Calendar Ortodox OCTOMBRIE 2022. Pe ce dată este sărbătoarea Sfântului Dumitru, Ocrotitorul Bucureștilor

Calendar Creștin Ortodox OCTOMBRIE 2022. Vezi care sunt cele mai mari sărbători din a doua lună de toamnă.

Autor: Elena Popescu

In articol:

Calendar Creștin Ortodox OCTOMBRIE 2022. Vezi care sunt cele mai importante sărbători creștine din luna Octombrie, dar şi când are loc sărbătoarea Sfântului Dumitru.

Luna Octombrie mai este denumită în limbaj popular și luna lui Brumărel. Această lună are 31 de zile, ziua are 11 ore, iar noaptea are 13 ore.

Calendar Creștin Ortodox OCTOMBRIE 2022

 1. S ✝) Sfântul Cuvios Chiriac de la Bisericani; ✝) Sfântul Cuvios Iosif de la Bisericani; (✝) Acoperământul Maicii Domnului; Cămaşa Domnului şi Stâlpul de viaţă dătător; Sfânta Sidonia din Georgia; Sfinții Împărați ai Georgiei, Mirian și Nana; Sfântul Apostol Anania; Sfântul Cuvios Roman Melodul;
 2. D Sfinții Mucenici David și Constantin, prinți ai Georgiei; Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian; Sfânta Muceniță Iustina; Sfântul Cuvios Teofil; ✝) Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor)
 3. L Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Teoctist; Ap. Efeseni 1, 22-23; 2, 1-5; Ev. Marcu 10, 46-52
 4. M Sfântul Mucenic Evdemoz din Georgia; Sfânta Muceniță Verina; Sfânta Muceniță Prosdoca; Sfânta Muceniță Domnina; Sfântul Mucenic Audact; Sfânta Muceniță Calistena; Sfântul Sfințit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei; Ap.
  Efeseni 2, 19-22; 3, 1-7; Ev. Marcu 11, 11-23
 5. M ✝) Sfântul Cuvios Misail de la Mănăstirea Turnu; ✝) Sfântul Cuvios Daniil de la Mănăstirea Turnu; Sfânta Muceniță Haritina; Sfânta Muceniță Mamelta; Soborul Sfinților Ierarhi ai Moscovei; Sfântul Evdochim Vatopedinul; Ap. Efeseni 3, 8-21; Ev. Marcu 11, 22-26
 6. J Sfântul Grigorie Khandzteli din Georgia; Sfântul Apostol Toma; Sfânta Muceniță Erotiida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea de toți fericită”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Odighitria” de la Xenofont; Ap.
  Efeseni 4, 14-17; Ev. Marcu 11, 27-33
 7. V Sfântul Iosif din Khevi, Georgia; ✝ Sfântul Mare Mucenic Serghie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Vah; Sfântul Mucenic Iulian, preotul; Sfântul Mucenic Chesarie, diaconul; Sfântul Mucenic Polihronie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov; Ap. Efeseni 4, 17-25; Ev. Marcu 12, 1-12
 8. S Sfânta Cuvioasă Taisia; Sfânta Cuvioasă Pelaghia; Sfântul Nou Mucenic Ignatie; Ap. I Corinteni 14, 20-25; Ev. Matei 25, 1-13
 9. D Sfânta Cuvioasă Atanasia; Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu; Sfântul Cuvios Andronic; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Korsun; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potolește întristările noastre”; ✝) Duminica a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Luca 7, 11-16; glas 8, 
 10. L Sfânta Muceniţă Evlampia, sora Sfântului Mucenic Evlampie; Sfântul Cuvios Vasian; Sfântul Cuvios Teofil Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Evlampie; Sfântul Ambrozie de la Optina; Sfântul Inochentie al Penzei; Sfinţii 26 de cuvioşi mucenici de la Zografu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Acatist” – Prevestitoarea de la Mănăstirea Zografu; Ap. Efeseni 4, 25-32; Ev. Luca 3, 19-22
 11. M Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei; Sfânta Muceniță Zenaida; Sfântul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi; Sfânta Muceniță Filonila; Soborul Sfinților Stareți de la Optina; Sfântul Lev de la Optina; Ap. Efeseni 5, 20-25; Ev. Luca 3, 23-38; 4, 1
 12. M Sfântul Mucenic Tarah; Sfântul Mucenic Andronic; Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei; Sfântul Mucenic Prov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kaluga; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Ierusalim; Ap. Efeseni 5, 25-33; Ev. Luca 4, 1-15
 13. J ✝ Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași; Sfântul Mucenic Florentie; Sfânta Muceniță Agatonica; Sfântul Mucenic Carp; Sfântul Mucenic Papil; Sfântul Mucenic Agatodor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Șapte lacuri”; Aducerea Icoanei Maicii Domnului din Iviron la Moscova; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sedmiezerskaya”; Ap. Efeseni 5, 33; 6, 1-9; Ev. Luca 4, 16-22
 14. V Sfântul Mucenic Chelsie; Sfântul Mucenic Ghervasie; Sfântul Mucenic Nazarie; Sfântul Mucenic Protasie; Sfântul Silvan, Episcopul Gazei; ✝) Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Cosma de Yakhrom”;
 15. S Sfântul Mucenic Luchian preotul; Sfântul Ierarh Savin, Episcopul Ciprului; Sfântul Ierarh Vars, Episcopul Edesei; Sfântul Cuvios Eftimie cel Nou; 
 16. D Sfântul Mucenic Domnin; Sfântul Mucenic Longhin Sutașul; Sfântul Mucenic Leontie; Sfântul Mucenic Dometie; Sfântul Mucenic Terentie; Sfântul Cuvios Mal; ✝) Duminica a 21-a după Rusalii (Pilda semănătorului- a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic); Ap. Galateni 2, 16-20; al Sf. Părinți: Ap. Tit 3, 8-15; Ev. Luca 8, 5-15; 
 17. L Sfântul Proroc Osea; Sfântul Cuvios Mucenic Andrei din Creta; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Izbăvitoarea”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Întru naștere fecioria ai păzit”; Ap. Filipeni 1, 1-7;
 18. M Sfânta Cuvioasă Eufrosina de la Mega Spileo; Sfântul Cuvios Teodor de la Mega Spileo; Sfântul Cuvios Simeon de la Mega Spileo; Sfântul Apostol și Evanghelist Luca; Sfântul Mucenic Marin cel Bătrân; Sfântul Cuvios Iulian; Sfântul Mucenic Domnin; Ap. Filipeni 1, 8-14; Ev. Luca 5, 12-16
 19. M Sfântul Proroc Ioil; Sfântul Mucenic Uar; Sfântul Mucenic Felix, preotul; Sfântul Mucenic Eusebiu, diaconul; Sfântul Cuvios Ioan de la Rila; Sfânta Cleopatra; Ap. Filipeni 1, 12-19; Ev. Luca 5, 33-39
 20. J Sfântul Mare Mucenic Artemie; Sfânta Cuvioasă Matrona; Sfântul Gherasim din Kefalonia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Philermos; Ap. Filipeni 1, 20-27; Ev. Luca 6, 12-19
 21. V ✝) Sfântul Cuvios Mărturisitor Visarion; ✝) Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofronie; ✝) Sfântul Mucenic Oprea; ✝) Sfântul Preot Mărturisitor Ioan din Galeș; ✝) Sfântul Preot Mărturisitor Moise Măcinic din Sibiel; Sfântul Cuvios Ilarion cel Mare; Sfântul Cuvios Filothei Dionisiatul; Ap. Filipeni 1, 27-30; 2, 1-4; Ev. Luca 6, 17-23
 22. S Sfânta Muceniță Elisaveta; Sfânta Muceniță Anna; Sfânta Muceniță Teodota; Sfântul Ierarh, întocmai cu apostolii, Averchie, Episcopul Ierapolei; Sfinții 7 tineri din Efes; Sfântul Kukșa din Odessa; Sfânta Muceniță Gligheria din Adrianopol; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kazan; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Andronic”; Ap. I Corinteni 15, 58; 16, 1-3; Ev. Luca 5, 17-26
 23. D Sfântul Cuvios Macarie Romanul; Sfântul Ierarh Ignatie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Apostol Iacob, ruda Domnului, primul episcop al Ierusalimului; Sfântul Cuvios Petroniu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia”; ✝) Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni 2, 4-10; Ev. Luca 8, 26-39; glas 2, voscr. 8
 24. L Sfântul Mucenic Sotirih; Sfântul Mucenic Marcu; Sfântul Mucenic Valentin; Sfânta Muceniță Sebastiana; Sfântul Mare Mucenic Areta; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți”; Ap. Filipeni 2, 12-16; Ev. Luca 6, 24-30
 25. M Sfântul Mucenic Marcian; Sfântul Mucenic Martirie; Sfântul Mucenic Valerian; Sfânta Cuvioasă Tavita; Sfântul Mucenic Hrisaf; Ap. Filipeni 2, 16-23; Ev. Luca 6, 37-45
 26. M ✝) Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir; Ap. Filipeni 2, 24-30; Ev. Luca 6, 46-49; 7, 1
 27. J ✝ Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște se află în Catedrala Patriarhală; Sfântul Mucenic Nestor; Ap. Filipeni 3, 1-8; Ev. Luca 7, 17-30
 28. V ✝ Sfântul Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești; Sfânta Cuvioasă Teofana Basarab; Sfântul Sfințit Mucenic Neofit, Episcop de Urbnisi; Sfânta Muceniţă Neonila, soția Sfântului Mucenic Terentie; Sfântul Firmilian, Episcopul Cezareei Capadociei; Sfântul Ierarh Dimitrie, Mitropolitul Rostovului; Sfântul Mucenic Terentie cu cei 7 fii ai săi; Sfântul Mucenic Vilie; Sfântul Cuvios Ştefan Savaitul; Sfântul Cuvios Teofil cel Nebun pentru Hristos; Sfantul Iov de la Poceaev; Ap. Filipeni 3, 8-19; Ev. Luca 7, 31-35
 29. S Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana; Sfântul Cuvios Avramie și Maria, nepoata sa; Sfântul Nou Mucenic Timotei Esfigmenitul; Ap. II Corinteni 1, 8-11; Ev. Luca 5, 27-32
 30. D Sfânta Muceniţă Zenovia, sora Sfântului Mucenic Zenovie; Sfântul Apostol Cleopa; Sfântul Sfințit Mucenic Zenovie, Episcopul Ciliciei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ozeriansk”; Sfântul Ștefan Milutin, țarul sârbilor; ✝) Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr); Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Luca 16, 19-31; glas 3, voscr. 9
 31. L Cei o sută de mii de mucenici din Tbilisi, Georgia; Sfântul Apostol Apelie; Sfântul Apostol Stahie; Sfântul Apostol Amplie; Sfântul Apostol Urban; Sfântul Apostol Aristobul; Sfântul Apostol Narcis; Sfântul Mucenic Epimah; Ap. Filipeni 4, 10-23; Ev. Luca 7, 36-50

Citeste si: Pe ce dată sunt Moșii de toamnă 2022? Vezi când are loc pomenirea morților în această toamnă

Calendar Creștin Ortodox OCTOMBRIE 2022. Cele mai importante sărbători din luna octombrie

Calendar Creștin Ortodox OCTOMBRIE 2022. Cele mai importante sărbători din luna octombrie

[Sursa foto: PixaBay]

Marile Sărbători ale lunii Octombrie 2022

Prima sărbătoare importantă din octombrie 2022 este Acoperământul Maicii Domnului, care se sărbătorește chiar pe 1 octombrie 2022.

La jumătatea lunii octombrie este mare sărbătoare la Iași. Pe 14 octombrie 2022, creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva.

Totodată, Bucureștiul îmbracă straie de sărbătoare în luna octombrie. Pe 26 și 27 octombrie se cinstesc Sfinții Dimitrie, Izvorâtorul de Mir și Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștiului, ale cărui moaște se află la Catedrala Patriarhală din Capitală.

Citeste si: Moşii de toamnă 2022. Tradiţii şi obiceiuri care se respectă în Sâmbăta Morților

Calendar Creștin Ortodox OCTOMBRIE 2022. Cele mai importante sărbători din luna octombrie

Calendar Creștin Ortodox OCTOMBRIE 2022. Cele mai importante sărbători din luna octombrie

[Sursa foto: PixaBay]

Canon de rugăciune către Sfântul Dimitrie, Ocrotitorul Bucureștilor

Troparul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, glasul al 8-lea:

Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci, să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioase Părinte Dimitrie, duhul tău.

Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Dreapta Ta cea purtătoare...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pururea fiind cu Dum­nezeu, cu toiagul neador­mitelor tale rugăciuni, pe Faraon cel gânditor, cu toată oas­tea lui îneacă-l, rugămu-ne, pă­rintele nostru, ca să te mărim cu laude.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rod bun din părinţi binecredincioşi născându-te, Părinte Dimitrie, iar mai ales prin Sfântul Duh şi prin Botez renăscându-te, ai ajuns la mă­sura vârstei plinirii lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Edenul încă de aici l-ai do­bândit cu blândeţe şi smerenie vieţuind; unde acum locuind şi îndulcindu-te de faţa Stăpânu­lui, stăruitor roagă-L pentru noi, Sfinte Dimitrie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

David mai întâi, strămoşul tău, Împărăteasă te-a numit şi Munte Închegat, în care bine a voit Dumnezeu a locui cu Trup omenesc. Deci şi noi, Preacurată, Născătoare de Dumnezeu, te vestim.

Catavasia: Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împără­tesei Maici; şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Cântarea a 3-a. Irmos: Însuţi Cel Ce ştii neputinţa...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Faptele tale pe pământ, pildă ne-au rămas, Preacu­vioase Părinte Dimitrie; ca urmând ţie, să slujim lui Dum­nezeu şi cu tine să ne odihnim în pământul celor blânzi în vecii vecilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Moaştele tale nouă s-au făcut izvor pururea curgător, de multe minuni şi tămăduiri că bolile năpraznice le alungă de la noi şi pe cei ce caută a ne pierde, îi dă pierzării, părinte, cu harul tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Armă bine plăcută lui Dum­nezeu, o, părinte, ai aflat, că, biruind pe vechiul vrăjmaş, cu traiul tău cel simplu, sub pi­cioare ţi l-ai supus. Deci supune şi acum credinciosului nostru popor pe tot vrăjmaşul şi po­trivnicul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Treime Nedespărţită, un Dum­nezeu, Părinte, Fiul şi Preasfinte Duhule, se roagă Ţie Preacu­rata Maria, cu Preacuviosul Dimitrie, miluieşte lumea Ta, care cu dreaptă credinţă Te laudă.

Catavasia: Pe ai tăi cântăreţi, Născă­toare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i, în Dumnezeiască Mărirea ta, de cununile măririi învrednicindu-i.

Cântarea a 4-a. Irmos: Munte Umbrit cu harul...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Raiul cugetând în minte, Sfinte Dimitrie, ale lumii desfă­tări întru nimic le-ai socotit şi aici, în viaţa ta pe pământ, în linişte petrecând, acum te îndulceşti de pomul vieţii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iisus Dumnezeu, cu harul său umbrindu-te, El care a grăit prin prooroci, că aceia îi sunt iubiţi, adică cei blânzi, te-ai îndepărtat prin munţi şi prin peşteri, ridicând cu bu­curie jugul Lui.

Citeste si: „Mă bârfești și mă vorbești.” Ce mesaj a transmis Marius Elisei pe rețelele de socializare- kfetele.ro

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iernând gol şi fără acope­rământ ani mulţi pe pământ, te încălzea cu harul Său Umbrirea Preasfântului Duh. Iar acum te încălzeşte sânul lui Avraam, Părinte Dimitrie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ceasul cel înfricoşător al ju­decăţii cugetând, întru suspinuri neîncetat ziua şi noaptea ai petrecut; şi cu posturi şi privegheri trupul topindu-ţi, Sfinte Dimitrie, prin smerenie ai sur­pat sprânceana lui veliar.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Eva, cu neascultare de pom atingându-se, moarte a adus lumii; iar prin ascultarea ta, „Iată roaba Domnului!”, Viaţă Veşnică lumii ai odrăslit, născând, Fecioară, pe Hristos Dumnezeu.

Catavasie: Sfatul cel neurmat şi Dumnezeiesc al Întrupării Tale, celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 5-a. Irmos: Cel Ce ai luminat...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luceafăr luminat a toată lumea, părinte, te-ai ară­tat, căci după multe osteneli ale pustiei, ce ai săvârşit, har de minuni ai primit; toată boala tămăduieşti, de la toţi cei ce năzuiesc la tine cu credinţă.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Minunată a fost viaţa ta, în­ţelepte părinte, minunată s-a arătat încă şi mutarea ta; mi­nunată a fost şi aflarea ta, ie­şind din apele Lomului, ca o comoară de mult preţ.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-a după mulţi ani din ape Dumnezeu şi ai tămă­duit pe cel cuprins de duh ne­curat, izvorând tămăduiri şi celor ce veneau la sfintele tale moaşte, spre Slava lui Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ridicând din apă trupul tău cu cinste clerul Bisericii, tot po­porul cu bucurie sălta veselindu-se şi cu cântări şi laude l-a pus în Biserica Basarabi, ca un har primit lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ieşiţi şi staţi de faţă toţi ritorii şi cei cu multe învăţături, de împletiţi Fecioarei cununi frumoase de laudă; că stă de faţă acum slăvind pe cei ce cântă cu dreaptă credinţă mi­nunile ei.

Catavasia: Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut Fiu pe Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

Cântarea a 6-a. Irmos: Pe Proorocul Iona...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Laudă lui Dumnezeu să trimitem neîncetat, căci ne-a dat ocrotitor şi de bine făcător pe Sfântul Dimitrie: părinte, doctor şi de minuni făcător!

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Auzi, părinte, pe fiii tăi, care te roagă neîncetat; vezi necazu­rile lor, izbăvindu-i din nevoi; întâmpină nevoia, dând la toţi bogată mila ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Unime în Trei Ipostasuri, Treime Nedespărţită, Părinte, Fiule şi Sfinte Duhule Cel Drept, miluieşte-ne pe noi, cei ce ne închinăm Stăpânirii Tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Duhul Sfânt umbrindu-te, Fecioară Maica Domnului, ai născut fără ispită de bărbat pe Dumnezeu şi ai rămas Fecioară după naştere ca şi mai înainte de naştere.

Catavasie: Înţelepţii de Dumnezeu, care faceţi acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit, al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce s-a născut dintr-Însa.

CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Apărătoare Doamnă...

Apărător al său nebiruit şi neînfrânat, ca unul care prin tine din nevoi s-a mântuit, te pune înainte oraşul tău, Sfinte Preacuvioase Dimi­trie. Ci, ca cel ce ai îndrăzneală către Dumnezeu, apără-ne de toate nevoile, ca să strigăm ţie: bucură-te, făcătorule de mi­nuni, Sfinte Dimitrie!

Cântarea a 7-a. Irmos: Pe tine Cuptor Înţelegător...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ieşind ca Avraam din patria ta, ai venit să ne cercetezi, ca un tată prea dorit, pe noi, iubiţii fiii tăi, ce eram de tot pierduţi, de nenumăraţii vrăj­maşi şi de desele boli; şi de toa­te acestea ne-ai scăpat, Sfinte Dimitrie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmând lui Hristos, numai cu atingerea de cinstitul tău trup alungi toată boala celor ce cu credinţă vin şi de păcate sufleteşti îi curăţeşti, Sfinte Preacuvioase Părinte Dimitrie; deci cu un glas te lăudăm, mă­rind pomenirea ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mare uşurare cu adevărat a luat toată ţara Daciei, cu pri­mirea trupului tău în sânurile ei, căci îndată s-a gonit boala ciumei cea prea grea şi pe cei ce căutau a o pierde, i-ai înfrânt.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Inima mea cea rănită de asuprelile celui viclean, vindec-o ca o Milostivă, de Dumnezeu Născătoare, Preacurată Maică, Ceea ce ai născut în cbip de negrăit pe Cel Ce S-a răstignit cu Trupul pe Cruce.

Catavasia: N-au slujit făpturii cuge­tătorii de Dumnezeu, ci numai Făcătorului; ci, groaza focului bărbăteşte înfruntând-o, se bucurau cântând: Prealăudate Dumnezeul părinţilor noştri şi Doamne, bine eşti cuvântat!

Cântarea a 8-a. Irmos: Taină mai presus de minte...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cheamă în taină sicriul tău, sfinte, pe toţi câţi pă­timesc în nevoi: cei ce sunteţi bântuiţi de duhuri rele, de fri­guri şi de ciumă, veniţi cu cre­dinţă şi cu dragoste, de vă atin­geţi de moaştele Sfântului Dimitrie şi fără de plată vă primiţi sănătatea.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Umpli de bună mireasmă du­hovnicească pe toţi, din sicriul moaştelor tale. Pentru aceasta cu rugăciunile tale, îngroapă pe cei ce vor să ne dea pierzării, în luciul cel fără de fund. Că al doilea Moise al nostru te avem, de la Dumnezeul părinţilor noştri.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Gura ta cea de Dumnezeu cinstitoare deschide-o şi fă ru­găciune pentru tot clerul Bise­ricii tale, pentru arhierei şi că­lugări, pentru preoţi sfinţitori şi pentru tot sufletul creştinesc; ca, păzindu-se în pace cu solirea ta, să binecuvinteze pe Domnul întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Eu sunt pomul cel fără de roadă şi mă tem de tăiere şi de focul gheenei. Deci, milostiveşte-Te, Hristoase Doamne şi mă miluieşte, că se roagă Ţie Fecioara Maica Ta şi al Tău Preacuvios Dimitrie, dimpreună şi adunările sfinţilor şi cele fără de trupuri Puteri gânditoare.

Catavasie: Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită, pe toată lumea ridică să-Ţi cânte Ţie: pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Norul cel Purtător...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rămân cu totul fără glas şi înspăimântat de minune, cum Episcopul Ioanichie al Preslaviei, numai cât a sărutat preacinstit trupul tău şi s-a sculat; iar pe cei ce au vrut să fure din moaştele tale i-ai pedepsit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aducându-ne aminte de ne­putinţa firii noastre, socotind însă şi mărimea harului tău, sfinte, îndrăzneala ce ai luat de la Dumnezeu, Sfinte Dimitrie, nu ne pricepem a-ţi împleti laudă vrednică, ci primeşte pe cea după putinţa noastră.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Dimitrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Saltă şi dănţuieşte satul Basarabi, o, părinte, căci întru dânsul ai crescut, vieţuind în­gereşte. Dar se laudă mai ales şi România, avându-te, Sfinte Dimitrie, vistierie nefurată şi voievod apărător nebiruit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Iisus Hristos Domnul, cu toţi cuvioşii şi drepţii şi cu toţi sfin­ţii au venit, la sfântul tău sfâr­şit; sfinţii îngeri glăsuind cân­tarea cea întreit sfântă primindu-ţi sufletul; iar trupul ni l-a lăsat nouă, fiilor tăi, izvor de minuni.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Minţile celor fără de trupuri, nu se pricep, o, Fecioară, a lăuda precum se cuvine Minu­nea naşterii tale; dar, ştiind dragostea ta ce ai spre fiii omeneşti cei muritori, am îndrăz­nit; ci, primeşte-o dar, că spre aceasta şi cântarea o săvârşim.

Catavasie: Tot neamul pământesc să salte cu duhul, fiind luminat; şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să strige: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi...

Sărăcia Domnului ai iubit-o, urând bogăţia cea trecătoare; pentru aceea ai câştigat Împă­răţia cea pururea veşnică.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi...

La noianul milelor tale Fecioară, năzuim cu îndrăzneală noi, robii tăi şi cerem iertare de relele cele ce am făcut, cu umilinţă rugându-ne pururea.

Sursa: doxologia.ro

Distribuie pe:
Galerie foto  Urmatorul articol
Abonează-te pe

Citește și:

Pe ce dată sunt Moșii de toamnă 2022? Vezi când pică Sâmbăta Morților în acest an

Tradiții Moșii de toamnă 2022. Superstiții și obiceiuri românești, care se respectă în Sâmbăta Morților

Cea mai puternică rugăciune către Fecioara Maria, care se citește în fiecare seară

Contestarea capitalismului și întoarcerea spre sine – tendințele anului 2023 anunță o nouă ordine socială

Vladimir Putin A DAT ORDINUL chiar acum! Decizia luată de liderul de la Kremlin: VOR NEGOCIA

Șerban Huidu, momente de sinceritate. Mesajul pe care i l-a transmis lui Găinușă, după ce relația lor s-a răcit

Românii au noi variante pentru a-și petrece concediul în țară. Destinații la care nimeni nu se gândea

Cea mai puternică rugăciune către Fecioara Maria, care se citește în fiecare seară

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies