Rugăciunea către Sfântul Daniel. Îi apară pe tineri și pe cei aflați la mare depărtare de casă

Prorocul Daniel este cinstit pe 17 decembrie în calendarul creștin-ortodox. În aceeași zi, sunt pomeniți și Anania, Azaria și Misail, “tinerii cei din cuptorul din Babilon”.

rugaciune sfantul andrei
Autor: Alexandra Nistor

In articol:

Sfântul Daniel a fost aruncat într-o groapă cu lei, pe vremea conducerii împăratului Darie, dar din care iese nevătămat. În urma acestei minuni, împăratul Darie a scris la toate popoarele: „Pacea voastră să se înmulțească.

De mine s-a dat această porunca în tot pământul împărăției mele, că fiecare să se cutremure și să se teamă de Dumnezeul lui Daniil, pentru că Acela este Dumnezeul cel viu, Care este în veci și împărăția Lui nu se va strică și stăpânirea Lui îndelung stăpânește, sprijineste și izbăvește. Apoi face semne și minuni în cer și pe pământ, căci a izbăvit pe Daniel din gurile leilor”.

Sfântul Daniel este sărbătorit în fiecare an pe 17 decembrie

Sfântul Proroc Daniel s-a născut din seminția lui Iuda, seminție împărătească. A trăit cu 460 de ani înainte de Hristos. Când Ierusalimul a fost cucerit de împăratul babilonean Nabucodonosor, Daniel și tinerii Anania, Azaria și Misail au fost luați robi. Daniel a dat dovadă de înțelepciune și, din acest motiv, a fost chemat de către împărat la palat, împreună cu cei trei tineri.

Legenda spune că, pentru că nu s-au închinat unei statui a împăratului, cei trei tineri au fost aruncați în cuptor încins. Daniel nu a fost aruncat, întrucât purta numele de Baltazar, nume de mare cinste printre babilonieni.

Pe cine sărbătorim în ziua Sfântului Daniel

Daniel este un nume cu origini ebraice și înseamnă „Dumnezeu este judecătorul meu”. Derivatele care se sărbătoresc în această zi sunt Dan, Dana, Daniela, Dani, Dănuța, Dănuț, Daniil, Dănilă.

Rugăciunea către Sfântul Daniel

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Cântare să înălţăm, po­poarelor, Minunatului Dumnezeu, Cel Ce a scos din robie pe Israel, care-I cânta cântare de biruinţă şi striga: să cântăm Ţie, Singurului Stăpân al nostru.

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mântuitorule, Făcătorule de bine a toate, Pricinuitorule al bunătăţilor, luminează mintea mea cu Raza cea purtătoare de Lumină, Iubitorule de oameni, ca să laud pomenirea cea mărită a Prorocului Tău Daniel.

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un revărsat de zori al în­ţelepciunii răsărind, înţelepte, ai mântuit pe Suzanacea curată, care era mai înainte în primej­die; că Dumnezeu te-a ridicat pe tine ştiutor al celor ascunse, ca să osândeşti pe bătrânii cei răi.

Citeste si: Postul Crăciunului 2021. Rugăciune grabnic ajutătoare, care se citește în Postul Nașterii Domnului

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmaşii lui Avraam înce­pând a se deprinde cu frica lui Dumnezeu, vitejeşte au lepădat mâncarea cea împotriva Legii şi hrănindu-se cu dragostea cea Dumnezeiască a dreptei cinstiri de Dumnezeu, spre mai mare mărire s-au înălţat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Munte Înţelegător ai văzut, Sfinte Daniel, Preasfinţite, pe Ceea ce Singură este Fiică Preacurată, puru­rea Fecioară, din care s-a tăiat Piatra Cea din capul unghiului şi toată înşelăciunea a fost zdrobită.

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea celor ce...

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pricepere şi înţelepciune primind de la Dumnezeu ai dezlegat în chip lămurit împă­raţilor visurile cele întunecate.

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe balaurul cel văzut l-a omo­rât, mărite, mâncarea pe care i-ai aruncat-o; iar mai înainte ai pus pe fugă pe demonii cei nevăzuţi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu Lumină Vie fiind luminat, ai văzut, mărite, Muntele lui Dum­nezeu celCădit, pe cea Binecuvântată, Podoaba oamenilor.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Din Munte Umbros, din Ceea ce Singură este Năs­cătoare de Dumnezeu, cu Dumnezeiasca vedere, mai înainte a cunoscut prorocul, Cuvinte, că Te vei Întrupa şi cutremurându-se, slăvea Puterea Ta!

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Legea cu bună cucernicie pă­zind-o, prorocule, cu adevărat ai cunoscut pe Dătătorul înţe­lepciunii, Care te-a învăţat pe tine cele Tainice şi adânci şi cele ce sunt întru întuneric ţi le-a luminat.

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţă sfinţită vieţuind, grăitorule de Dumnezeu, bărbat al doririlor ai fost numit; că bărbăteşte călcând patimile, la Via­ţa Cea Neîmbătrânitoare te-ai mutat.

Citeste si: „La sfârșit, din cutie, fiul meu să...” Monica Tatoiu, despre ultima sa dorință în viață!- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Darul Mângâietorului, cel ce s-a sălăşluit întru tine, Sfinte Daniel, te-a arătat pe tine întreg purtător de lumină, biruitor al ti­ranilor şi al împăraţilor şi locaş de înţelepciune.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cuvinte, Piatră Netăiată de mână din Munte, din Fecioara Născătoarea de Dumnezeu, mai înainte pe Tine Te-a văzut Pro­rocul Daniel, strigând şi lău­dând Dumnezeirea Ta.

Cântărea a 5-a.

Irmosul:

Din noaptea necunoştinţei zi a cunoştinţei de Dum­nezeu, întru Lumina Feţei Tale, Hristoase, a trălucit de dimineaţă, lauda Ta în inimile noastre.

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminând luptele cele vite­jeşti ale prorociei cu propovăduirea, străluceşti prin amân­două, plin de Dumnezeiasca insuflare.

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înţelept te-ai arătat, fericite cu Strălucirile Înţelepciunii Celei mai presus de minte, preaalesule, de Dumnezeu grăitorule, Sfinte Daniel şi pe toate le-ai luminat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

În chip Tainic Sfântul Daniel, proro­cul cel preamărit, ne învaţă chipu­rile Negrăitei Întrupări a Celui Preaînalt din tine, Preacurată.

Citeste si: Trei mari sfinți prăznuiți astăzi. Rugăciunea pe care este bine s-o spui!

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Precum ai scăpat pe pro­rocul din adâncul cel mai de dedesubt, Hristoase Dumnezeule şi pe mine mă dezleagă de păcatele mele, ca un Iubitor de oameni şi Te rog îndreptează viaţa mea.

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând Cetele îngereşti întru Lumină Preastrălucită, următor preaales al acestora te-ai făcut, desfătându-te de Strălucirile Împăratului a toate.

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Destăinuind venirea Cuvân­tului cea mântuitoare ai pro­rocit dărâmarea Templului, Pli­nirea Legii şi Darurile cele mai presus de cuget ale harului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iată, Fecioara în pântece în chip lămurit a zămislit pe Hristos Dumnezeu, a cărei în­chipuire de mai înainte a văzut-o Prorocul Daniel Măritul, luminat fiind de Duhul.

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi...

Luminându-se cu duhul inima ta cea curată, vas de prorocie te-ai făcut; că ai văzut cele ce erau departe, ca şi cum ar fi fost de faţă şi pe lei i-ai îmblânzit, fiind aruncat în groapa lor. Pentru aceasta pe tine te cinstim, Prorocule, Fericite Daniel.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Tinerii evrei în cuptor au călcat văpaia cu îndrăzneală şi focul în rouă l-au schimbat, strigând: Binecu­vântat eşti Doamne, Dumnezeule, în veci!

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Legea fiind îngrădit, Prorocule, n-ai îngăduit păgâneasca mâncare cea împotriva Legii şi cu mintea luminată de Dumnezeu ai strigat: Binecuvântat eşti Doamne, Dum­nezeule, în veci!

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu  pentru noi.

Pe toţi îi înspăimântă minu­nea ta; căci ca unui proroc ţi-a stat înainte prorocul prin ră­pire, mâncare aducându-ţi şi cântând: Binecuvântat eşti Doamne, Dumnezeule, în veci!

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înăuntrul gropii fiind închis şi leilor spre mâncare fiind dat, te-ai mântuit, Dumnezeu acoperindu-te, fericite pe tine, cel ce ai strigat: Binecuvântat eşti Doamne, Dumnezeule, în veci!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Citeste si: Sfintii Trei Ierarhi, traditii si obiceiuri. Ce este interzis să faci pe 30 ianuarie

Izvoare de tămăduiri din destul izvorăşti Fecioară, de Dumnezeu Născătoare; că Prorocul Da­niel în chip lămurit te-a văzut pe tine Munte, din care Mântui­torul a Răsărit Dumnezeu întru toţi vecii.

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Tinerii cei binecredincioşi în cuptor focul împreună cu văpaia călcând-o în picioare, au săltat strigând: Binecu­vântaţi,toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Povăţuitor în cele de Taină te-ai arătat, prorocule şi potrivindu-ţi fapta după privirea la cele Înalte, cu cei fără de trup împreună ai cântat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnu­lui pe Domnul.

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine cu totul fericite, toţi te lăudăm şi întru cinstită prăznuirea ta bucurându-ne, stri­găm: Binecuvântaţi toate lu­crurile Domnului pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Fecioara cea Preaminunată văzând-o, de Dumnezeu grăitorule, în chipuri arătate prin asemănare, ai strigat: Binecu­vântaţi toate lucrurile Domnu­lui pe Domnul.

Cântarea a 9-a. Irmos: Cu adevărat Născătoare...

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Secerat-ai roadele ostene­lilor tale, veselindu-te pu­rurea cu prorocii în Ceruri în jurul Scaunului Cel Preaînalt al Atotţiitorului.

Stih: Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întru Lumina Cea de trei ori mai Luminoasă decât soarele stai acum purtător de cunună, înaintea Celui Ce este Culmea doririlor, bucurându-te cu Ce­tele celor fără de trup.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Frumoasă este podoaba ta, prorocule înţelepte, cu care acum te desfătezi; că te-ai în­vrednicit a descoperi tuturor, prin închipuiri, pe Fecioara cea cu totul Prealăudată.

 

Surse: libertatea.ro, doxologia.ro

Distribuie pe:
Urmatorul articol
Abonează-te pe

Citește și:

Pe ce dată pică Floriile în anul 2022? Tradiții și obiceiuri de sărbătoarea Intrării Mântuitorului în Ierusalim

Cea mai puternică rugăciune pentru reușita la examen. Cum să te rogi pentru a primi ajutor divin la un examen

Ce nume se sărbătoresc de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Peste 1,7 de milioane de români își aniversează onomastica pe 21 Mai 2021

4 zodii dau lovitura maine. Astrologii anunță câștiguri financiare pentru ei

Vestea serii despre Monica Pop! Ce s-a întâmplat cu celebrul medic (VIDEO)

Jador, de urgență la spital! Artistul a avut nevoie de perfuzie la primele ore ale dimineții

Omul lui Putin, prins în Ucraina. A făcut peste 200 de vitime

CTP: „Eu nu mă simt mândru pentru David Popovici. Nici România nu are de ce să fie mândră!”

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:
Cookies