Calendar Creștin Ortodox 15 mai 2022. Sărbătoare cu cruce roșie: Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare. Ce e bine să faci azi

Calendar Creștin Ortodox 15 mai 2022. Sărbătoare cu cruce roșie: Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare. Ce e bine să faci azi

Actualitate

Calendar Creștin Ortodox 15 mai 2022. Sărbătoare cu cruce roșie: Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare. Ce e bine să faci azi

Calendar Creștin Ortodox 15 mai 2022. Astăzi este sărbătoare cu cruce roșie, iar Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare. Vezi ce e bine să faci azi!

Calendar Creștin Ortodox 15 mai 2022. Sărbătoare cu cruce roșie. Biserica Ortodoxă îi cinstește astăzi, în Duminica a 4-a după Paști, pe Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare și pe Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei. Vezi ce e bine să faci azi!

Calendar Creștin Ortodox 15 mai 2022. Viața Sfântului Cuvios Pahomie cel Mare

Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare s-a născut în Tebaida de Jos, Egipt, și a trăit în timpul împăratului Constantin cel Mare (306-337).

În timp ce era soldat, Pahomie era păgân și lupta în armata împăratului Constantin. După ce a primit Sfântul Botez, Sfântul s-a retras în pustia Tebaidei, alături de pustnicul Palamon.

Calendar Creștin Ortodox 15 mai 2022. Sărbătoare cu cruce roșie: Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare. Ce e bine să faci azi

Calendar Creștin Ortodox 15 mai 2022. Sărbătoare cu cruce roșie: Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare. Ce e bine să faci azi

[Sursa foto: doxologia.ro]

După ce s-a nevoit timp de zece ani, Cuviosul Pahomie cel Mare a ajuns în Tabenisi, unde un înger i s-a înfățișat îmbrăcat în rasa de schimonah și i-a dăruit o tăbliță pe care se afla înscrisă pravila unei mănăstiri cu viață de obște.

Potrivit creștinortodox.ro, îngerul i-a poruncit lui Pahomie să întemeieze o astfel de mănăstire chiar în Tabenisi.

Pahomie a zidit multe chilii, iar prin lucrarea Sfântului Duh, acestea au ajuns să fie locuite de monahi. Numărul monahilor crește treptat, iar Pahomie întemeia constant mănăstiri. Astfel, Cuviosul este considerat întemeietorul vieții mănăstirești de obște. Aceeași sursă notează că Sfântul Pahomie cel Mare a trecut la cele veșnice în al 55-lea an al vieții sale. Se spune că a fost îngropat în mănăstirea ctitorită de el.

Calendar Creștin Ortodox 15 mai 2022. Ce e bine să faci azi

Astăzi, 15 mai 2022, este Duminica a 4-a după Paști și sunt sărbătoriți Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare și Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei. În această zi, creștinii ortodocși trebuie să respecte cu sfințenie anumite lucruri, astfel că, în ziua de duminică nu se muncește, ea fiind denumită de Dumnezeu ziua odihnei: „Şase zile să lucraţi, iar ziua a şaptea este ziua odihnei, adunare sfântă a Domnului: nici o muncă să nu faceţi; aceasta este odihna Domnului în toate locuinţele voastre” (Levitic 23, 3).

Cu alte cuvinte, în ziua de 15 mai 2022 este interzisă munca de orice fel, fie reparat lucruri, fie băgat la spălat, fie orice altă activitate din gospodărie. În această zi se rostesc rugăciuni pentru sănătate, prosperitate și liniște sufletească și nu se vorbește de rău aproapele.

Calendar Creștin Ortodox 15 mai 2022. Sărbătoare cu cruce roșie: Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare. Ce e bine să faci azi

Calendar Creștin Ortodox 15 mai 2022. Sărbătoare cu cruce roșie: Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare. Ce e bine să faci azi

[Sursa foto: doxologia.ro]

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare

Troparul Sfântului Cuvios Pahomie cel Mare, glasul al 8-lea:

Arătatu-te-ai mai mare turmei Păstorului celui mare, îndreptând turmele sihastrilor la staulul cel ceresc, părinte Pahomie, şi schima cea de acolo, cuvioase, pustnicilor deprinzând, şi pe aceasta iarăși o ai învăţat; şi acum împreună cu aceia te bucuri şi te veseleşti în cereştile locașuri.

Citeste si: Pe ce dată sunt Sf. Constantin și Elena 2022? Vezi când are loc sărbătoarea Sfinților Împărați

Cântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmos: Întru adânc a aşternut...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nădăjduindu-mă bunătăţii obiceiurilor tale, prea cu osârdie, precum se cuvine, cânt cântare; dar tu, dumnezeiescule, luminează cugetul meu cu străluciri dătătoare de lumină, prin rugăciunile tale, preaalesule Pahomie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind cuprins, părinte, cu căldură de dragostea nepătimirii, ai veştejit pricinuirile cele materialnice ale patimilor, Pahomie, şi întraripându-te prin dragoste, ai apucat toată lumina cea din izvorul Dumnezeirii, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De multă bucurie ai umplut cetele cele cereşti, cunoscând pe Ziditorul a toată făptura. Căci fiind prins în temniţă, ai cunoscut puterea Lui cea de negrăit, învăţându-te dogma credinţei, purtătorule de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai aleasă eşti preacurată decât toată zidirea cea văzută şi cea nevăzută, căci ai născut pe Ziditorul, pururea Fecioară, precum bine a voit a Se întrupa în pântecele tău; Căruia roagă-te cu îndrăzneală să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Înflorit-a pustiul...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca cerbul ai alergat către apă, cuvioase, şi stropindu-te cu Botezul cel sfânt, ai primit rouă, prin care ţi s-a îndulcit inima.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetele vrăjmaşilor nesuferind a-ţi vedea neîncetarea nevoinţei tale, purtătorule de Dumnezeu, ţi-au meşteşugit ţie multe feluri de supărări.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca unul ce ai avut vieţuire sfinţită, te-ai făcut dătător de lege şi povăţuitor sihastrilor, aducându-i pe ei lui Hristos, Pahomie, pururea pomenite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Spăimântatu-s-au cetele îngerilor şi s-au înfricoşat inimile oamenilor de naşterea ta, Preacurată. Pentru aceea cu credinţă te cinstim pe tine, ca pe o Născătoare de Dumnezeu.

Irmosul:

Citeste si: Răspunsul Gabrielei Cristea pentru urmăritorii care îi spun că fetele ei nu sunt aranjate întotdeauna: „Eu vreau doar să cresc copii fericiți.”- kfetele.ro

Citeste si: Durere in partea stanga a corpului – cauze si remedii- catena.ro

Citeste si: Imagini rare cu Mădălina Ghenea din adolescență. Dovada supremă că a fost de-o frumusețe răpitoare mereu- radioimpuls.ro

Înflorit-a pustiul ca şi crinul, Doamne, biserica păgânilor cea stearpă prin venirea Ta, întru care s-a întărit inima mea.

Citeste si: Rugăciune pentru Sfânta Mare Muceniță Irina

Cântarea a 4-a. Irmos: Venit-ai din Fecioară...

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcutu-te-ai, Pahomie, foarte ales ocârmuitor adunării sihaştrilor, căci prin vedenie ţi s-a dat poruncă să ridici locaşuri de învăţătură virtuţii, preaînţelepte părinte.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primind lumina Preasfântului Duh, te-ai făcut stea foarte luminoasă, cu harul luminând pe toţi câţi i-ai îndreptat la limanul mântuirii prin învăţăturile tale, cuvioase.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţa ta, purtătorule de Dumnezeu, preafericite Pahomie, s-a făcut îndreptare preaiscusită sihastrilor, după care vieţuiesc acum cei ce urmează dogmelor tale celor dumnezeieşti, părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împungându-te de dragostea Stăpânului, ai stins bună pătimirea trupului, prin înfrânare Pahomie, şi toată viaţa ta ai afierosit-o Lui, ca o jertfă de foarte bună mireasmă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine Stăpână Născătoare de Dumnezeu, toţi credincioşii te ştim liman de mântuire, şi zid nemişcat; căci tu prin rugăciunile tale izbăveşti din primejdii sufletele noastre.

 

Surse: doxologia.ro, creștinortodox.ro