mal, nevătămată și a mers în fața degrătorului.

În cele din urmă, Sfânta Teodosia a fost decapitată, primind astfel cununa muceniciei, în anul 308. Este prăznuită pe 29 mai, ziua în care moaștele sale au fost mutate la Constantinopol.

Citește și: Moșii de vară 2023. Rugăciunea care se citește în Sâmbăta Morților pentru mântuire

Calendar Ortodox Luni, 29 mai 2023. Sfânta Teodosia este cinstită astăzi

Calendar Ortodox Luni, 29 mai 2023. Sfânta Teodosia este cinstită astăzi

[Sursa foto: Shutterstock]

29 mai 2023. Canon de rugăciune către Sfânta Teodosia

Troparul Sfintei Muceniţe Teodosia, fecioara, glasul al 4-lea:

La fapta bună muceniţă, cu osârdie deprinzându-te, te-ai făcut vas iubit al lui Hristos şi locaş iubit al Preasfântului Duh.

Pentru aceasta ai ruşinat pe vrăjmaşul, cel ce se luptă cu neamul omenesc, bine pătimind şi arătat cu sabia credinţei ai ucis pe cel cu nume de fiară, Teodosia; şi bucurându-te te-ai mutat la cer, cerând pururea mare milă, celor ce cu credinţă te cinstesc pe tine.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Adâncul Mării Roşii cu urme neudate, pedestru trecându-l Israel cel de demult cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustiu o a biruit.

Stih: Sfântă Muceniță Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Dumnezeu, Cel Ce de bună voie S-a suit pe Cruce şi S-a făcut ţie Teodosia cale de pătimire, căci surpând pe tiranul, l-a făcut să se batjocorească de mucenici, ca o vrabie.

Stih: Sfântă Muceniță Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Cu bună tărie ai surpat la pământ pe înşelătorul, preacinstită Teodosia şi ca o purtătoare de biruinţă, ai primit cununa biruinţei, muceniţă prealăudată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel ce odinioară avea semeţie mare, acum s-a surpat, lovindu-se de răbdarea ta, sfântă muceniţă, căci luând asupra ta puterea Crucii, ai ruşinat pe cel ce fără de măsură se trufea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu vicleşug înşelându-mă şarpele, m-a luat rob, punând întru mine poftă a mă face dumnezeu; iar prin tine, Preacurată, chemându-mă din nou, chiar cu adevărat m-am îndumnezeit.

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine Biserica...

Stih: Sfântă Muceniță Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Pofta cea dumnezeiască pe tine Teodosia te-a arătat mireasă lui Hristos, căci ai iubit Crucea Lui, muceniţă credincioasă.

Stih: Sfântă Muceniță Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Părăsind purtarea de grijă a trupului cea făcătoare de stricăciune, cinstită Teodosia, vieţuieşti întru Duh făcător de viaţă, prealăudată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vindecă-mi cugetul cu cinstit darul tău cel de Dumnezeu dăruit şi sufletul meu care este slăbănogit de patimi tămăduieşte-l.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ridicat-ai, o, stăpână preacurată, chipul meu cel căzut, născând pe începătorul sculării noastre a tuturor.

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti puterea mea, Doamne şi scăparea şi întărirea.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat întru a sa rânduială, precum se cuvine strigând: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfântă Muceniță Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Citeste si: Se dau 1.500 de lei de persoană! Banii intră direct pe card. Cine sunt beneficiarii- kanald.ro

Citeste si: UPDATE/FOTO/VIDEO- O tânără a fost descoperită decedată pe o plajă din Mamaia. Ea a fost văzută de mai mulți trecători care au apelat 112: „S-ar fi putut întâmpla peste noapte”- stirilekanald.ro

Mândrindu-se tiranul cel viclean, socotea ca să înspăimânteze cu muncile bună întărirea răbdării tale, iar tu prealăudată strigai: Slavă lui Dumnezeu.

Stih: Sfântă Muceniță Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Cu cunoştinţă de mai înainte te-ai îmbogăţit de dumnezeiasca numire cea de Dumnezeu dată, muceniţă purtătoare de chinuri, căci te-ai făcut dare lui Dumnezeu, veselindu-ne pe noi care cu credinţă şi cu dragoste te cinstim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind înfrumuseţată şi îmbrăcată cu podoabă mucenicească, înroşită cu sângele tău, cugetătoare de Dumnezeu Teodosia, strigai Mirelui tău: Cu dragoste voi alerga după Tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară Preacurată, cu cuviinţă dumnezeiască ai născut pe Cuvântul Întrupat şi ai rămas Fecioară; drept aceea cu glasuri netăcute şi cu credinţă neîndoită, strigăm ţie: Stăpână, bucură-te.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Tu, Doamne, lumina mea, în lume ai venit, lumina cea sfântă, Care întorci din întunericul necunoştinţei, pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă.

Stih: Sfântă Muceniță Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Cu cuget dumnezeiesc iubind fecioarele pe Hristos, au mers după Dânsul, slăvindu-L cu cântări.

Stih: Sfântă Muceniță Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Schimbând viaţa cea vremelnică, pe viaţa cea veşnică, prin puţin sânge, a moştenit muceniţa împărăţia cerurilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Moaştele mucenicilor ca nişte izvoare curg tămăduiri celor bolnavi şi prin credinţă vindecă bolile sufletelor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cine poate să tâlcuiască taina ta, Preacurată? Căci pe Ziditorul, pe Care nu-L încap toate, L-ai încăput în pântecele tău.

Citește și: Ce se dă de pomană la Moșii de vară 2023. Iată ce e bine să împarți pentru sufletele celor adormiți

Calendar Ortodox Luni, 29 mai 2023. Sfânta Teodosia este cinstită astăzi

Calendar Ortodox Luni, 29 mai 2023. Sfânta Teodosia este cinstită astăzi

[Sursa foto: Shutterstock]

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie...

Stih: Sfântă Muceniță Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Pentru Tine Hristoase cu sârguinţă a primit moarte muceniţa Teodosia, înspăimântându-se de îngrozirile tiranilor, urmând patimii Tale celei de bună voie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărindu-se femeile cu Crucea Ta, fiind rănite de dorire şi de dragostea Ta cea dumnezeiască, prea lesne au călcat capetele balaurilor, precum ai zis, Mântuitorule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mirele cel înţelegător, aflându-te pe tine Porumbiţă cu totul desăvârşită şi Preacurată şi Crin foarte luminos şi Floare din văi, S-a sălăşluit întru tine, o, Maică a lui Dumnezeu.

Irmosul:

Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne, Biserica strigă către Tine, de sângele demonilor curăţindu-se, cu sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Căutând cele de sus...

Cu ostenelile ai câştigat viaţa cea fără osteneală şi în sângiurile tale ai înecat pe vrăjmaşul cel spurcat al Bisericii lui Hristos, prealăudată şi te bucuri cu oştile cele de sus, acoperind pe cei ce săvârşesc pomenirea ta.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

În cuptorul persienesc tinerii lui Avraam, cu pofta dreptei credinţe, mai vârtos decât cu văpaia focului fiind aprinşi, au strigat: Binecuvântat eşti în Biserica slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfântă Muceniță Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Citeste si: Noi detalii ies la iveală în urma decesului Laurei Roșca! Obiectele personale ale lui DJ Lalla au fost găsite pe o plajă din Mamaia. Tatăl fetei, mărturisiri dureroase despre decesul fiicei sale!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Acuzații tulburătoare. Mai mulți copii ar fi fost bătuți de educatoare- stirilekanald.ro

Citeste si: ”Îmi pare foarte rău” Cum a reacționat fosta iubită a lui Andre Bîrleanu, după ce modelul a fost acuzat că și-a răpit, bătut și abuzat actuala parteneră în centrul Capitalei- radioimpuls.ro

Văzându-te noi pe tine, muceniţă, împodobită cu frumuseţi de Dumnezeu date, cu credinţă şi cu cântări, curat strigăm Mirelui tău: Binecuvântat eşti în Biserica slavei Tale, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împreună cu fecioarele purtând făclie, ai intrat acum, muceniţă, bucurându-te, în cămara cea cerească a Mirelui strigând: Binecuvântat eşti în Biserica slavei Tale, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce sade pe tronul cel înălţat, aflându-te pe tine pe pământ Tron de cuviinţă dumnezeiască, Fecioară, S-a odihnit întru tine. Binecuvântată eşti tu între femei, Preacurată Stăpână.

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi...

Stih: Sfântă Muceniță Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Dezlegându-te de legăturile trupului, cinstită Teodosia, cu bucurie ai zburat către cămara Mirelui cea luminoasă, dănţuind ca o mireasă şi strălucind cu sânge roşu mucenicesc şi strigând: Toate lucrurile lăudaţi pe Domnul, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfântă Muceniță Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Învrednicitu-te-ai luminat a locui în cămara Mirelui cea cerească, cinstită Teodosia, aflând mărire veşnică pururea pomenită şi cu adevărat te-ai îmbogăţit cu roada vitejiei tale, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Arătatu-te-ai cu adevărat purtătoare de nume, cinstită Teodosia, căci dare de Dumnezeu preaaleasă te-ai dat nouă, preaînţeleaptă, izvorând râuri de daruri, mai presus de cuget, celor ce cu credinţă cântă: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, şi-l preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu adevărat născând pe Dumnezeu, cu adevărat te-ai arătat maică a lui Dumnezeu, Preacurată, purtând adevărată numire a Dumnezeirii, asemenea cu naşterea. Pentru aceea noi credincioşii cu cuget dumnezeiesc te mărim, Născătoare de Dumnezeu, Preacurată Stăpână.

Irmosul:

Să lăudam, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Daniil, gurile leilor cele deschise în groapă le-a încuiat şi puterea focului a stins, cu buna faptă încingându-se, tinerii cei iubitori de dreapta credinţă, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos, piatra cea netăiată...

Citește și: Zile libere Rusalii 2023. Românii se bucură de o nouă mini vacanță în luna iunie. Bugetarii au un weekend prelungit

Stih: Sfântă Muceniță Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Cu rugăciunile tale, de Dumnezeu cugetătoare, muceniţă Teodosia, prealăudată, dezleagă lanţurile greşelilor celor ce cu dreaptă credinţă te laudă pe tine, ca una ce stai înaintea lui Dumnezeu Atotţiitorului, preacinstită.

Stih: Sfântă Muceniță Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Îndumnezeindu-te cu plecarea către Dumnezeu, cu iscusire ai câştigat pofta strămoaşei Eva, făcându-te Dumnezeu prin împărtăşire dumnezeiască; pentru aceasta, preafericită Teodosia, pe tine te fericim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu totul este dulceaţă Mirele tău, purtătoare de chinuri, muceniţă Teodosia; cu totul este veselie sufletească Hristos, de Care acum îndestulându-te, adu-ţi aminte de noi cu rugăciunile tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul, Cel ce a împodobit toate, vrând să Se întrupeze, S-a sălăşluit întru tine, pe tine singură aflându-te mai sfântă decât toate şi te-a arătat cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, Maică Fecioară.

Irmosul:

Hristos, piatra cea netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine muntele cel netăiat Fecioară S-a tăiat, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pe tine Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...

Dare lui Dumnezeu eşti după cuviinţă, muceniţă înţeleaptă, strălucind întru pătimire şi întru luminată feciorie, cu razele luminând cugetele tuturor, celor ce pururea te cinstesc pe tine cu credinţă, Teodosia şi săvârşesc pe pământ praznicul tău cel prealuminat, de Dumnezeu fericită.

SEDELNA, glasul al 8-lea: Podobie: Pe înţelepciunea...

Cu curgerea sângiurilor tale toată puterea diavolului celui viclean, cu adevărat înecând mărită, adâncul cel mare al chinurilor fără vătămare ai trecut şi intrând în cămara cea cerească, te-ai sălăşluit în pământul cel sfânt,

după vrednicie primind plata ostenelilor, prealăudată Teodosia; roagă pe Hristos Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greşeli, celor ce cu dragoste cinstesc sfântă pomenirea ta.

Surse: doxologia.ro, pravila.ro

Distribuie pe:
Galerie foto  Urmatorul articol
Abonează-te pe

Citește și:

Când se termină Postul Sfinților Petru și Pavel 2023. Data la care creștinii ortodocși ies din post

Ce se împarte la parastasul de 3 luni, 6, luni, 9 luni și 1 an. Vezi ce nu trebuie să lipsească de pe masă la pomenirea morților

Mai multe obiecte care aparţineau DJ-iței Lalla, găsite pe plajă în apropierea locului unde a fost descoperit trupul femeii

Lorena va izbucni în lacrimi! „Va rog frumos să mă votați în Gală să plec acasă!” Aflați cum va reacționa Laurențiu și ce se va întâmpla, sâmbătă, 30 septembrie, în Casa...

Un matematician celebru spune că lumea riscă să fie anihilată din cauza a cinci oameni

„Eu am lăsat totul în urmă și am plecat doar cu hainele mele!” Alex Ashraf a dat cărțile pe față! Ce a spus despre divorțul de Oana Zăvoranu, după ce bruneta l-a acuzat de...

”A venit cu o piedică de mort acasă” Noi detalii șocante ies la iveală despre mariajul dintre Oana Zăvoranu și Alex Ashraf

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies